Nationale coalitie wil Nederland tot duurzame digitale koploper maken

Nationale coalitie wil Nederland tot duurzame digitale koploper maken

Nationale coalitie wil Nederland tot duurzame digitale koploper maken

18-10-2022 | door: Martijn Kregting
Deel dit artikel:

Nationale coalitie wil Nederland tot duurzame digitale koploper maken

Nederland moet internationaal duurzaam digitaal koploper worden. Dat is de insteek van het Manifest Duurzame Digitalisering, door een coalitie met dezelfde naam aangeboden aan minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat). Het manifest moet een aanzet zijn tot het maken van een integrale aanpak voor duurzame digitalisering.

Aan de basis van deze aanpak ligt het ontwikkelen en toepassen van digitale technologieën en data, met oog voor het inpassen van digitale infrastructuur en het bestrijden van klimaatverandering, andere negatieve milieueffecten en impact op grondstoffen.

De Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering (NCDD) telt ruim 70 organisaties. Zij wil samen met overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en inwoners, bestaande kansen verzilveren, knelpunten oplossen en een routekaart ontwikkelen. Zo moet de transitie naar een duurzame digitale infrastructuur worden versneld en de ecologische footprint van ons digitale systeem worden geminimaliseerd.

Publiek-private samenwerking

De coalitie komt voort uit het Amsterdam Economic Board initiatief ‘LEAP’. Samen met ECP | Platform voor de Informatiesamenleving en de Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA) wordt in publiek-private samenwerking verder gewerkt aan de fundamenten van Nederland als internationaal duurzaam digitaal koploper.

“Goed dat diverse partijen in de digitale sector het initiatief hebben genomen om digitalisering en verduurzaming hand in hand te laten gaan. We willen de kansen van digitalisering voor onze maatschappij en economie benutten, maar wel op een verantwoorde manier. Daarom is het belangrijk om hier op in te zetten", stelt minister Adriaansens van EZK.

Knelpunten en oplossingen

De coalitie identificeert in het manifest zes knelpunten en beveelt oplossingen aan. Deze oplossingen moeten de basis vormen voor een 'Routekaart Duurzame Digitalisering’. Zo is er momenteel sprake van incoherent en versnipperd overheidsbeleid, een gebrek aan cijfers om integraal op te sturen, gebrekkige wetgeving, versnipperde kennisontwikkeling en innovatie, en ontbreekt het aan een eerlijk Europees speelveld.

Om deze knelpunten op te lossen draagt de coalitie de volgende aanbevelingen aan:

  • Eenduidig eigenaarschap in de vorm van één coördinerend ministerie.
  • Meer op data sturen om inzicht te krijgen om de optimale afwegingen te maken op het raakvlak van digitalisering en duurzaamheid.
  • Aanpassing nodig van (bestaande) (transitie)wet- regelgeving die ervoor zorgen dat duurzame keuzes vanzelfsprekend gemaakt worden.
  • Een kennisoffensief dat zorgt voor tools, kennis en mensen.
  • Toegang tot innovatie moet laagdrempeliger worden, met een focus op integratie van het energiesysteem en digitale systeem, met speciale aandacht voor software, hardware en dataverwerking.
  • Ook zal Nederland nog zichtbaarder moeten worden in het Europese gesprek over duurzame digitalisering.

“De klok tikt door", stelt Eske van Egerschot-Montoya Martinez, Kwartiermaker van de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering. "Digitalisering is een essentieel onderdeel van verduurzaming en de digitalisering moet ook duurzaam zijn. Onze coalitie weet als geen ander welke kansen er zijn, maar ook welke knelpunten we moeten oplossen. Dat kunnen we niet zonder deze regering. Het is tijd voor collectieve daadkracht.”

Economische veerkracht, weerbaarheid

Digitalisering speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen van economische veerkracht en weerbaarheid, meent de coalitie Duurzame Digitalisering. Nu en in de toekomst. Daarnaast vormt het een sleutel in het versnellen van economische en ecologische verduurzaming. Waar Nederland momenteel een vierde positie in de EU-kopgroep bekleedt, moet het verder verduurzamen van digitalisering deze positie voor de toekomst veiligstellen en verder uitbouwen, meent aldus Lotte de Bruijn, directeur NLdigital.

“De digitale sector is de afgelopen jaren heel actief en succesvol geweest op het thema duurzaamheid. We hebben grote efficiencyverbeteringen laten zien op het gebied van energie en grondstoffen. Om dat in de toekomst te blijven doen, moeten we een tandje bijschakelen en samenwerken met de hele keten. De nieuwe coalitie gaat ons daarbij helpen.”

Lees hier het manifest Duurzame Digitalisering.

Terug naar nieuws overzicht