Winnaars strategisch ICT-adviesmantel Rijksoverheid zijn bekend

03-06-2022 | door: Witold Kepinski
Deel dit artikel:

Winnaars strategisch ICT-adviesmantel Rijksoverheid zijn bekend

DiVetro, SeederDeBoer en 1DigitalNL één van de winnaars van de strategisch ICT-adviesmantel Rijksoverheid. DiVetro, SeederDeBoer en 1DigitalNL, een ingespeeld samenwerkingsverband van drie pragmatisch ingestelde, kennisintensieve adviesorganisaties gaat de Rijks-overheid als adviespartner de komende vier jaren voorzien van strategisch advies op het gebied van digitale transformaties.

DiVetro, SeederDeBoer en 1DigitalNL werken al enige tijd samen. De drie organisaties hebben elkaar gevonden in de kernwaarden betekenisvol ondernemen, transparantie, vakmanschap, mensenwerk, vrijdenken en doen. Zij willen de Rijksoverheid helpen met het oplossen van complexe strategische ICT-vraagstukken naar een veilige, mensgerichte, transparante, duur-zame en effectieve digitale toekomst voor burgers en bedrijven in Nederland. Het samenwer-kingsverband staat voor een onorthodoxe, innovatieve én gedegen aanpak die rekening houdt met de context van publiek, politiek en media.

Namens 21 deelnemende onderdelen van het Rijk heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een rijksbrede aanbesteding uitgeschreven voor Strategisch ICT Maatwerk Advies (SIMA 2022). Deelnemers zijn alle ministeries en daaronder ressorterende organisatieonderde-len, de Politie, een aantal zelfstandige bestuursorganen (zoals het COA en de SVB) en hoge col-leges van Staat (zoals de Algemene Rekenkamer, Eerste Kamer, Tweede Kamer, Nationale Om-budsman en Raad van State).

Aan vijf inschrijvers is op 17 mei jongstleden definitief een raamovereenkomst gegund, die 1 juni aanstaande ingaat.

Naast de combinatie DiVetro – SeederDeBoer – 1DigitalNL zijn KPMG Advisory, Atos, de combinatie PwC-Accenture-Metri en de combinatie VKA-Berenschot-McKinsey gecontracteerd. Deze raamovereenkomst heeft een looptijd van vier jaar en een geraamde waarde van 24,5 miljoen euro exclusief btw (met een maximum van 33 miljoen euro).

Terug naar nieuws overzicht