Techleap.nl: Effectieve herinvesteringsregeling nodig voor groei Nederlandse bedrijven

02-04-2022 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Techleap.nl: Effectieve herinvesteringsregeling nodig voor groei Nederlandse bedrijven

Een effectieve regeling gericht op het stimuleren van investeringen vanuit business angels is noodzakelijk voor de groei van bedrijven in Nederland en het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Zo'n ‘Ondernemers voor ondernemers regeling' moet het vroege fase financieringstekort van startups tegengaan. En ervoor zorgen dat ondernemers privaat vermogen en kennis herinvesteren in nieuwe bedrijven waardoor deze succesvoller kunnen doorgroeien. Een effectieve herinvesteringsregeling kan volgens Techleap.nl zorgen voor extra financiering van minimaal €150 miljoen, oplopend tot wel €600 miljoen per jaar.

Te weinig Nederlandse startups groeien door tot scaleup, onder andere vanwege een tekort aan investeringen in de vroege en meest risicovolle fase. Het totaalbedrag stagneert en het aandeel van deals in de vroegste fase, onder de €1 miljoen, ziet zelfs al jarenlang een neerwaartse trend. Dit is problematisch, niet alleen omdat succesvolle startups zorgen voor een groei in werkgelegenheid, maar ook omdat deze bedrijven de oplossingen bedenken voor de grote maatschappelijke transities op het gebied van klimaat, zorg en de circulaire economie en het belangrijk is dat we hier in ons land zelf sturing aan blijven geven.

Ondergemiddelde investeringen in Nederland

De kennis en het kapitaal van business angels, vaak (voormalig) ondernemers, zijn essentieel voor vroege fase startups. Door het ontbreken van een passende stimuleringsmaatregel is het aandeel angel investeringen in Nederland echter veel lager dan in concurrerende startup ecosystemen, zo blijkt uit het onderzoek. Door de regelingen in onder andere het Verenigd Koninkrijk en Duitsland is het investeringklimaat voor business angels daar veel verder ontwikkeld dan hier in Nederland. Bovendien geven Nederlandse business angels aan dat er nog veel onbenut potentieel is, waarbij belastingheffing een belangrijke rol speelt. Techleap.nl schat op basis van de totale business angel populatie in dat dit onbenut vermogen minimaal €150 miljoen is en kan oplopen tot wel €600 miljoen per jaar. Dit is aanzienlijk aangezien de totale investeringen in de vroegste fase in het afgelopen jaar iets meer dan €260 miljoen bedroegen.

Techleap.nl deelt een rapport met maatregelen ter stimulering van business angel investeringen op basis van onderzoek door PwC: 'Het onbenut potentieel in de financiering van startups'. Op basis van landenvergelijkend onderzoek en de resultaten van een survey van Techleap.nl onder business angels, doet PwC in het rapport aanbevelingen voor maatregelen die het meest kansrijk lijken voor de stimulering van investeringen in startups in Nederland. Deze richten zich op beginnende business angels, ter stimulering van initiële investeringen, en op de meer ervaren business angels, ter stimulering van additionele investeringen in nieuwe bedrijven.

'Nederlandse startups groeien trager'

Maurice van Tilburg, Managing Director van Techleap.nl zegt: “De bedrijven die de toekomst gaan bepalen worden nu opgestart. Maar Nederlandse startups groeien trager dan in de ons omringende landen door een groeiend financieringstekort in de eerste jaren die zo bepalend zijn voor het uiteindelijke succes, onder andere vanwege het ontbreken van een passende stimuleringsmaatregel. We hebben ondernemers die met de juiste stimulering met privaat geld willen investeren in deze toekomst en een kabinet dat aangeeft dat er een belangrijke rol ligt voor de overheid bij de toegang tot financiering. Het is tijd voor het kabinet om de daad bij het woord te voegen en met een passende ‘Ondernemers voor ondernemers regeling' te komen."

Terug naar nieuws overzicht