Samenwerkende waterschappen selecteren HeadFirst voor werving en selectie interim professionals

09-06-2022 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Samenwerkende waterschappen selecteren HeadFirst voor werving en selectie interim professionals

Met ingang van 1 juli 2022 is intermediair HeadFirst verantwoordelijk voor de werving en selectie van interim professionals voor samenwerkende waterschappen. Daarnaast neemt het de contractafhandeling over. De looptijd van de raamovereenkomst is vier jaar, met de twee opties tot jaarlijks verlengen. 

De samenwerking betreft: Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD), Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ), Waterschap Zuiderzeeland (ZZL) en Waterschap Vechtstromen (WVS). Deze vier waterschappen namen deel aan de Europese aanbesteding.

De samenwerkende waterschappen willen komen tot een gestandaardiseerde werkwijze om het inhuurproces te organiseren. Daarnaast vraagt de werving om een gedifferentieerde strategie, hetzelfde geldt voor de aanpak van wet- en regelgeving bij het sluiten van overeenkomsten. Hiervoor is expertise nodig die ook wordt onderhouden. Vanuit deze optiek hebben de samenwerkende waterschappen in een aanbestedingsproces HeadFirst geselecteerd als partner voor toekomstige werving en selectie. 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

werkplek