In gesprek met Robert Naegle: Hoe moeten CIO's reageren op inflatie?

30-06-2022 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

In gesprek met Robert Naegle: Hoe moeten CIO's reageren op inflatie?

Aangezien consumenten en bedrijven over de hele wereld de impact van inflatie blijven voelen, wordt het onderwerp steeds belangrijker voor senior executives. CIO's moeten de waarschijnlijke impact van deze wereldwijde inflatiestijging op de IT-organisatie en de onderneming begrijpen om hierop adequaat te kunnen reageren. Robert Naegle, VP Analyst bij Gartner, bespreekt de impact van inflatie voor CIO's en de acties die ze moeten ondernemen om te reageren.

V: Wat moeten CIO's weten over de gevolgen die inflatie kan hebben voor de IT-organisatie en het bedrijf als geheel?

A: CIO's moeten eerst naar inflatie kijken door een zakelijke lens. Inflatie is een dringend probleem voor CEO's en vormt een unieke uitdaging in deze ongekende tijden. Hoewel de totale impact van inflatie moeilijk te voorspellen is, moeten CIO's beginnen met het plannen van IT-impact.

Dit betekent dat CIO's drie keuzes hebben: hetzelfde uitgeven en minder doen; meer uitgeven en hetzelfde doen; of probeer te optimaliseren om hetzelfde uit te geven en hetzelfde te doen. Als optimalisatie het doel is, zullen de huidige middelen moeten worden uitgerekt - bestaande infrastructuur zal langer meer moeten doen en bestaand talent zal productiever moeten zijn.

V: Hoe kunnen CIO's plannen voor en reageren op kostenstijgingen in IT-contracten?

A: Een van de meest directe effecten van inflatie die door CIO's worden gevoeld, is dat leveranciers prijsverhogingen doorvoeren of zich voorbereiden op de IT-budgetten. Door samen te werken met leiders op het gebied van sourcing, inkoop en leveranciersbeheer, moeten CIO's IT-contracten identificeren die sterk onderhevig zijn aan inflatie.

Lokaliseer contracten die stijgingen koppelen aan indexen, zoals de consumentenprijsindex (CPI) van een specifiek land. Dit aangezien variabele indexen naar verwachting tot drastische kostenstijgingen gaan leiden. Documenteer waar dergelijke risico's bestaan en pas de budgetprognoses hierop aan.

CIO's zouden een lijst moeten opstellen van de leveranciers waar ze niet zonder kunnen en die overbodig kunnen zijn. Voor leveranciers die van vitaal belang zijn, probeer partnerschappen waar mogelijk te versterken met behulp van win-winstrategieën. Geef prioriteit aan deze contracten voor onderhandeling. Zo bieden vernieuwingsactiviteiten de leverancier de mogelijkheid om de prijzen te verhogen, maar ook een hefboomeffect bieden om proactief te onderhandelen over kostenbeschermingen. Voor minder strategische leveranciers kunt u de opties verkennen om te consolideren of te migreren naar alternatieve leveranciers.

V: Hoe moeten CIO's hun uitgaven verschuiven om rekening te houden met aanhoudende economische onzekerheden?

A: Met de juiste planning en vroege actie kunnen CIO's helpen hun bedrijf door de storm te loodsen en daar zelfs sterker uitkomen. De huidige economische omstandigheden bieden CIO's de mogelijkheid om middelen strategisch te investeren en het rendement te maximaliseren. Het automatiseren van processen om snelle en nauwkeurige gegevensanalyse mogelijk te maken, kan het bedrijf bijvoorbeeld ondersteunen bij het nemen van goede financiële beslissingen in tijden van onzekerheid.

CIO's moeten zich aansluiten bij de CEO en de raad van bestuur om het bedrijfsplan om de inflatie aan te pakken te begrijpen. Kostenreductie mag niet reactionair zijn. Het moet strategisch zijn en afgestemd op de inspanningen van het bedrijf als geheel. Voor organisaties waar kostenreductie of optimalisatie vereist is, moeten CIO's strategische actie ondernemen om de uitgaven te verminderen of opnieuw te prioriteren.

Bied de CFO een best-worst case impact op de budgetinflatie die een reeks verwachtingen laat zien en de IT-uitgaven op één lijn brengt met de prioritaire bedrijfsresultaten. Beheer proactief het verbruik door processen aan te scherpen en te investeren in tools om de controle op het verbruik van cloud, software en infrastructuur drastisch te verbeteren. Communiceer de reactie van IT op inflatie op grote schaal en zorg ervoor dat zakelijke belanghebbenden het eens zijn over het belang, de rechtvaardiging, de timing en de impact van zowel kostenbeheerinitiatieven als nieuwe digitale inspanningen.

V: Hoe kunnen CIO's reageren op de gevolgen van inflatie voor het personeel?

A: Talent aanwerven en behouden is een voortdurende uitdaging voor CIO's in 2022, en het wordt een nog complexer probleem vanwege de steeds competitievere arbeidsmarkt en hogere loonverwachtingen als gevolg van inflatie. CIO's moeten strategisch handelen om zich te beschermen tegen het wegvloeien van talent. Identificeer belangrijke werknemers en vergelijk stimuleringsplannen met vervangingskosten als ze de organisatie verlaten. Creëer een 'pakket voor het behouden van talent' dat kan worden gepresenteerd aan de CFO en CHRO en dat is ontworpen om kritieke vaardigheden te identificeren en te behouden.

CIO's moeten kansen overwegen om de mensen die ze al hebben effectiever in te zetten door talent uit te rusten met nieuwe digitale vaardigheden. Herformuleer leren als centraal element in ieders werk en integreer leren in de stroom van zakelijke activiteiten om de resultaten te optimaliseren. Maak gebruik van automatisering en digitale productstroomlijning om een hogere productiviteit te ondersteunen, waardoor er minder talent nodig is. Vergroot het IT-personeel door bedrijfstechnologen te machtigen via low-code of no-code, augmented analytics, data science- en machine learning-platforms en -hulpmiddelen.

Terug naar nieuws overzicht