IDC: Wereldwijde impact van oorlog in Oekraïne op ICT-uitgaven vooralsnog beperkt

08-03-2022 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

IDC: Wereldwijde impact van oorlog in Oekraïne op ICT-uitgaven vooralsnog beperkt

De Russische invasie van Oekraïne en de daaruit voortvloeiende diplomatieke en economische reactie hebben geleid tot een cruciaal keerpunt voor Europa en de wereld. Ook de ICT-markt is door het conflict en de gerelateerde sancties en maatregelen getroffen. Marktonderzoeker IDC verwacht dat dit ook impact gaat hebben op de wereldwijde ICT-uitgaven de komende maanden en jaren. Deze uitgaven omvatten uitgaven voor hardware, software, IT en zakelijke diensten en telecomdiensten.

"Het evoluerende geopolitieke scenario gaat ongetwijfeld van invloed zijn op de wereldwijde ICT-vraag in de komende maanden en jaren", zegt Andrea Siviero, associate research director, European Customer Insights & Analysis. "Uit een nieuwe IDC Global CIO Quick Pulse Survey blijkt dat meer dan de helft van de respondenten hun plannen voor de uitgaven voor technologie voor 2022 heroverweegt, waarbij 10% sterke aanpassingen aan hun ICT-investeringsplannen verwacht."

Wereldwijde impact beperkt

Hoewel IDC een forse daling en een langzaam herstel van de ICT-uitgaven in Rusland en Oekraïne verwacht, is de wereldwijde impact van deze daling naar verwachting enigszins beperkt. Samen zijn de twee landen goed voor slechts 5,5% van alle ICT-uitgaven in Europa en 1% wereldwijd. Tegelijkertijd gaat de waarschijnlijke impact van de crisis op de handel, toeleveringsketens, kapitaalstromen en energieprijzen de wereldeconomie op een bredere schaal beïnvloeden. Dit kent negatieve gevolgen voor zowel de regionale als de wereldwijde ICT-markt.

Deze gevolgen zijn onder meer:

Fluctuatie van de technische vraag: het conflict heeft de bedrijfsactiviteiten in Oekraïne stopgezet, terwijl de Russische economie de vroege gevolgen van westerse sancties voelt. IDC verwacht dat dit een sterke invloed gaat hebben op de technische uitgaven in beide landen, waarbij in 2022 een dubbelcijferige inkrimping van de lokale marktvraag wordt verwacht. Ondertussen kunnen de technische uitgaven in West-Europese landen toenemen, deels als gevolg van uitgebreidere toewijzingen voor defensie en veiligheid.

Energieprijzen en inflatiedruk: Spanningen over het conflict in Oekraïne gaan naar verwachting verstrekkende gevolgen hebben voor zowel de energieprijzen als de voorzieningszekerheid, met name voor bepaalde Europese landen waar al trapsgewijze effecten op de prijsindexcijfers worden gevoeld. De meeste landen zullen hun energieplannen op korte termijn snel opnieuw moeten beoordelen en tegelijkertijd hun inspanningen moeten opvoeren om hun afhankelijkheid van koolstofgebaseerde energiebronnen te verminderen.

Verhuizing van vaardigheden en infrastructuur: meer dan 100 wereldwijde bedrijven hebben dochterondernemingen in Oekraïne gevestigd en nog veel meer zijn actief in Rusland. Het conflict heeft al tienduizenden ontwikkelaars in Oekraïne verdreven en heeft geleid tot de verplaatsing van sommige diensten in beide landen. Deze relaties, samen met de fysieke activa en het personeel dat ermee verbonden is, evenals eventuele toekomstige uitbreidingsplannen, moeten opnieuw geëvalueerd worden in het licht van het conflict.

Beschikbaarheid van contanten en krediet: de financiële sancties die tot nu toe zijn opgelegd, vormen een serieuze uitdaging voor de beschikbaarheid van buitenlandse kredieten in Rusland. Tegelijkertijd veroorzaken zij potentiële verliezen op leningen die door EU-landen aan Rusland zijn verstrekt. Zonder toegang tot krediet zijn de meeste organisaties op korte termijn genoodzaakt investeringen in nieuwe technologie op te schorten. Het land kampt ook met een ernstig tekort aan contant geld, wat een aanzienlijke impact heeft op de consumentenbestedingen.

Supply Chain Dynamics: de export van afgewerkte producten en technologische componenten naar Rusland wordt aanzienlijk beïnvloed door de sancties. De impact voor westerse bedrijven zal echter relatief klein zijn gezien de omvang van de markt, voorspelt IDC. De invoer van technische materialen uit Rusland en Oekraïne wordt eveneens beïnvloed, met name in de halfgeleidersector. IDC verwacht dat de leveringen van neon, palladium en C4F6 voor de productie van chips sterk zal teruglopen. Het conflict gaat naar verwachting ook de wereldwijde toeleveringsketens verder verstoren, aangezien de lading om de twee landen heen wordt geleid en de kosten daarmee stijgen.

Wisselkoersschommelingen: de Russische munt daalde in waarde als reactie op de aanvankelijke sancties, waardoor de invoer van IT-apparatuur en -diensten aanzienlijk duurder werd. Als gevolg hiervan weigeren veel bedrijven bestellingen naar Rusland te verzenden, zelfs als betaling mogelijk is. Dit betekent ook dat Ruslands eigen fabrikanten van pc's, servers en communicatieapparatuur niet kunnen werken. Geopolitieke spanningen hebben ook invloed op andere valuta's in de hele regio, waaronder de euro.

Ook andere effecten verwacht

Naast de onmiddellijke gevolgen die hierboven zijn geïdentificeerd, kunnen andere effecten op korte en lange termijn worden verwacht. Denk hierbij aan de toegenomen volatiliteit op de aandelenmarkten en marktspeculatie; risico op cyberaanvallen en het potentieel voor een bredere cyberoorlog; de verstoring van start-up omgevingen in zowel Rusland als Oekraïne; en de oprichting van nieuwe zakelijke en wetenschappelijke allianties ter vervanging van degenen die door de vijandelijkheden waren verbroken.

"Gezien de vloeiende aard van het conflict, raadt IDC bedrijven aan zwakke schakels in hun waardeketenecosysteem te identificeren, agile supply chain-strategieën te ontwikkelen en actieplannen te maken waarmee ze kunnen anticiperen op en reageren op een reeks ontwrichtende marktbewegingen", aldus Philip Carter, vice-president van de groep, Worldwide Thought Leadership Research.

Het IDC-rapport, The Impact of the Russia-Oekraine War on the Global ICT Market Landscape — IDC's 4 maart 2022, First Take (IDC #EUR148926122), geeft een eerste beoordeling van de implicaties die de crisis heeft voor de wereldwijde ICT-markt. Ook geeft het rapport aanbevelingen aan technologieaanbieders en -kopers om zich snel aan te passen en te reageren op snel veranderende marktomstandigheden. Het rapport is hier beschikbaar.

IDC presenteert de bevindingen uit het rapport in meer detail tijdens een webinar, die gepland staat op 17 maart om 11:00 uur U.S. Eastern Time (16:00 GMT).

Terug naar nieuws overzicht
Cloud