Diverse algoritmes van overheid voldoen niet aan basisvereisten

18-05-2022 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Diverse algoritmes van overheid voldoen niet aan basisvereisten

Verschillende algoritmes die de overheid inzet voldoen niet aan alle basisvereisten die hieraan worden gesteld. Bij zes algoritmes bestaan diverse risico's, waaronder gebrekkige controle op prestaties of effecten, vooringenomenheid, datalek of ongeautoriseerde toegang.

Dit meldt de Algemene Rekenkamer op basis van een onderzoek. In totaal zijn negen algoritmes die door negen verschillende overheden of overheidsdiensten worden ingezet onderzocht. Zes voldoen niet aan het toetsingskader voldoen. Het gaat concreet om algoritmes van de RVO, het verzelfstandigde onderdeel Toeslagen van de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Directoraat-Generaal Migratie (DGM) van het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en de politie.

Beheer vaak niet op orde

In veel gevallen is het beheer van de algoritmes niet op orde. Zo ontbreek bij zes van de negen onderzochte organisaties inzicht in welke medewerkers toegang hebben tot data en het algoritme. Hierdoor bestaat de kans op beschadiging of verlies van data door ongeautoriseerde toegang.

De bevindingen zijn voor de staatssecretaris van Digitalisering Alexandra van Huffelen reden geweest direct in te grijpen, meldt de Rekenkamer. De staatssecretaris gaat met de uitvoeringsorganisaties aan het werk om de tekortkomingen op te pakken. Voor het zomerreces wil de staatssecretaris de Tweede kamer informeren over eventuele vervolgstappen.

Reacties van politie en Migratie 'zorgelijk'

Wel noemt de Algemene Rekenkamer de reacties van de politie en de dienst Migratie op de uitkomst van het onderzoek 'zorgelijk'. De reacties van beide diensten lijken af te wijken van de inzet van de staatssecretaris voor Digitalisering. De Algemene Rekenkamer pleit ervoor dat de verantwoordelijk vakminister beide organisaties vraagt de signaleerde risico's bij de algoritmes aan te pakken, aangezien deze burgers kunnen raken.

De geautomatiseerde aanpak voor het vaststellen van de medische rijgeschiktheid door het Centraal Bureau Rijvaardigheid voldoet aan alle basisvereisten. Dat geldt ook voor de koppeling van verkeersboetes aan kentekengegevens met behulp van een algoritme door het Centraal Justitieel Incassobureau en de controle via een algoritme op de rechtmatigheid van bijstandsuitkeringen door het Inlichtingenbureau.

Meer informatie is hier beschikbaar.

Terug naar nieuws overzicht