Atos benadrukt belang digitale innovaties in strijd tegen klimaatverandering

10-11-2021 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Atos benadrukt belang digitale innovaties in strijd tegen klimaatverandering

Tijdens de Klimaattop in Glasgow (COP26) brengt Atos de cruciale rol onder de aandacht die digitale oplossingen hebben om organisaties te helpen hun CO2-uitstoot te beperken. Zo geeft zij invulling aan haar missie om tegen 2028 wereldwijd bij te dragen aan een forse beperking van CO2-emissies met behulp van praktische oplossingen. Daarnaast zal Atos omvangrijke investeringen doen in het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe digitale technologieën die tot doel hebben de CO2-voetafdruk op een effectieve manier te verkleinen. Zo wil de delegatie, bestaande uit senior digitale experts van Atos, de transitie richting Net Zero in een stroomversnelling brengen.

In zijn presentatie tijdens een panel dat op 5 november werd georganiseerd door de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), ging Nourdine Bihmane, Global Chief Delivery Officer en Head Net-Zero Transformation van Atos, in op het belang van ‘digital’. Niet alleen als enabler van de transitie naar Net Zero, maar ook als katalysator van verdere verduurzaming. “Ik geloof dat een klimaatneutrale toekomst mogelijk is, maar dat betekent wél dat we wereldwijd flinke stappen vooruit moeten zetten. Hierbij kan digitalisering fungeren als aanjager en bedrijven en publieke organisaties ondersteunen”, zegt Bihmane. “Data zijn de kern van deze transitie en staan aan de basis van zorgvuldige en tijdige besluitvorming om de CO2-uitstoot te meten, verlagen en uiteindelijk tot nul terug te brengen. Atos biedt een end-to-end portfolio waarbij we zowel technologische als duurzame oplossingen combineren om klanten bij deze transitie te ondersteunen.”

Tijdens de Klimaattop van Glasgow zal Atos de volgende stappen zetten:

Atos zal in gesprek gaan met topfunctionarissen uit het internationale bedrijfsleven en de IT-sector, met vertegenwoordigers van publieke organisaties en andere sectoren om het bewustzijn te vergroten van de omvang van het milieuvraagstuk. Hierbij staat de vraag centraal hoe partijen samen kunnen optrekken om klimaatverandering tegen te gaan. Deze gesprekken worden ondersteund door het jaarlijkse rapport dat EcoAct - onderdeel van Atos - kort geleden heeft gepubliceerd. Deze publicatie bestaat onder meer uit Climate Reporting Performance-rapportages van bedrijven die in de Top 20 staan van de FTSE 100, DOW 30 en EURO STOXX 50. Deze rapportages helpen organisaties die hun CO2-uitstoot willen verkleinen om hun prestaties in kaart te brengen en de voortgang te monitoren van klimaatacties.

Het vervullen van een voortrekkersrol in de ‘DEFRA Tech for Climate Action’ om aanbevelingen te doen voor technologieën en innovaties ten behoeve van CO2-reducties en het realiseren van Net Zero tegen 2050 - in overeenstemming met de aanbevelingen van het IPCC. Hierbij wordt gekeken naar de cruciale rol die digitale tools kunnen spelen bij CO2-reductie.

Het voorstellen van concrete maatregelen door middel van innovatie, zoals Terra²; een baanbrekende mobiele applicatie die waardevolle klimaatdata toegankelijk maakt voor beleidmakers en opinieleiders.
Begin november 2021 kondigde Atos de succesvolle uitgifte aan van haar eerste sustainability linked bond.

“Als speler op het gebied van CO2-reductie die organisaties op langere termijn ondersteunt met concrete oplossingen en onderzoek, doen we een oproep aan overheden om de klimaattop te benutten om collectief in actie te komen tegen klimaatverandering”, zegt Clay Van Doren, CEO van Atos voor de regio Noord-Europa. “Atos heeft zich tot doel gesteld tegen 2028 Net Zero te realiseren en heeft de Climate Pledge ondertekend. Daarnaast zijn we nummer 1 in de IT- sector in de Dow Jones Sustainability Indexes en beschouwen we het als onze verantwoordelijkheid overheden en bedrijven te helpen in hun transitie naar Net Zero. Dat is de reden dat we een actieve rol bijdrage leveren aan de Klimaattop in Glasgow.”

Atos biedt een end-to-end digitale aanpak om de weg naar CO2-reducties vrij te maken en klanten en partners te ondersteunen in hun eigen reis naar Net Zero. Zij heeft zichzelf tot doel gesteld haar eigen CO2-emissies tegen 2025 met de helft terug te brengen en in 2028 klimaatneutraal te zijn. Dat is zeven jaar eerder dan de doelstellingen die de sector zich heeft gesteld.

Terug naar nieuws overzicht