Uitgaven aan telecom en betaal-tv groeien 1,6 procent in 2021 - IDC

10-05-2022 | door: Martijn Kregting
Deel dit artikel:

Uitgaven aan telecom en betaal-tv groeien 1,6 procent in 2021 - IDC

De wereldwijde uitgaven aan telecomdiensten en betaaltv-diensten kwamen in 2021 uit op 1.566 miljard dollar, een stijging van 1,6 procent op jaarbasis. Dat blijkt uit cijfers van IDC in diens Worldwide Semiannual Telecom Services Tracker. De marktonderzoeker verwacht dat de wereldwijde uitgaven aan telecom- en betaaltelevisiediensten in 2022 met 1,4 procent zullen stijgen naar 1.588 miljard dollar.

2021 werd gekenmerkt door het snelle herstel van de wereldeconomie van de dip die is veroorzaakt door de COVID-19-pandemie. Deze gunstige markt resulteerde in extra groei van de uitgaven aan telecomdiensten, waardoor de totale waarde van de wereldwijde markt iets sneller toenam dan IDC oorspronkelijk voorspeld had. Deze trend was te zien in alle regio's. EMEA groeide 0,2 procentpunt sneller dan voorspeld in oktober 2021; Azië/Pacific groeide 0,5 procentpunt sneller; Noord- en Zuid-Amerika groeide 1,0 procentpunt sneller.

De hoger dan verwachte groei deed zich voor in alle technologiesegmenten, behalve bij betaaltelevisie. Dit is logisch volgens IDC, omdat mensen na de Covid-lockdowns meer tijd buitenshuis konden doorbrengen. Een aantal consumenten heeft daarom besloten om abonnementen op tv-pakketten die tijdens de lockdowns waren aangeschaft, op te zeggen.

Prognose neerwaarts bijgesteld

De prognose van IDC voor oktober 2021 voor de wereldwijde markt voor telecomdiensten en betaaltelevisie omvatte een scenario van verder herstel (nog hogere groeipercentages) in de jaren 2022 en 2023. Vanwege nieuwe omstandigheden, waaronder een versnelde inflatie en de verhoging van de benchmarkrentetarieven door de centrale banken die daardoor de komende jaren tot een tragere economische groei zullen leiden, is de prognose bijgesteld. De nieuwe prognose is nog steeds optimistisch, maar de groeipercentages in het eerste halfjaar zullen lager zijn dan vorig jaar.

Inflatie zou nominaal een positief effect moeten hebben op de markt: de operators zullen hun tarieven verhogen, klanten zullen meer betalen en de totale waarde van de markt zou sneller moeten groeien dan eerder verwacht. Inflatie leidt echter ook tot minder koopkracht van consumenten en bedrijven, waardoor de vraag afneemt.

Impact inflatie neemt toe

Hierbij merkt IDC op dat de impact van inflatie op de markt voor telecomdiensten de komende jaren zal toenemen. Dit komt doordat een groot deel van de gebruikers tweejarige contracten heeft met operators die stabiele tarieven garanderen totdat hun contract afloopt. Het betekent ook dat de effecten van inflatie in eerste instantie groter zullen zijn in de markten met een groter aandeel prepaidklanten.

IDC_worldwide telecom revenue 10-5-2022.png

De oorlog in Oekraïne zal een negatief effect hebben op de markt voor communicatiediensten in EMEA. Het zal vooral de Oekraïense markt raken, als gevolg van de vernietigde netwerkinfrastructuur en een groot aantal mensen dat het land verlaat. Ook de Russische markt zal krimpen doordat de lokale vraag onder druk komt te staan door de recessie als gevolg van internationale sancties. Aan de andere kant zal de oorlog een positief effect hebben op de markten van buurlanden (Polen, Slowakije en Roemenië) die grote aantallen Oekraïense vluchtelingen opvangen.

Bovendien is COVID-19 nog niet ten einde. De huidige lockdowns in China en een mogelijke opkomst van nieuwe varianten van het virus in de rest van de wereld kunnen voor extra effecten op de markt zorgen, voornamelijk in de zakelijke vaste-datadienstensectie. Hoewel de vorige golven van COVID de wereldmarkt voor telecomdiensten niet drastisch hebben beïnvloed, veroorzaken de gerelateerde wereldwijde verstoringen van de toeleveringsketen nu al tekorten aan eindgebruikers- en netwerkapparatuur en creëren ze dus nieuwe zorgen voor deelnemers aan de aanbodzijde. Dit alles draagt bij aan de conservatieve voorspelling van IDC.

Telecomsector ruggengraat

De telecomdienstensector is tijdens de COVID-19-pandemie zeer stabiel gebleven en fungeerde zelfs als ruggengraat van de wereldeconomie, waardoor mensen konden communiceren, entertainen en hun werk konden doen terwijl ze thuis waren.

"Het economisch herstel in 2021 heeft de groei van de markt gestimuleerd en heeft geleid tot hoger dan verwachte groeipercentages, maar dezelfde krachten die de markt hebben aangetrokken, kunnen deze ook naar beneden duwen", licht Kresimir Alic, onderzoeksdirecteur, Worldwide Telecom Services bij IDC, toe. "Net als andere markten is deze markt niet immuun voor veranderingen in economische trends en krachten zoals inflatie en recessie kunnen de vorm van de curve snel veranderen. De inflatie is al aan de gang en de economieën beginnen te vertragen - om die reden onze kijk op de markt blijft voorzichtig optimistisch."

Terug naar nieuws overzicht