Windmolens konden niet proefdraaien door cyberaanval op Nordex

18-08-2022 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Windmolens konden niet proefdraaien door cyberaanval op Nordex

Door een cyberaanval op windmolenleverancier Nordex konden drie windmolens die onderdeel uitmaken van het Windpark Oude Maas niet proefdraaien. De aanval vond plaats op een IT-applicatie van de organisatie en had geen directe impact op de hardware die toegang heeft tot de besturing van de windmolens.

Dit meldt minister Rob Jetten van Klimaat en Energie in een reactie op Kamervragen van JA21-lid Joost Eerdmans. De minister meldt dat er geen overzicht bestaat van (pogingen tot) cyberaanvallen op specifieke sectoren zoals windenergie. "Het Cybersecuritybeeld Nederland 2022 (CSBN 2022)  beschrijft in algemene zin dat de energietransitie verdere digitalisering stimuleert. Dit gaat gepaard met nieuwe risico’s. Zowel statelijke actoren als criminelen maken misbruik van onze afhankelijkheid van digitale technologie. Deze risico’s hebben de aandacht van het kabinet. Op dit moment wordt er onder coördinatie van de minister van Justitie en Veiligheid gewerkt aan een nieuwe Nederlandse Cybersecurity Strategie (NLCS) met daarin een brede cybersecurityaanpak. Deze zal na de zomer aan de Kamer worden aangeboden", schrijft de minister.

Aanbieders van Essentiële Diensten'

Het ministerie van EZK is verantwoordelijk voor de vitale processen binnen de energiesector. Ook energieproductie, -distributie en -transport valt hieronder. De minister van Klimaat en Energie wees eerder zogenaamde 'Aanbieders van Essentiële Diensten' (AED's) aan onder de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni). AED's moeten voldoen aan de zorgplicht om hun netwerk- en informatiesystemen te beveiligen. Het Agentschap Telecom (AT) houdt hierop toezicht.

Ook wijst de minister erop dat incidenten met aanzienlijke gevolgen voor de dienstverlening gemeld moeten worden bij het AT en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Ook kunnen AED's vrijwillige meldingen doen bij deze partijen. Momenteel wordt gewerkt aan de Netcode on Cybersecurity. Dit is Europese regelgeving waarbij in aanvulling op de Wbni extra securitymaatregelen worden opgelegd aan entiteiten die een risico kunnen vormen voor het Europese elektriciteitsnet.


Terug naar nieuws overzicht
Security