Ingram Micro: We willen complexiteit voor reseller en diens klant verminderen

17-03-2022 | door: Martijn Kregting
Deel dit artikel:

Ingram Micro: We willen complexiteit voor reseller en diens klant verminderen

De groei van de hoeveelheid data is geen nieuwe ontwikkeling. Wel wordt data op steeds meer en diverse manieren gegenereerd, zoals uit IoT- en Edge-toepassingen en via AI-algoritmen die zelf weer nieuwe data produceren. De inrichting en locatie van datacenters moet hier op aangepast worden. Denk aan Edge- en satelliet-datacentra dichterbij de databronnen – waar al een eerste verwerking van de data wordt gedaan -, core datacentra voor de opslag en verdere verwerking van ‘zinvolle’ data. Voor organisaties én kanaalpartijen betekent dit een groeiende complexiteit van het toch al niet simpele IT-landschap. Ingram Micro zoekt samen met het kanaal en vendors naar manieren om de eenvoud terug te brengen en zo beter op nieuwe datatrends in te kunnen spelen, vertelt André van Oosten.

Zowel business- als maatschappelijke ontwikkelingen hebben een grote en toenemende impact op de groei van de hoeveelheid data en benodigde datacenter- en netwerkcapaciteit. Zo investeert Facebook-moeder Meta minimaal 10 miljard dollar - dit jaar nog - in de ontwikkeling van het zogeheten Metaverse. Web 1 (informatie consumeren) werd Web 2 (informatie uitwisselen, meer interactie) en nu Web 3 (een meer transactioneel internet, toepassen van blockchaintechnologie), wat tot een verdere groei van data leidt.

“De groei van de hoeveelheid data zie je al decennia lang gebeuren”, vertelt André van Oosten, Sr. Business Unit Manager Datacenter Solutions bij Ingram Micro. “Wel is er sprake van exponentiële groei en wordt digitale data steeds belangrijker voor alle processen en activiteiten - zeg maar de toegevoegde waarde - van een organisatie. Er wordt steeds vaker een omslagpunt bereikt waarbij organisaties die data niet langer in eigen huis houden, maar elders plaatsen – buiten het eigen fysieke bedrijfsnetwerk als dat kan.”

De opkomst van cloud- en ‘as a service’-diensten hebben als voordeel gehad dat bedrijven niet meer zo snel hun activiteiten tijdelijk of zelfs permanent moeten staken wanneer ze door bijvoorbeeld een brand niet langer bij de data, toepassingen en computers kunnen die cruciaal zijn voor hun bedrijfsproces. Er is echter nog altijd een duidelijke relatie tussen (toegang tot) data kwijtraken en een faillissement. Denk maar aan de gevolgen van ransomware versleutelde data en computers. Het is echter ook op veel meer manieren mogelijk geworden om data zeker te stellen.

Workload automatisering
Deze ontwikkelingen brengen meer complexiteit met zich mee voor IT-beslissers. Een nieuwe trend die je volgens Van Oosten dan ook ziet, is dat er steeds vaker wordt gesproken over workload-automatisering in plaats van datacentercapaciteit.

“Dat betekent dat de focus verschuift van wat je aan dataopslag- en compute-capaciteit nodig hebt naar wat je nodig hebt om ervoor te zorgen dat processen zo efficiënt mogelijk verlopen en je medewerkers hun werk goed kunnen blijven doen. De compute-, of servercapaciteit – on premise en/of in een Cloud – verandert dan mee met de bestaande en verwachte workload, zoals het aantal gebruikers van applicaties, en het type gebruikers.”

Door als reseller over workloads te spreken, maakt je IT voor de eindgebruiker en IT-beslisser meer tastbaar, benadrukt Van Oosten. “Die term ligt als een soort deken over een steeds complexere IT heen. Voor de organisatie en zijn werknemers visualiseer je wat er nu en naar verwachting nodig is aan capaciteit om een specifieke workload te faciliteren. Het gaat niet meer over het merk, of het soort processor. Daar blijf je van weg door het over de workload te hebben. Je maakt de capaciteitsvraag abstract, daardoor herkenbaar en dus simpeler.”

