Stijgen de budgetten voor dataprotectie genoeg?

06-05-2022
Deel dit artikel:

Stijgen de budgetten voor dataprotectie genoeg?

De reactie van bedrijven op de corona-pandemie werd een enorme ‘proof of concept’ voor technologie: organisaties moesten onmiddellijk investeren in digitale toepassingen, wat normaal gesproken over meerdere jaren zou zijn gespreid. Hogere technologiebudgetten zijn echter eerder een langetermijntrend dan een kortetermijnoplossing. Dit is zichtbaar in het feit dat bedrijven zich richten op het bouwen van veerkrachtigere ecosystemen en marktplaatsen. Naarmate bedrijven flexibeler worden en hun bedrijfsmodellen toekomstbestendiger maken, zal deze trend tegen digitale disruptie zich doorzetten.

Uit het Veeam Data Protection Trends Report 2022 blijkt dat bedrijven worden geconfronteerd met een noodsituatie op het gebied van dataprotectie. Het aantal organisaties dat er niet in slaagt om gegevens te beschermen, stijgt namelijk. Dit verklaart voor een deel waarom de budgetten voor dataprotectie sneller stijgen dan de algemene IT-uitgaven. Maar stijgen ze wel genoeg om de bedrijfscontinuïteit volledig te beschermen?

IT-uitgaven en platformdiversiteit nemen toe

Volgens het huidige Veeam-onderzoek verwachten IT-leiders dat het budget van hun organisatie voor dataprotectie gemiddeld met 6% zal stijgen. Hoewel de schattingen begrijpelijkerwijs uiteenlopen, wordt in de meest recente prognose van Gartner voor de wereldwijde IT-uitgaven - onder verwijzing naar de hoge verwachtingen voor de bloei van de digitale markt - de groei vanaf 2021 geschat op ongeveer 5% in 2022. We kunnen hieruit ten minste twee conclusies trekken: ten eerste blijft de groei in dataprotectie, zoals te verwachten was, meeliften op de golf van massale digitalisering en cloud-acceleratie. Als het ene omhoog gaat, moet het andere wel meegroeien. Ten tweede zijn bedrijven bezig met een inhaalslag op het gebied van dataprotectie. Hoewel 6% misschien niet aanvoelt als een aanzienlijke stijging ten opzichte van 5%, staat iedere procent voor miljarden dollars. Waarom lopen de budgetten voor dataprotectie dan zo achter op de algemene IT-investeringen?

Er zijn twee antwoorden op die vraag: het eerste is dat, simpel gezegd, organisaties niet alle gegevens kunnen beschermen die ze moeten beschermen. Volgens ons onderzoek heeft 86% van de EMEA-bedrijven een ‘protectiekloof’ tussen de hoeveelheid geoorloofd verlies van gegevens na een storing en de hoeveelheid backups die van gegevens worden gemaakt. Het tweede antwoord is complexer, omdat er sprake is van een oorzakelijk verband. Waarom bedrijven het beschermen van hun gegevens moeilijker vinden dan ooit tevoren, heeft meerdere redenen.

Een belangrijk punt is dat de platforms waarop bedrijven gegevens opslaan en gebruiken, veranderen. Dit betekent dat de benodigde oplossingen, protocollen en vereiste vaardigheden voor dataprotectie ook veranderen. Wat platformdiversiteit betreft, stevenen we in hoog tempo af op een nieuw normaal voor moderne IT, met een verdeling van 50% on-premises servers en 50% cloud-hosted servers. Als we verder kijken, zien we dat er binnen het datacenter een constante verwachting is voor zowel fysieke als virtuele platforms. Binnen de cloud is er een gezonde mix van zowel hyper-scale als door managed service providers (MSP’s) gehoste infrastructuren. De belangrijkste conclusie die uit deze trends kan worden getrokken, is dat het datacenter dood noch stervende is. Er zijn nog steeds evenveel redenen om een workload on-premises als in de cloud te draaien. Bovendien moeten dataprotectiestrategieën geschikt zijn voor fysieke, virtuele en meerdere cloud-hosted opties, evenals voor de steeds populairder wordende Kubernetes-omgevingen.

