Activering IPv6 op Microsoft Exchange Online voor Nederlandse overheid

18-01-2022 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Activering IPv6 op Microsoft Exchange Online voor Nederlandse overheid

Vanaf medio januari 2022 zullen overheidsorganisaties die gebruikmaken van Microsoft Exchange Online, automatisch e-mailverkeer via IPv6 ondersteunen. De invoering vindt gefaseerd plaats. Voor gemeenten, die geen Microsoft Exchange Online gebruiken, is een tijdelijke omleiding beschikbaar. Alle overheidsinstellingen moeten per 1 januari 2022 met hun websites en e-mail bereikbaar zijn via het Internet Protocol versie 6 (IPv6).

Microsoft Exchange Online: van opt-in naar opt-out
Tot nu toe moesten overheden om IPv6 ‘aan te zetten’ op de e-maildienst Exchange Online een service request aan Microsoft sturen (opt-in). Ongeveer 40% van de overheidsorganisatie die Exchange Online gebruiken, heeft inmiddels gebruikgemaakt van deze ‘opt-in’. Vanaf medio januari 2022 staat IPv6 automatisch aan voor overheden, tenzij een individueel verzoek wordt gedaan om het alsnog uit te zetten (opt-out).

Dat is het resultaat van een afspraak die is gemaakt tussen de Nederlandse overheid en Microsoft. Door de regeling met Microsoft zullen ook overheidsorganisaties die Exchange Online gebruiken en nog niet bereikbaar zijn via IPv6 straks alsnog voldoen aan de gemaakte afspraak. Dit zal straks ook te zien zijn in de periodieke metingen die Forum Standaardisatie uitvoert en publiceert.

De invoering van deze regeling geschiedt gefaseerd. Vanaf 26 januari 2022 wordt gestart met alle gemeenten die gebruikmaken van Exchange Online en die IPv6 nog niet hebben geactiveerd. In de loop van het voorjaar van 2022 zullen de andere overheidsorganisaties volgen. Alle overheidsorganisaties die hiermee te maken krijgen, worden tijdig geïnformeerd. Daarbij zal het IPv6TeamOverheidNL, dat de implementatie van IPv6 bij de Nederlandse overheid begeleidt, ondersteuning bieden.

Geen Microsoft Exchange Online? Gebruik de tijdelijke omleiding
Voor gemeenten die géén Microsoft Exchange Online gebruiken, is een tijdelijke omleiding van en naar IPv6 beschikbaar voor e-mail. Ook is er een omleiding voor website verkeer.

Met deze omleidingen wordt het verkeer van en naar uw website en/of het e-mailverkeer via speciale beveiligde servers omgeleid. Daarmee bent u op korte termijn bereikbaar via IPv6 en voldoet u aan de overheidsbrede afspraak. In de tussentijd kunt u de structurele bereikbaarheid voor IPv6 regelen met uw leverancier of provider. De omleidingen zijn tot 1 april 2022 beschikbaar.

De omleidingen zijn gratis in aanvragen en gebruik.
Uw organisatie is in zeer korte tijd bereikbaar zowel via IPv4 als IPv6. U vindt meer informatie over de omleiding(en) en een aanvraagformulier op de website van Forum Standaardisatie. Ga naar forumstandaardisatie.nl/ipv6

IPv6 verplicht voor alle overheidsorganisaties
IPv6 is verplicht voor Nederlandse overheidsorganisaties. Op advies van Forum Standaardisatie is namelijk begin 2020 een overheidsbrede afspraak gemaakt dat alle websites en e-maildomeinen van de overheid uiterlijk eind 2021, behalve via IPv4, ook volledig bereikbaar moeten zijn via IPv6. Voor deze afspraak zijn verschillende goede redenen, namelijk: bevordering van groei en innovatie van het internet, directere en snellere dienstverlening, en tegengaan van fraude.

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Software, Cloud
Cloud