Fujitsu presenteert ambitieuze duurzaamheidsdoelen

Arie Kraan, Fujitsu

13-12-2021 | door: Marco van der Hoeven
Deel dit artikel:

Fujitsu presenteert ambitieuze duurzaamheidsdoelen

Onlangs organiseerde Fujitsu op het terrein van de voormalige vliegbasis Soesterberg, tegenwoordig een natuurgebied, een bijeenkomst om voor medewerkers en partners het recent aangekondigde Uvance-programma toe te lichten. Dit is een wereldwijd merk voor de zakelijke markt dat bedrijven duurzamer moet maken en sociale problemen op moet lossen. Dutch IT-channel sprak hierover met Arie Kraan, Solution Architect bij Fujitsu.

“Fujitsu onderneemt al jaren stappen richting duurzaamheid”, legt Arie Kraan, Solution Architect bij Fujitsu, uit. “Dit komt onder meer tot uiting in onze technologische innovatie, maar ook in de ideeën die wij hebben om mensen met elkaar te verbinden. Recent heeft Fujitsu een nieuw merk geïntroduceerd: Fujitsu Uvance.

Onder dit merk valt een product- en dienstenportfolio met digitale oplossingen voor een duurzame wereld, zoals de Fujitsu ICT Sustainability Benchmark. In die naam zijn de woorden Universal (alles) en Advance (vooruitgang) samengesmolten; “Wij willen letterlijk alles meer duurzaam maken. Dat is behoorlijk ambitieus, en dat zie je ook terug in de doelen die wij onszelf gesteld hebben.

Zo was het streefgetal voor onze CO2-uitstoot reductie jarenlang vastgesteld op 33% in 2030. Nu hebben wij dat verhoogd naar 71,4%. Juist die nauwkeurigheid is typisch Fujitsu. We hebben een grondige berekening gemaakt, en weten op basis daarvan dat dit doel haalbaar is.”

Geschiedenis
Voor Fujitsu heeft sustainability een lange geschiedenis. Bij de bouw van de eerste fabriek in 1938 werd er naast het fabrieksterrein al een groot park aangelegd met dezelfde oppervlakte als het fabrieksterrein. “Toen al was Fujitsu dus bezig met klimaatbewust handelen. Wij hebben zes Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties omarmd. We definiëren jaarrijks onze doelen en rapporteren al twintig jaar welke resultaten over deze SDG’s we in dat jaar gerealiseerd hebben. De uitkomst is dat wij bijna alle doelen realiseren. Aandacht voor duurzaamheid zie je ook terug in productontwikkeling. Al onze producten kunnen eenvoudig uit elkaar gehaald worden, zodat je de afzonderlijke onderdelen makkelijk kunt recyclen.”

Ook houdt Fujitsu zich bijvoorbeeld bezig met het produceren van oplossingen voor mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt. “Zo hebben wij in Japan een product ontwikkeld (ONTENNA) waarmee dove mensen toch geluid kunnen waarnemen. Die oplossing is gratis aangeboden aan diverse dovenscholen in Japan. Zo geven wij wat terug aan de maatschappij.”

Awareness
In lijn met de Uvance visie is de ICT Sustainability Benchmark ontwikkeld. Dit is een assessment waarmee snel in kaart wordt gebracht waar bedrijven staan met betrekking tot duurzaamheid en milieu. “Daarbij wordt niet alleen gekeken naar wat het bedrijf daadwerkelijk doet op het gebied van bijvoorbeeld CO2-reductie, maar wij letten ook op de awareness onder medewerkers. Op basis van dit assessment komen de sustainability experts (Ronald Bottenberg en ikzelf) vervolgens met aanbevelingen over wat er de komende periode gedaan kan worden.”

“Uit dit assessment komt ook een score. Dat is weer een mooi handvat om de duurzaamheidsprestaties van een bedrijf te vergelijken met die van anderen.” Inmiddels heeft Fujitsu de scores van ongeveer 3.500 bedrijven in de database “En uiteraard brengt onze ICT Sustainability Benchmark ook goed in kaart of een bedrijf de jaarlijkse 7% CO2-reductie, die is afgesproken in het Parijse klimaatakkoord, al heeft gerealiseerd.”

Nederlandse markt
Deze sustainability benchmark is sinds kort ook in Nederland beschikbaar. “Zo kunnen Nederlandse bedrijven eenvoudig in kaart brengen waar zij staan ten aanzien van duurzaamheid en milieu, en gebruik maken van onze verbeteradviezen. Maar ook kunnen zij leren hoe zij meer geld kunnen verdienen met hun duurzaamheidsinitiatieven. Dat behoeft misschien wat toelichting, want over het algemeen wordt duurzaamheid natuurlijk gezien als een kostenpost en niet als iets waar je geld mee kunt verdienen.”

Hij noemt een voorbeeld: “Stel dat je een bedrijf hebt dat veel geld betaalt aan energieverbruik in de datacenters. Het kan dan lonen om de contracten met de datacenter provider eens goed onder de loep te nemen en af te zetten tegen het daadwerkelijke energieverbruik. Vaak blijkt dan dat er een vast bedrag aan energie in rekening wordt gebracht per vloertegel. Elke maand een vast bedrag per vloertegel dus. Dit terwijl het feitelijke energieverbruik behoorlijk kan fluctueren.”

“Op zoek gaan naar een andere contract-constructie voor de energierekening kan dan dus heel veel geld opleveren. Dit geldt trouwens net zo goed voor laptops. Wanneer je het daadwerkelijke stroomverbruik van je laptop gaat meten, zul je ook zien dat dit 9 van de 10 keer helemaal niet klopt met het door de leverancier beloofde verbruik en het opgeplakte energielabel.”

Channel partners
Ook de channel partners van Fujitsu kunnen bedrijven aandragen om zo’n sustainablity benchmark te laten uitvoeren. Afhankelijk van de aard van aanbevelingen kunnen de partners samen met de klant concreet aan de slag. “Dat kan zijn op het gebied van hardware-vervanging, of op het gebied van automatisering.

“Ik vergelijk het vaak met de installatiemarkt. Voorheen kon de installateur van een CV-ketel eigenlijk niets anders dan een CV-ketel installeren. Nu is die markt veel complexer geworden en moet de installateur ook verstand hebben van warmtepompen en allerlei hybride omgevingen. Als hij daarin niet meebeweegt dan ligt hij eruit. En zo is het ook binnen onze markt. Daarom roepen wij onze partners op om met hun klanten het gesprek over duurzaamheid aan te gaan en te zorgen dat zij daarin ook echt een waardevolle gesprekspartner zijn.”

We zien dat eindklanten op dit punt hele duidelijke standpunten innemen. Dan heb ik het over bedrijven die kenbaar maken dat ze alleen maar zaken doen met andere bedrijven die het Parijs-akkoord onderschrijven. Goed voorbeeld zal goed doen volgen.”

Auteur: Marco van der Hoeven

Terug naar nieuws overzicht