Kabinet wil Telecomwet aanpassen met oog op censuur Chinese smartphones

20-04-2022 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Kabinet wil Telecomwet aanpassen met oog op censuur Chinese smartphones

Het kabinet gaat onderzoeken of het aanpassen van de Telecomwet zodat het communicatiegeheim dat al langer van toepassing is op aanbieder van elektronische communicatienetwerken ook van toepassing wordt op derden, waaronder leveranciers van telefoons. De wetsaanpassing is een reactie op de mogelijke aanwezigheid van censuursoftware op smartphones van Chinese makelij.

Dit meldt Minister Wiebe Hoekstra van Buitenlandse Zaken, in een brief aan de Tweede Kamer. Het Litouwse Nationaal Cyber Security Center (NCSC) meldde in september 2021 op basis van eigen onderzoek dat smartphones van diverse Chinese fabrikanten kwetsbaarheden en risico's met zich meebrengen. Het ging daarbij onder meer om censuursoftware. Deze software zou termen censureren die in Chine gevoelig liggen. Deze lijst is op Europese smartphones aanwezig en wordt periodiek geactualiseerd, concludeerde het Litouwse NCSC. De software zou op in de Europese Unie (EU) verkochte smartphones echter niet worden toegepast. "Naar aanleiding van het Litouwse onderzoek heeft ook het Duitse Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) een eigen onderzoek ingesteld. Daarbij zijn geen bijzonderheden aangetroffen", schrijft Hoekstra.

"Het kabinet benadrukt dat ieder land een eigen afweging maakt in het geven van adviezen ten aanzien van het kopen van telefoons van fabrikanten. Zoals de minister van Economische Zaken en Klimaat op 4 november jl. en 7 april jl. aangaf in de beantwoording van de Kamervragen van het lid Rajkowski (VVD), deelt het kabinet de zorgen dat het daadwerkelijk toepassen van dergelijke software inbreuk kan maken op de grondrechten van gebruikers. Het kabinet zal daarom bezien of het doelmatig is om de Telecommunicatiewet (TW) aan te passen zodat het communicatiegeheim in de TW naast aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken ook van toepassing is op derden waaronder leveranciers van telefoons."

Terug naar nieuws overzicht
Security