EGP: IaaS-platform is noodzakelijk fundament IT-piramide

Het gaat er niet om dat wij cloud-oplossingen verkopen, maar dat we een totaalplaatje bieden

Piet Honkoop, CTO van IaaS-leverancier EGP
06-06-2022 | door: Martijn Kregting
Deel dit artikel:

EGP: IaaS-platform is noodzakelijk fundament IT-piramide

Het is logisch dat organisaties graag alle mogelijkheden willen gebruiken die cloudoplossingen hen bieden, zoals de voordelen van flexibiliteit en betalen naar rato van gebruik. Het is echter niet altijd makkelijk voor hen, noch hun IT-leveranciers, om de beste mogelijkheden te vinden in het grote en groeiende aantal private, public, hybrid- en multicloud-oplossingen, in al hun verschijningsvormen, stelt Piet Honkoop, CTO van IaaS-leverancier EGP. Een goed fundament, zoals het IaaS-platform van EGP, is noodzakelijk om de migratie naar een cloud-omgeving, die bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen, te faciliteren.

“Elke organisatie die een multi-cloud of hybride cloud-oplossing wil toepassen moet uiteindelijk, naast vragen over strategische inzet van cloud, ook de vraag kunnen beantwoorden: waar staan de toepassingen en, nog belangrijker, de data van organisaties?” benadrukt Honkoop. “Kunnen organisaties op ieder willekeurig moment aantonen waar welke data staat? Dat overzicht is er vaak niet. De gemiddelde CFO van een onderneming denkt dat hij of zij vier tot tien toepassingen met bijbehorende data in een cloud heeft staan. In werkelijkheid is dat het tienvoudige.”

Gebruik van cloud neemt enorm toe, zoveel is wel duidelijk. Dat gaat goed totdat het verkeerd gaat. Bijvoorbeeld wanneer een toepassing in een cloud of een hele cloudomgeving opeens niet meer toegankelijk is. De IT-afdeling moet er dan voor zorgen dat het weer gaat werken. Honkoop: “Maar dat is lastig wanneer niet duidelijk is waar welke toepassing nou precies staat. Zeker omdat steeds meer afdelingen en managers met eigen budgetten hun eigen IT-toepassingen aanschaffen – shadow IT dus.”

Duidelijk IT-beleid
Een groeiend aantal organisaties komt nu tot het besef dat ze een duidelijk digitaal en IT-beleid moeten in- en uitvoeren om bovenstaande problemen te voorkomen of te beperken. Zij kloppen voor hulp daarbij vaak weer aan bij hun IT-partners.

“Vanuit onze IaaS-propositie kunnen wij die partners weer helpen om met een combinatie van technologie en business development dat beleid handen en voeten te geven”, schetst Honkoop. “Wij helpen onze kanaalpartners – vooral MSP’s en softwareontwikkelaars – aan een onderbouwd  verhaal op dit punt.

De bottom line moet altijd zijn: de eindklant kan vlekkeloos werken en weet altijd welke toepassingen en data waar staan en wie er wel of niet bij mag. En dan moet het niet uitmaken in welke publieke cloud die CRM-oplossing werkt, in welke private cloud-omgeving de werkplekken draaien, en waar welke cloud-infrastructuur- of computing-capaciteit is ingekocht.

Honkoop: “Dat is in feite waar het raamwerk van het IaaS-platform van EGP aan kanaalpartijen zijn onderscheid biedt. Het gaat er niet om dat wij cloud-oplossingen gaan verkopen, maar om het totaalplaatje te bieden die een eindklant het benodigde overzicht geeft waar op welk moment welke toepassing draait en welke data er staat. En onze partners weten dus ook wat ze kunnen doen, hoe ze het kunnen doen en met welke toepassingen.”

Focus ligt bij optimaal helpen
Het is daarbij volgens Honkoop heel belangrijk dat de focus bij partners niet ligt op zoveel mogelijk omzet binnenhalen, maar op die klant zo optimaal mogelijk helpen. Als het bijvoorbeeld financieel beter is voor een eindklant om een cloud-oplossing te gebruiken die een partner of EGP niet levert, dan moet je dat ook aangeven.

