Quantum Delta NL en NWO lanceren call voor quantum onderzoek

16-12-2021 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Quantum Delta NL en NWO lanceren call voor quantum onderzoek

Quantum Delta NL lanceert in samenwerking met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) de eerste call voor wetenschappelijk quantum onderzoek. De quantum-research-call, die naar verwachting in januari 2022 zal openen*, geeft uitvoering aan de actielijn "onderzoek en innovatie" van het programma Quantum Delta NL. In totaal heeft Quantum Delta NL 42 miljoen euro gereserveerd voor deze Actielijn, over een looptijd van zeven jaar. Het doel is de wetenschappelijke basis van quantumtechnologie te verstevigen en te versterken.

Bijzonder aan deze eerste call is dat ook gepromoveerde onderzoekers een persoonsgebonden onderzoeksbudget kunnen aanvragen. Daarmee wordt beoogd om jong talent in de quantumtechnologie te stimuleren. In deze eerste ronde gaat het om bijna 4 miljoen euro. Wetenschappers uit het hele land kunnen aanvragen indienen voor projecten tot maximaal 350.000 euro. NWO zorgt voor een slagvaardige en zorgvuldige uitvoering van de call. Het doel van beide organisaties is de broodnodige wetenschappelijke en technologische doorbraken realiseren op het gebied van quantumtechnologie.

Programma van Quantum Delta NL
Quantum Delta NL werkt aan de ontwikkeling van quantumhardware en -software, talent- en ecosysteemontwikkeling en maatschappelijke impact. Met de toekenning van 615 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds in april van dit jaar, rolt Quantum Delta NL een programma met drie katalysator (KAT) programma’s en vier actielijnen uit. In KAT-1 wordt gewerkt aan Quantum Inspire, de eerste publieke Europese quantumcomputer in de cloud. In het KAT-2 programma wordt de basis gelegd voor de volgende generatie van de digitale infrastructuur in Nederland en een quantuminternet ontwikkeld. In KAT-3 werken bedrijven en kennisinstituten samen aan de ontwikkeling van de technologie en toepassingen van quantum sensing. Daarnaast omvat het programma actielijnen op alle schakels van het ecosysteem: onderzoek en innovatie (Actielijn 1), ondernemerschap en ecosysteem ontwikkeling (Actielijn 2), talent (Actielijn 3) en maatschappelijke impact (Actielijn 4). De huidige call geeft uitvoering aan Actielijn 1 “onderzoek en innovatie”.

Gedurfd onderzoek
Ronald Hanson, voorzitter bestuur Quantum Delta NL: “Om de leidende positie van Nederland in quantumonderzoek te versterken, is het noodzakelijk om te investeren in onderzoek en innovatie. Met deze call krijgen wetenschappers een ongekende versnelling om hun onderzoek op te schalen.”

Jan de Boer, voorzitter domeinbestuur Exacte en Natuur Wetenschappen (ENW), NWO: “Met deze financiële impuls leveren we samen met Quantum Delta NL een positieve, structurele bijdrage aan de kennismaatschappij van morgen, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar wetenschappelijke uitdagingen rondom quantum aan te gaan.”

Servaas Kokkelmans, Strategic Council Quantum Delta NL en trekker van Actielijn 1: “Ik hoop dat er door deze call nieuw spannend onderzoek en innovatie plaatsvindt dat bijdraagt aan de versteviging van quantumtechnologie in Nederland en we roepen alle wetenschappers – van Groningen tot Limburg - op om hun onderzoeksvoorstellen in te dienen.”

Meer info over de call en het aanvraagproces vind je op https://quantumdelta.nl/research-and-innovation/. Geïnteresseerden kunnen zich daar ook aanmelden voor de nieuwsbrief van Quantum delta NL, om op de hoogte gehouden te worden van wanneer de call open gaat voor inschrijving.

* Disclaimer: “Dit is uitsluitend een aankondiging van een voorgenomen onderzoeksprogramma van NWO. De mogelijkheid tot het aanvragen van subsidies staat open na publicatie van een Call for Proposals in de Staatscourant.”

Terug naar nieuws overzicht