Econocom boekt weer winst

21-01-2022 | door: Witold Kepinski
Deel dit artikel:

Econocom boekt weer winst

De Econocom Group boekte afgelopen boekjaar een omzet van 2,522 miljard euro een lichte daling 1 van 0,5% in vergelijking met 2020. Na een groei in het eerste halfjaar 1 van 1,7%, werd de bedrijfsactiviteit in de tweede helft van het jaar beïnvloed door terugkerende vertragingen bij de sourcing van producten van leveranciers. Die vertragingen droegen er ook toe bij dat de achterstand eind december 2021 met meer dan 100 miljoen euro opliep.

In de loop van de periode hebben de bedrijfsactiviteiten zich als volgt ontwikkeld;

De inkomsten van de bedrijfsactiviteit Products and Solutions (P&S) bedroegen 1,067 miljard euro, een daling 1 van 2,5% in vergelijking met 2020. In lijn met de trend die in het derde kwartaal van 2021 begon, waren de inkomsten van de distributieactiviteiten hoger beïnvloed door spanningen op het aanbod. Desalniettemin blijft de vraag naar digitale activa die nodig zijn voor de digitale transformatie van bedrijven en overheden in een context van groeiend telewerken , zich ontwikkelen met een positieve impact op het orderboek van Econocom.

De inkomsten van de bedrijfsactiviteit Services bedroegen 516 miljoen euro, een daling van 1 3,1% in vergelijking met 2020, voornamelijk als gevolg van de strategie van de groep om zich te concentreren op contracten met een hogere toegevoegde waarde. Selectievere beoordelingscriteria voor nieuwe contracten zorgden in 2021 voor een aanzienlijke stijging van de operationele marge van Services.

De bedrijfsactiviteit Technologiebeheer & Financiering versnelde haar herstel in het vierde kwartaal van 2021. De inkomsten bereikten 938 miljoen euro, een stijging 1 van 3,4% in vergelijking met 2020, wat de herontwikkeling van deze bedrijfsactiviteit bevestigt dankzij de maatregelen die in het verleden zijn genomen twee jaar. De groep breidde zijn klantenbestand uit, waardoor het zijn groei kon genereren op een groter aantal transacties met minder blootstelling aan de structureel meer volatiele grote contracten.

Na belastingen en een nettoverlies op beëindigde activiteiten, steeg het nettoresultaat van de groep met 40% tot 70 miljoen euro.

De Econocom Group versterkt verder haar bestuur met de benoemingen van Laurent Roudil als bestuurder en ceo en Angel Benguigui als uitvoerend gedelegeerd bestuurder.

Terug naar nieuws overzicht