“Het platform van EGP is modulair opgebouwd. Partners en hun klanten kunnen er alles van gebruiken, een deel van gebruiken, en er kan worden samengewerkt met andere leveranciers binnen het platform. Zolang er maar een gestroomlijnde propositie ligt, een gestroomlijnd startpunt.”

Business development
Hoewel technologie een belangrijk onderdeel is van wat EGP levert, gaat er veel meer tijd zitten in het samen met kanaalpartners werken aan business development, kennisoverdracht en het leveren van support aan de kanaalpartner, legt Honkoop uit.

“Dat is een verhouding van ongeveer 30-70 procent. Zo stoppen we veel tijd in het vergroten van het kennisniveau van onze klanten over onze propositie naar de markt toe. Samen kunnen we zo een optimale setup neerzetten voor de eindklant. Dat is vaak een geleidelijk proces, waarbij de partner steeds meer zelf kan doen, maar altijd voor ondersteuning, problemen en nieuwe vragen op ons kan terugvallen.”

Migratie
De meeste eindklanten komen bij een kanaalpartner van EGP terecht wanneer ze een migratie naar een nieuwe infrastructuur inzetten. EGP voedt die partners met kennis van wat er op dit gebied voor hun klant mogelijk is.

“De meeste eindklanten hebben dan al een aantal toepassingen in één of meer clouds draaien”, weet Honkoop uit ervaring. “Wij gaan dan met onze partner aan de slag om dit optimaal te integreren in een overzichtelijk, supportarm platform. De partner kan dit platform dan geleidelijk aan gaan invullen met de toepassingen die hij samen met zijn klant heeft uitgekozen.

Vaak zijn dit partijen die eerst zelf nog cloud-omgevingen bouwden, maar voor wie dit te groot en complex aan het worden is. Soms ook nog organisaties die deels nog een transactiemodel hanteerden. Honkoop: “Wij helpen hen dan ook om zachtjes en gecontroleerd naar een nieuw, volledig abonnementsgebaseerd bedrijfsmodel over te stappen waarbij zij veel meer een rol krijgen als trusted advisor en minder als leverancier van de technologie.”

Zo kunnen zij rekenen op dezelfde voorspelbaarheid en financiële transparantie die zij hun klanten willen bieden, benadrukt de CTO. “Want wij rekenen alleen voor het gebruik van ons platform, niet voor alle diensten eromheen. Zaken zoals business development bieden wij omdat zowel de business partner als wij daar sterker van worden.

Samen piramide bouwen
Uiteindelijk, stelt Honkoop, bouw je samen aan een soort piramide. Daarbij is het IaaS-platform van EGP het fundament waarop alles rust en waar alles op gebouwd wordt. De top van de piramide is de eindgebruiker in de organisatie van de eindklant. Die moet goed kunnen werken, maar dat kan alleen als die hele piramide optimaal gebouwd is.

“Doordat we met dat fundament ook die business partner ondersteunen en naar een hoger plan tillen van kennis en (on)mogelijkheden, maak je alle tussenlagen in die piramide steeds sterker. Zodra je dat geborgd hebt, kun je de piramide verder stroomlijnen en steeds efficiënter gaan leveren door geleidelijk aan oude en inefficiënte IT uit die piramide weg te halen.”

Dat kan volgens Honkoop eenvoudiger omdat een kanaalpartner als IT-partner van zijn klant met behulp van het fundament van de piramide het hele migratiepad versoepeld en versimpeld heeft. “Zo realiseer je een betere overgang van de oude naar de nieuwe situatie, en voorkom je dat je zoals schatzoekers in een piramide terechtkomt in de valkuilen die de bouwers ervan hebben gebouwd.”

Auteur: Martijn Kregting

Terug naar nieuws overzicht
Cloud