BranchKey betreedt Europese markt met Federated Machine Learning platform

29-12-2021 | door: Redactie
Deel dit artikel:

BranchKey betreedt Europese markt met Federated Machine Learning platform

De Nederlandse startup BranchKey betreedt de Europese markt met een platform voor Federated Machine Learning. Deze nieuwe techniek binnen het domein van kunstmatige intelligentie maakt het mogelijk voor organisaties om samen te werken zonder dat privacygevoelige data gedeeld hoeft te worden. Het bedrijf heeft in september een investering binnengehaald via StartCapital Partners en de RVO.

Ziekenhuizen en zorginstellingen gebruiken steeds vaker geavanceerde technologie zoals kunstmatige intelligentie (KI) om de zorgverlening te verbeteren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een KI-model in te zetten om kanker op te sporen in CT-scan foto’s. Dit model wordt getraind op de data van een ziekenhuis en kan alleen verbeterd worden door het nog meer data te laten zien. Ziekenhuizen willen graag samenwerken, maar kunnen dit niet omdat patiëntgegevens niet zomaar uitgewisseld mogen worden. Met de technologie van BranchKey wordt dit nu wel mogelijk. De nieuw ontwikkelde technologie zorgt voor informatiedeling via modellen in plaats van informatiedeling via data.

Externe databronnen

Kunstmatige Intelligentie (KI) modellen kunnen complexe taken van mensen overnemen en beslissingen maken. Voordat KI-modellen dit betrouwbaar kunnen doen, moeten deze modellen heel veel voorbeelden gezien en verwerkt hebben. Hierdoor is het noodzakelijk om zoveel mogelijk externe databronnen in te zien. Tegelijkertijd is het belangrijk om privacygevoelige data te beschermen, omdat deze niet in de verkeerde handen mogen komen. Hierdoor is er een kloof ontstaan tussen de groei van KI en de bescherming van persoonsgegevens.

De technologie van BranchKey zorgt ervoor dat deze kloof overbrugd wordt. Aan de grondslag hiervan ligt Federated Machine Learning, een nieuw onderzoeksveld binnen de Kunstmatige Intelligentie. Deze techniek zorgt ervoor dat KI-modellen met elkaar kunnen communiceren en van elkaar kunnen leren. Hierdoor is hier niet meer nodig om van data te leren, maar kan een KI-model rechtstreeks van een ander KI-model leren.

Anti-witwas software

Een toepassing waar BranchKey nu mee werkt is anti-witwas software. Door de aangescherpte anti-witwas maatregelen van de overheid doen banken er nu alles aan om witwassen te voorkomen. Echter, komt het vaak voor dat criminelen bij meerdere banken en instellingen bankieren. Om criminele activiteiten zo nauwkeurig mogelijk op te sporen, willen banken onderling informatie kunnen uitwisselen. Uit deze informatie zouden namelijk eventuele witwas patronen eerder kunnen worden vastgesteld.

Zoals uit de hierboven genoemde voorbeelden blijkt, kan de technologie van BranchKey binnen diverse sectoren worden toegepast. Het bedrijf wil met de investering het platform verder ontwikkelen en in meerdere sectoren actief worden. BranchKey technologie ondersteunt bedrijven bij het verbeteren van producten en diensten, zodat op die manier een betere service geleverd kan worden aan klanten. De technologie heeft een gedecentraliseerd karakter waarbij de mens centraal staat.

Terug naar nieuws overzicht