Data Sharing Coalition telt meer dan vijftig deelnemers

26-01-2022 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Data Sharing Coalition telt meer dan vijftig deelnemers

In minder dan twee jaar tijd hebben meer dan 50 deelnemers zich verbonden aan de Data Sharing Coalition. Het open en internationale initiatief spreekt van een mijlpaal. De partijen werken samen aan het ontsluiten van de waarde van data voor het Nederlandse bedrijfsleven. Deelnemers van de coalitie zijn bedrijven uit allerlei sectoren en domeinen die samen meer dan 100.000 organisaties vertegenwoordigen die datadelen.

Use cases-gedreven aanpak levert waardevolle en praktische inzichten
De Data Sharing Coalition definieert en realiseert samen met zijn deelnemers diverse use cases: concrete datadeeltoepassingen die inzichtelijk maken welke waarde het ontsluiten van data oplevert. Om deze use cases betrouwbaar, schaalbaar en efficiënt te kunnen inrichten, stelt de Data Sharing Coalition tools (waaronder het Data Sharing Canvas), expertise en resources beschikbaar voor organisaties die aan de slag willen met het delen van data.

Nieuwe datadeeltoepassingen realiseren

De use cases leiden niet alleen tot nieuwe waardecreatie, maar bieden ook waardevolle en praktische inzichten in de uitdagingen die deelnemers ervaren. Het bundelen van al deze inzichten helpt de Data Sharing Coalition om te bepalen welke condities nodig zijn om het delen van data te vereenvoudigen. Deze inzichten zijn, naast het voortbouwen op de expertise van deelnemers en andere datadeelinitiatieven, cruciaal om uiteindelijk generieke afspraken voor het delen van data te kunnen vastleggen. Ook in 2022 zal de Data Sharing Coalition werken aan nieuwe use cases, ter aanvulling op de zeven use cases die al in ontwikkeling zijn.

Het delen van data is niet nieuw, maar vindt nu vaak alleen bilateraal of binnen een sector of domein plaats. Om de maximale waarde van data in de hele digitale economie te benutten is het belangrijk dat data tussen bedrijven, sectoren en domeinen gedeeld wordt. Om dit op een schaalbare en efficiënte manier te doen zijn generieke afspraken voor het delen van data nodig. Welke afspraken dat precies moeten zijn verkennen deelnemers van de Data Sharing Coalition sinds de oprichting van de coalitie in januari 2020.

Data Sharing Canvas

De generieke afspraken die gemaakt moeten worden, gaan over de zakelijke, juridische, operationele, functionele en technische voorwaarden waaronder data kan en mag worden gedeeld. Grip op data geldt hierbij als een belangrijke vereiste: het delen van data moet plaatsvinden onder controle van de rechtmatige eigenaar. Het uitgangspunt voor deze afspraken is het Data Sharing Canvas. Dit document dient als fundament voor het generieke afsprakenstelsel dat de coalitie in 2025 wil opleveren. Ook geeft het organisaties met datadeelambities duidelijke kaders om vertrouwen en technische interoperabiliteit in te richten.

Sander Middendorp, voorzitter van de Data Sharing Coalition: “Steeds meer bedrijven en organisaties zien het met elkaar kunnen delen van data als een essentieel onderdeel van een goed werkende digitale economie. Dat blijkt ook uit de groei die de Data Sharing Coalition doormaakt. Al meer dan vijftig organisaties delen hun expertise met elkaar en dragen zo, in samenwerking met de overheid bij aan de bouw van een ‘generiek afsprakenstelsel’ voor het delen van data tussen bedrijven en organisaties in Nederland en Europa. Het commitment en de inzet van onze leden is nodig om blijvend expertise te ontwikkelen en tastbare uitkomsten te realiseren. We zijn trots op de use cases die we hebben ontwikkeld en de brede set aan tools die we aan de markt ter beschikking hebben gesteld om het delen van data te vereenvoudigen. We kunnen nog succesvoller zijn als meer bedrijven en organisaties zich aansluiten bij de coalitie. Organisaties die hulp kunnen gebruiken bij datadeelvraagstukken, willen leren van andere organisaties of zelf een goed idee hebben voor het ontwikkelen van een use case, zijn daarom meer dan welkom om lid te worden”.

Terug naar nieuws overzicht