Incentro groeit verder met Google services aanbod

25-01-2022 | door: Witold Kepinski
Deel dit artikel:

Incentro groeit verder met Google services aanbod

Voor het zestiende jaar op rij rapporteert Incentro groei. De voorlopige cijfers laten zien dat in 2021 de omzet van de IT-dienstverlener uitkwam op ruim 60 miljoen euro, een groei van 7,3% ten opzichte van 2020. Het verwachte resultaat komt uit op 3,2 miljoen euro voor belastingen.

Stef Lagomatis, Board Member Incentro: “In het afgelopen jaar heeft Incentro haar nieuwe purpose omarmd: Enabling Sustainable Growth. Wij geloven namelijk dat groeikansen creëert voor iedereen. Uiteraard voor Incentro zelf en haar medewerkers, maar zeker ook voor onze klanten, partners en ook voor de planeet. In 2021 hebben we een stevige groei kunnen realiseren. Wij combineren kwantitatieve groei met kwalitatieve groei. Naast omzet, zijn we ook met meer dan honderd medewerkers gegroeid. Dit vraagt om investeringen en die hebben we gemaakt ten koste van ons resultaat, waardoor we in 2021 minder dan de helft van de winst van 2020 realiseerden.”

Autonome groei en buy-and-build
Het is bekend dat de huidige arbeidsmarkt voor IT-specialisten onverminderd competitief is. Om toch te groeien, volgen veel IT-bedrijven daarom een buy-and-build strategie. Incentro heeft tot nu toe nog volledig autonoom groei weten te realiseren, ook in 2021. Lagomatis legt uit waarom: “IT-consultancy is een bedrijfstak waar alles draait om mensen. Wij hebben een sterke cultuur gebouwd door op eigen kracht te groeien en dat maakt ook dat wij al jaren op rij in de top-3 van de Great-Place-to-Work ranking in Nederland staan. Het is ons afgelopen jaar beter dan in voorgaande jaren gelukt om talent duurzaam aan ons bedrijf te verbinden. Tegelijkertijd is het ook gelukt om nieuwe mensen aan te trekken. Minder uitstroom en meer instroom betekent een grotere groei. De vertaling van resources naar financiële groei zal met name in 2022 gaan plaatsvinden. Nu de organisatie uit ruim 450 mensen bestaat, is de cultuur sterk genoeg verankerd om eventuele overnames mogelijk te maken.”

Trend en vooruitzicht 2022
Mensen bevinden zich steeds meer online. Vooral in de huidige tijdsgeest versnelt de digitale groei van bedrijven in snel tempo. Zogenaamde digital-natives doen niet anders dan digitaal zaken met hun klanten. “Onze klanten blijven daarom meer investeren in hun digitale kanalen”, vervolgt Lagomatis. “Zij vragen om systemen die snel ontwikkeld kunnen worden en die naadloos op elkaar aansluiten, zodat zij hun eigen klanten goed online en dus digitaal kunnen bedienen. Dat is zeker de trend in 2022. Wij kunnen met onze low-code, e-commerce, customer experience, data en Google Cloud-oplossingen precies de gevraagde digitale versnelling en integratie aan onze klanten bieden.”

Belangrijk doel 2022
Een belangrijk te behalen 2022-mijpaal in de kwalitatieve groei van Incentro is het verkrijgen van het Managed Service Provider (MSP) certificaat vanuit haar partner Google. Het certificaat betekent dat de dienstverlening van Incentro op een aantoonbaar hoog niveau ligt en geeft (potentiële) klanten een onafhankelijke kwaliteitswaarborg op de Google-dienstverlening.

Duurzaamheid
Incentro werkt daarnaast ook proactief aan duurzaamheid. Sinds 1 januari jl. bestelt Incentro alleen nog elektrische auto’s voor haar werknemers of maken zij gebruik van het OV. Daarnaast is een CO2-nulmeting gedaan en kijkt Incentro waar zij, naast mobiliteit, haar CO2-footprint kan verkleinen. Incentro zet zo stappen om per 2025 volledig CO2-neutraal te zijn.

Terug naar nieuws overzicht