De grote uittocht van personeel kan het kanaal onverwachte voordelen bieden

Sander Groot

29-08-2022
Deel dit artikel:

De grote uittocht van personeel kan het kanaal onverwachte voordelen bieden

Tegenwoordig kun je nauwelijks een handvol artikelen en blogs lezen zonder te stuiten op een verwijzing naar de grote uittocht van het personeel. Werknemers in alle sectoren veranderen van baan met een tempo dat we niet eerder hebben gezien.

In deze arbeidsmarkt lijken de werkzoekenden het voor het zeggen te hebben. Dat biedt positieve vooruitzichten voor mensen die op zoek zijn naar nieuwe loopbaankansen. Maar hoe pakt dit nu precies uit voor het kanaal? Deze ontwikkeling is zonder twijfel van invloed geweest op het functioneren daarvan. En dat zal ook zo blijven. Er doen zich nieuwe kansen en obstakels voor als gevolg van de ingrijpende veranderingen van de manier waarop mensen de arbeidsmarkt naar kansen afzoeken en de verwachtingen die ze hebben ten aanzien van hun toekomstige werkgever. Het grote tekort aan vaardigheden binnen de IT-sector vergroot daarnaast de druk die met de grote uittocht van het personeel gepaard gaat.

De coronacrisis heeft onze manier van werken voorgoed veranderd

De lockdowns hebben een veel groter percentage van de beroepsbevolking laten ondervinden wat sommigen allang wisten: thuiswerken biedt de nodige voordelen. De pandemie heeft bijgedragen aan ingrijpende veranderingen van de manier waarop bedrijven talent werven en vooral ook waar zij dat doen.

Het werkgebied van personeelswervers strekt zich inmiddels uit naar elke locatie met een internetverbinding. Dit heeft talentwerving voorgoed veranderd. De technologiegiganten zijn nu niet langer beperkt tot de grote kweekvijvers voor technisch talent, zoals Silicon Valley. Ze kunnen nu op wereldwijde schaal concurreren om het binnenhalen van nieuw talent. Dit betekent echter dat merken zonder het technische cachet van de grootste spelers niet langer exclusieve toegang hebben tot de talentpools in hun eigen postcode.

We kunnen deze ontwikkeling ook vanuit een ander perspectief bekijken. Kanaalpartners kunnen de toegang tot een bredere pool van talent benutten om nog beter en diverser talent aan te trekken dan in het verleden mogelijk was. Dit biedt resellers en distributeurs de kans om toptalent te vinden en te binden door het hanteren van een flexibel werkbeleid. Dit kan bijdragen aan een sterkere groei en winstgevendheid van zowel kanaalpartners als leveranciers.

Een schaduwzijde van de grote uittocht van het personeel is dat we er rekening mee moeten houden dat ook mensen die al jarenlang in dienst zijn een nieuwe uitdaging gaan zoeken. Resellers (en wellicht ook IT-leveranciers) zouden een proactieve planning moeten hanteren met het oog op het personeelsverloop. In sommige gevallen zullen ze bereid moeten zijn om minder ervaren, doch veelbelovend talent aan te nemen en deze snel inwerken, zodat ze in no time kunnen uitgroeien tot een cruciale schakel in de kanaalstrategie.

Het tekort aan vaardigheden biedt nieuwe kansen voor MSP’s

Als gevolg van de grote uittocht van het personeel is het idee ontstaan dat bedrijven moeten overstappen op hybride werken om toptalent aan te trekken en behouden. Bedrijven die nog niet op hybride werken zijn overgestapt, worden nu gezien als organisaties die niet met hun tijd meegaan.

Ondernemingen die stappen willen maken met hybride werken hebben nieuwe vaardigheden nodig. Dat geldt zeker voor hun IT-afdeling, die op dit gebied een sleutelrol heeft. De IT-afdeling heeft behoefte aan de kennis en kunde die nodig zijn om te waarborgen dat het netwerk en alle applicaties en IT-apparatuur geschikt zijn voor hybride werken en veilig, toegankelijk en betrouwbaar blijven.

Bij organisaties die nog niet volledig zijn toegerust op hybride werken is er duidelijk sprake van een sterke behoefte om het personeel zo snel mogelijk van passende ondersteuning te voorzien. IT-managers kunnen daarom het gevoel hebben dat ze onvoldoende tijd hebben om hun team nieuwe vaardigheden bij te brengen en deze transformatie eigenhandig te voltrekken. Dit tekort aan vaardigheden biedt managed service providers uitgelezen kansen om hun kennis en kunde aan te bieden aan bedrijven die zelf niet over de mogelijkheden beschikken om hun netwerk en IT-apparatuur op efficiënte wijze te moderniseren om zich klaar te maken voor thuiswerken.

MSP’s kunnen een verbindende schakel vormen door hun specialistische vaardigheden in te zetten om obstakels voor thuiswerken uit de weg te ruimen. Door het netwerk, applicaties en de IT-apparatuur zodanig in te richten dat ze ondersteuning kunnen bieden voor hybride netwerken, zullen deze organisaties in staat zijn om talent te behouden.

De gevolgen op de lange termijn

De veranderingen in het sentiment en de voorkeuren van werknemers voeren echter verder terug dan de coronacrisis. Het is zonder meer waar dat de pandemie de aanzet gaf tot een grootschalige herwaardering van de dingen die ertoe doen. Het is echter onwaarschijnlijk dat de terugkeer naar de normale gang van zaken inhoudt dat alles bij het oude blijft.

Het kanaal moet de kansen die de overstap naar hybride werken benutten en er in dit kader voor zorgen dat nieuwe medewerkers snel productief aan de slag kunnen gaan. Hybride werken zal namelijk op de lange termijn voor veranderingen blijven zorgen. Maar het kan het kanaal ook ongekende voordelen bieden. Zo liggen er volop kansen voor MSP’s om hun specialistische vaardigheden in te zetten om ondersteuning te bieden voor organisaties die hun IT-infrastructuur snel en efficiënt moeten moderniseren. Zeker nu de IT-sector blijft worstelen met een tekort aan vaardigheden.

Resellers, distributeurs en MSP’s die oog hebben voor de grote uittocht van het personeel, luisteren naar de wensen behoeften van hun medewerkers en tegelijkertijd duidelijke grenzen stellen aan thuiswerken kunnen uit een uitgebreidere pool van talent putten en flexibeler opereren. De grote uittocht van het personeel kan zonder twijfel onverwachte voordelen bieden die toekomstgerichte bedrijven de mogelijkheid bieden om talent te behouden en te groeien.

Door: Sander Groot (foto), Head of Channels EMEA & CALA bij Juniper Networks

Terug naar nieuws overzicht