ACM publiceert leidraad over Platform-to-Business-verordening

23-05-2022 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

ACM publiceert leidraad over Platform-to-Business-verordening

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) deelt een leidraad voor online platforms over het geven van invulling aan de Platform-to-Business-verordening. Deze verordening omvat onder andere regels over de informatie platforms moeten verstrekken aan ondernemers die op hun platform diensten of artikelen aanbieden aan consumenten. De leidraad is gericht op online platforms, zoals marktplaatsen, zoekmachines en boekingssites.

Uit een marktverkenning van de ACM blijkt dat online platforms meer duidelijkheid nodig hebben over de manier waarop zij invulling kunnen geven aan de Platform-to-Business-verordening. Volgens een wetsvoorstel dat naar de Raad van State gaat moet de ACM toezicht gaan houden op de naleving van deze regels. Via deze leidraad wil de ACM het voor online platforms en zoekmachines duidelijker maken aan welke regels zij moeten voldoen.

Concurrerende, eerlijke en transparante online markt

Online platforms moeten zich sinds juni 2020 houden aan regels uit de Europese Platform-to-Business-verordening. Deze is bedoeld om een concurrerende, eerlijke en transparante online markt te garanderen en te zorgen dat bedrijven op deze markt zich verantwoordelijk gedragen. “Tijdens onze marktverkenning hebben we geconstateerd dat de open normen van de Platform-to-Business-verordening in de praktijk op verschillende manieren worden uitgelegd. Met een leidraad kunnen we duidelijkheid geven over hoe de ACM deze normen als toezichthouder zal interpreteren, zodat het voor platforms helder is wat ze moeten doen en hun zakelijke klanten weten waar ze recht op hebben”, legt ACM-bestuurslid Manon Leijten uit. De ACM streeft ernaar om dit najaar de leidraad voor consultatie te publiceren.

De ACM wijst erop dat ondernemers steeds vaker afhankelijk zijn van online platform en zoekmachines voor het bereiken van hun klanten. Dit maakt het van belang dat platforms en online zoekmachines duidelijk en actuele informatie geven aan ondernemers die van hun diensten gebruik willen maken. De Platform-to-Business-verordening legt onder meer vast dat de algemene voorwaarden van platforms voor ondernemers duidelijk en eenvoudig beschikbaar moeten zijn. Ook moeten platforms in de algemene voorwaarden onder meer transparant zijn over de wijze waarop geschillen worden beslecht en welke parameters de rangschikking bepalen. Indien het platform ook eigen diensten of goederen verkoopt, moet het platform uitleggen of, waarom en op welke wijze eigen diensten of producten anders worden behandeld dan producten van andere ondernemers.

Terug naar nieuws overzicht