Moderator: Danny Frietman

 

Danny Frietman – Enterprise Summit

Danny Frietman (moderator) is een onafhankelijk adviseur en ondernemer in het Enterprise Mobility domein. Hij adviseert, samen met partners in zijn netwerk, publieke en private organisaties rondom de impact van Enterprise Mobility en de alignment van governance, business en IT. Daarnaast is hij Chief Evangelist van de Enterprise App Store, oprichter van het Dutch Mobile Networking Event en de moderator van Executive-People en Dutch IT - channel Roundtables.