Michiel Borgers directeur Joint Informatievoorziening Commando bij Defensie

24-05-2022 | door: Witold Kepinski
Deel dit artikel:

Michiel Borgers directeur Joint Informatievoorziening Commando bij Defensie

Michiel Borgers start per 1 augustus 2022 als directeur Joint Informatievoorziening Commando bij het ministerie van Defensie. Het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) is de leverancier van IT-producten en -diensten voor Defensie, zowel voor operationele, bestuurlijke als ondersteunende processen en systemen. Het JIVC is tevens het kenniscentrum voor vorming van IT-beleid en bedrijfsvoering en geeft adviezen aan beleidsmakers, opdrachtgevers en klanten. Het JIVC is onderdeel van de Defensie Materieel Organisatie. Bij het JIVC werken op dit moment ruim 3000 medewerkers op verschillende locaties.

De IT voor Defensie wordt de komende jaren grondig en urgent vernieuwd. Dit vergt een omvangrijke, gefaseerde en meerjarige veranderopgave waarbij het investeren in de ontwikkeling van de medewerkers centraal staat. De directeur JIVC speelt een cruciale rol bij de veranderopgaven op het gebied van IT. Daarnaast krijgt de directeur JIVC de opdracht om de veranderopgaven op het gebied van IT te verbinden aan de Defensie-doelstelling van informatiegestuurd optreden. Tenslotte draagt de directeur JHIVC zorg voor het integraal (binnen de gehele Defensieorganisatie) implementeren van innovatieve, moderne IT-infrastructuur en IT-producten.

Michiel Borgers: 'Defensie heeft, zoals nu ook weer blijkt, een cruciale maatschappelijke functie. Bij de uitvoering van die functie wordt het hebben van de juiste informatiepositie steeds belangrijker. De IT-organisatie van Defensie, het JIVC, speelt daarin een strategische rol. Afgelopen jaren is door het JIVC al hard gewerkt aan het verhogen van de ‘ability-to-execute’ en het mogelijk maken van een informatie gestuurde krijgsmacht. Ik ben dan ook trots en zeer gemotiveerd om daar als directeur van het JIVC een bijdrage aan te mogen leveren.'

Vice-admiraal Arie Jan de Waard: 'Als Defensie Materieel Organisatie verwelkomen wij Michiel Borgers als directeur van het JIVC. Wij zijn blij dat hij onze organisatie komt versterken. De afgelopen jaren heeft Michiel een grote diversiteit aan rollen binnen de IT vervuld. In combinatie met zijn ervaring in zowel het bedrijfsleven als de overheid, zijn IT-kennis en zijn enthousiasme om JIVC verder door te ontwikkelen, zien wij vol vertrouwen de samenwerking tegemoet.'

Michiel Borgers is momenteel CIO bij de Universiteit van Maastricht. In die functie is hij verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van de instelling brede I-strategie van de universiteit. Daarnaast heeft hij een leidende rol in verandertrajecten gerelateerd aan de digitalisering. Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest in de consultancy, onder andere bij Cap Gemini, maakte Michiel in 2009 de overstap naar het publieke domein. Bij de Belastingdienst was hij adjunct-directeur CIO Office en Chief Architect.

Michiel Borgers studeerde Technische Informatica aan de TU Delft en is hij recentelijk gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Defensie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.

Terug naar nieuws overzicht