Overheid overweegt te stoppen met gebruik Facebook-pagina's

Alexandra van Huffelen

21-11-2022 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Overheid overweegt te stoppen met gebruik Facebook-pagina's

De overheid overweegt te stoppen met het gebruik van Facebook-pagina's. Het dataverwerkingsbeleid van moederbedrijf Meta zou te veel risico's opleveren voor de verwerking van persoonsgegevens.

Dit meldt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (foto) in een brief aan de Tweede Kamer. De afgelopen maanden is een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd naar aanleiding van Kamervragen. Hierbij is in kaart gebracht of en welke privacyrisico's gegevensverwerking op Facebook-pagina's van de overheid opleveren. Ook is gekeken hoe aanbevelingen van Facebook aan burgers verlopen, en of Meta gebruikers duidelijk informeert over gegegevenvewerking. Ook een Human Rights Impact Assesment (HRIA) is uitgevoerd.

DPIA

De DPIA brengt meerdere risico's in beeld. Het gaat daarbij om zeven hoge risico's en een laag risico. Het gaat daarbij onder meer over de wijze waarop Facebook gebruikers informeert over de verwerking van hun gegevens op overheidspagina's. Denk echter ook aan de inzet van tracking cookies, waarbij onvoldoende inzage wordt gegeven in het gebruik van hiermee verzamelde data voor het vertonen van gepersonaliseerde berichten en advertenties, evenals aanbevelingen.

De DPIA brengt ook zorgen met betrekking tot de doorgifte van gegevens naar derde landen aan het licht.

HRIA

Ook in de HRIA komen problemen aan het licht. Zo wijzen onderzoekers ope en gebrek aan inzicht in algoritmes en data die door deze algoritmes worden gebruikt. Hierdoor is het niet mogelijk een volledige uitspraak te doen van de impact van Facebook-pagina's van de overheid op mensenrechten.

Staatssecretaris Van Huffelen wil het gesprek aangaan met Meta. Ook is een lijst met eisen neergelegd bij Meta voor het inperken van de risico's voor Facebook-gebruikers. Indien Meta onvoldoende maatregelen neemt, wil Van Huffelen dat de Nederlandse overheid stopt met het gebruik van Facebook-pagina's. De gevolgen hiervan worden momenteel in kaart gebracht, wat in het voorjaar van 2023 moet zijn afgerond.

Terug naar nieuws overzicht