Kijken naar vervolgvragen
Dat maakt het volgens Van Oosten ook meer vanzelfsprekend om naar vervolgvragen te kijken, zoals waar servercapaciteit moet staan. Wil de klant die zelf nog bezitten (gekocht, geleased, via een datacenter in een ‘as a service’-constructie) of wil de klant het aan de reseller overlaten? Wil de organisatie zelf nog het beheer ervan doen of dit ook aan de reseller overlaten? “Door de kenmerken van de diverse opties te bespreken, kun je in beeld krijgen of een klant er rijp voor is om zijn IT deels of geheel naar de cloud te brengen, door samen met de reseller die kenmerken te vertalen naar voor- en nadelen voor de specifieke situatie.”

Een taak van een distributeur is dan om voor die reseller alle kenmerken van de diverse oplossingsrichtingen in beeld te brengen, benadrukt Van Oosten. Het gesprek tussen reseller en eindklant kan er dan over gaan welke kenmerken van een oplossing hem het meest aanspreken om zijn processen, activiteiten en medewerkers te ondersteunen en welke juist niet.

Oplossingsrichtingen
Zo’n oplossingsrichting kán het in 2020/2021 geïntroduceerde consumptiemodel ‘datacenter- as-a-service’ zijn. Van Oosten benadrukt dat diteen vrij nieuw distributiemodel blijft voor datacentercapaciteit. Hij geeft aan dat leveranciers ervan, zoals Dell Technologies en HPE, zelf nog de DaaS-propositie in hun organisatie doorontwikkelen, wat het voor de rest van de markt niet altijd eenvoudig maakt om ermee de boer op te gaan.

“Het is een beloftevolle oplossingsrichting waar veel potentie in zit, maar het moet zijn vaste positie in het portfolio van vendors, distributeurs en resellers nog krijgen. Dat gaat de komende tijd snel zijn beslag krijgen en wij zullen daar onze channel partners optimaal in ondersteunen.”

Onderliggende architectuur
De opkomst van diverse soorten datacentra – naast cloud- en OnPrem-datacentra steeds meer Edge en satelliet datacentra die dichter bij de toepassingen staan – zorgt er ook voor dat er goed gekeken moet worden naar de onderliggende architectuur. Er is hiervoor een groeiend pallet aan oplossingsrichtingen beschikbaar.

“Er wordt nog heel veel traditioneel ver- en gekocht. Leveranciers brengen nog altijd nieuwe generaties servers uit die iets minder kosten en iets meer kunnen. Ontwikkelingen, zoals diverse soorten datacentra en nieuwe distributiemodellen voor server- en datacentercapaciteit, zullen ervoor zorgen dat er ook nieuwe servertechnologie ontstaat. In de IoT- en Edge datacentra wil je veel verwerkingscapaciteit hebben om snel te bepalen of binnenkomende data zinvol of zinloos is. In Core datacentra heb je servers nodig die zware AI-toepassingen kunnen ondersteunen, die de zinvolle data verwerken tot nieuwe inzichten.”

Duurzaamheid
Niet alleen servertechnologie zelf verandert, er wordt in het kader van meer duurzaamheid ook gekeken naar reductie van energieverbruik. Zo is Ingram Micro bezig met de nu nog nichemarkt voor onderdompelingkoeling. Die moet het verbruik van elektriciteit voor (lucht)koeling van servers sterk inperken, terwijl de servers zelf meer performance leveren. Dat is tegelijkertijd nuttig voor organisaties die hun CO2-footprint willen beperken, terwijl je hiermee voor een bepaalde workload ook de servercapaciteit tot wel 30 procent reduceren.

Denk bij duurzaamheid bijvoorbeeld ook aan het bieden van mogelijkheden om de data van een oude of defecte dataschijf in de organisatie zelf te vernietigen en vervolgens de hardware op circulaire wijze te verwerken, schetst Van Oosten. Meerdere vliegen in één klap dus waarmee een reseller zich kan onderscheiden en dit ook de klant kan aanbieden.

“Bovendien kun je hiermee ook voorsorteren op wat er ongetwijfeld aan wet- en regelgeving aan zit te komen om de CO2-footprint terug te dringen. Nu is het nog vooral een maatschappelijke eis, maar in de toekomst mogelijk een wettelijke eis. En hoewel distributeurs over het algemeen eerder volgers dan vernieuwers zijn, denk ik dat wij als Ingram Micro op dit soort gebieden onze wereldwijde schaalgrootte kunnen gebruiken om een nichemarkt verder te ontwikkelen.”

Auteur: Martijn Kregting

Terug naar nieuws overzicht
Datacenters