Dataprotectie ontmoet SaaS

Eén van de drijvende krachten achter het versnelde gebruik van cloudservices is de trend dat organisaties apps als een service gaan gebruiken. De voortdurende explosie van Software-as-a-Service (SaaS) verandert de dynamiek van hoe organisaties gegevens beschermen. Eén van die nuances is het gevaar dat IT-beheerders erop vertrouwen dat SaaS-applicaties zijn uitgerust met native backup- en hersteloplossingen die voldoen aan de normen van een moderne dataprotectiestrategie. Een goed voorbeeld van waar zo'n aanname uiteindelijk kostbaar kan blijken, is bij het gebruik van Microsoft O365. Hoewel ingebouwde dataprotectiemogelijkheden bedrijven een zekere mate van geruststelling kunnen geven, kan je pas echt gerust zijn met de inzet van een backupoplossing van derden. SaaS-gegevens beschermen met meer dan ingebouwde backup- en herstelfuncties is noodzakelijk, aangezien 48% van de EMEA-organisaties het per ongeluk wissen, overschrijven of beschadigen van gegevens als belangrijkste oorzaken van IT-uitval noemt.

Het tweede effect dat de overstap naar SaaS heeft op dataprotectiestrategieën, is de enorme toename van gegevens die moeten worden beschermd. De versnelling van de cloud bevordert deze trend. Dit verklaart deels waarom het aantal bedrijven dat in de afgelopen 12 maanden een gebrek aan dataprotectie heeft vastgesteld, met 14% is gestegen. Om te voorkomen dat de kloof nog groter wordt, hebben bedrijven schaalbare oplossingen voor dataprotectie nodig die de capaciteit bieden om gelijke tred te houden met de stijgende volumes van gegevens en apps. Het antwoord hierop is cloud-based backup en dataprotectie. Tweederde van de EMEA-bedrijven maakt momenteel gebruik van cloud-diensten als onderdeel van hun dataprotectiestrategie; dit zal in de komende 12 maanden alleen maar toenemen. Bovendien wordt de mogelijkheid om in de cloud gehoste workloads te beschermen door IT-leiders beschouwd als de belangrijkste factor voor de aanschaf van enterprise data protection in 2022. Kortom: organisaties maken meer gebruik van de cloud en ze begrijpen dat ze cloudgegevens moeten beschermen. Ook zijn ze van plan cloud-based maatregelen voor dataprotectie in te zetten, zoals Backup-as-a-Service (BaaS) en Disaster Recovery-as-a-Service (DRaaS).

Terugkomend op de centrale vraag: stijgen de budgetten voor dataprotectie voldoende? Het diplomatieke antwoord is dat er momenteel een grote achterstand is in te halen. De exponentiële toename van het datavolume betekent dat er meer gegevens zijn die beschermd moeten worden, terwijl de toenemende diversiteit van platforms betekent dat dataprotectiestrategieën steeds complexer worden. Het is waarschijnlijk dat de budgetten voor dataprotectie de algemene IT-uitgaven blijven overtreffen. Dit komt doordat bedrijven geleidelijk het gat proberen te dichten tussen de hoeveelheid gegevens die geoorloofd verloren gaan en de hoeveelheid gegevens die ze adequaat kunnen beschermen. Meer uitgeven is natuurlijk niet het enige antwoord. Moderne dataprotectie-oplossingen zorgen ervoor dat het maken van backups kosten-efficiënter wordt. Ze kunnen dus meer backups maken voor minder geld. Organisaties doen er dus goed aan samen te werken met een deskundige partner om een strategie uit te werken voor moderne dataprotectie die de bedrijfscontinuïteitsoplossing oplevert binnen een passend budget.

Door: Dave Russell, VP Enterprise Strategy bij Veeam

Terug naar nieuws overzicht
Security