Motie voor verbod op of maximum aan drinkwatergebruik hyperscalers

28-09-2022 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Motie voor verbod op of maximum aan drinkwatergebruik hyperscalers

Tweede Kamerleden roepen in een aantal moties op tot strengere eisen aan hyperscale datacenters. Het gaat daarbij onder meer om een verbod op of een maximum aan het gebruik van drinkwater voor hyperscale datacenters.

CU-Kamerlid Pieter Grinwis, VVD-Kamerlid Queeny Rajkowski en CDA-Kamerlid Henri Bontenbal roepen de Tweede Kamer in een motie op tot actie. Aanleiding hiervoor is recente berichtgeving over het datacenter van Microsoft in Wieringermeer, dat in 2022 84 miljoen liter drinkwater gebruikt heeft voor zijn koeling. In de motie wijzen de Kamerleden op de vergunningsaanvraag die Microsoft indiende voor het datacenter, waarin het verwachte drinkwatergebruik 12 tot 20 miljoen liter bedroeg. Ook wijzen zij erop dat het hergebruik van restwarmte tot op heden niet is gelukt.

Hergebruik van restwarmte als harde eis

De Kamerleden willen dat de regering onderzoekt of een verbod op of maximum aan drinkwatergebruik kan worden opgenomen in het landelijke afwegingskader en de handreiking voor grote bedrijfsvestigingen. Ook vragen zij de regering te onderzoeken of het hergebruik van restwarmte een harde eis kan worden gemaakt voor het vestigen van een hyperscale datacenters.

Grinwis, Rajkowski en Bontenbal willen dat de regering in gesprek gaat met provincies en gemeenten over het verbeteren van de naleving van duurzame beloften van hyperscale datacenters, evenals de handhaving hiervan. Zij willen onder meer dat het makkelijker wordt om vergunning van hyperscale datacenters in te trekken indien duurzaamheidsafspraken niet worden nageleefd.

In een andere motie verzoeken Grinwis, Rajkowski en Bontenbal extra criteria toe te voegen aan het huidige toetsingskader voor de bouw van nieuwe datacenter. Het gaat daarbij onder meer om de toegevoegde waarde van datacenters aan de economie en duurzaamheidsaspecten zoals het verplichte gebruik van restwarmte waar mogelijk en het niet koelen met drinkwater. Denk echter ook aan het goed inpasbaar maken van datacenters in het landschap, waarbij regionale en lokale overheden moeten worden betrokken.

Restwarmte kosteloos terugleveren

D66-Kamerlid Hind Dekker-Abdulaziz roept in een motie op in de handreiking voorwaarden te stellen aan het gebruik van water en energie voor datacenters. Hierbij moet de waterkwaliteit gewaarborgd worden en restwarmte kosteloos worden teruggeleverd. Ook wil Dekker-Abdulaziz dat de kosten die hiervoor nodig zijn zo veel mogelijk voor rekening komen van de exploiterende bedrijven, en niet van burgers.

GroenLinks-Kamerleden Suzanne Kröger en Laura Bromet willen dat de regering landelijk regie voert op en een afwegingskader ontwikkelt voor de locaties waar eventuele nieuwe hyperscaler datacenters zich mogen vestigen. Zij stellen dat besluitvorming hierover het lokale belang overstijgt en dat hyperscale datacenters een enorm beslag leggen op zowel de fysieke omgeving als het energiesysteem.

Terug naar nieuws overzicht
Datacenters