Digitale transformatie aanpakken via een veranderprogramma

Howard Sherrington

09-11-2021
Deel dit artikel:

Digitale transformatie aanpakken via een veranderprogramma

Verandering is onvermijdelijk, maar de manier waarop we met verandering omgaan, heeft een grote impact op hoe we erover denken en hoe soepel de overgang is. Voor organisaties die grootschalige digitale transformaties ondergaan, is de impact enorm. Met goede voorbereiding, planning en flexibiliteit kunnen de transformatiedoelstellingen worden behaald of zelfs worden overtroffen.

Bedrijven moeten zich aanpassen om concurrerend te blijven in voortdurend veranderende omstandigheden. Verouderde infrastructuur kan de voortgang belemmeren en kan na verloop van tijd moeilijk worden onderhouden en beveiligd. Dit is ook de reden dat de meeste bedrijven zich ergens in een digitale transformatie bevinden.

Het is onwaarschijnlijk dat een veranderprogramma een eenmalige opgave is, maar eerder een continu proces van onderling afhankelijke veranderingen. Het belangrijkste is om duidelijk te zijn over de visie en strategie. Als implementatie afhangt van het feit dat alles perfect op zijn plaats is, zullen de technologie en het bedrijf verder zijn zonder dat er enige verandering heeft plaatsgevonden. Op voorwaarde dat de IT-strategie duidelijk is en aansluit bij de algemene bedrijfsvisie, kan de weg naar succesvolle verandering een flexibel, herhalend proces zijn, waarbij gaandeweg steeds meer vooruitgang wordt geboekt.

Om te slagen, moet verandering in de context worden bekeken en aspecten van mensen, processen en technologie omvatten. Als niet iedereen wordt aangestuurd en reageert op de verandering, wordt het zakelijke voordeel niet volledig gerealiseerd. Medewerkers zullen worden opgeroepen om zich aan te passen, maar ook om het bedrijf in stand te houden tijdens elke transitie. Als ze niet effectief betrokken zijn bij het veranderteam, zal de transformatie negatief worden beïnvloed.

Bij de digitale transformatie moet daarom holistisch worden gekeken naar verandering en de impact ervan, rekening houdend met:

De bedrijfsvisie

Digitale transformaties leveren technische resultaten op, maar hun doel reikt verder en moet uitgaan van de bedrijfsstrategie. Hoe de prioriteiten van het programma aansluiten bij de bedrijfsvisie moet duidelijk worden begrepen en verwoord. Een digitale transformatie moet het bedrijf gereedmaken om doelstellingen beter te realiseren via een moderne, efficiënte technologie-architectuur. Maar als het niet bijdraagt aan de bedrijfsstrategie, moet u zich afvragen waarom het wordt gedaan.

De mentaliteitsverandering

Een digitale transformatie brengt waarschijnlijk een mentaliteitsverandering met zich mee. Welke ingebedde processen en workflows moeten evolueren om de verandering met succes door te voeren? Hoe moet dit worden gecommuniceerd naar teams en hoe kunt u ze helpen zich aan te passen? Erkennen dat een verschuiving tot ophef kan leiden, is de eerste stap op weg naar het aanpakken van die zorgen en het formuleren van de redenen voor en voordelen van verandering.

Inkopen

De C-suite moet begrijpen hoe de verandering bijdraagt aan hun visie, zodat ze deze naar hun stakeholders kunnen verwoorden. Hun goedkeuring van de veranderingsstrategie stelt u in staat een bevoegd team samen te stellen om de verandering aan te sturen. Met C-suite-ondersteuning kan een change-leader de spil van het programma zijn en het middelpunt vormen voor informatie-uitwisseling, besluitvorming en escalaties.

Onderlinge afhankelijkheid

Het is onwaarschijnlijk dat digitale transformatie zal plaatsvinden in een vacuüm van verandering. In dit stadium is het belangrijk om verbanden met andere, onderling afhankelijke strategieën en programma's binnen het bedrijf te identificeren en tot stand te brengen. Sommige resultaten zijn waarschijnlijk afhankelijk van andere en vertragingen in het ene gebied kunnen gevolgen hebben voor een ander gebied. Uiteindelijk moet dit veranderingsinitiatief deel uitmaken van het grotere geheel van wat het bedrijf doet en waar het naartoe gaat.

Communicatie

Communicatie moet worden gezien als een doorlopende activiteit. Het moet tweerichtingsverkeer zijn, frequent en met een consistente dialoog met technische en niet-technische gemeenschappen, partners, leveranciers en belanghebbenden. Het moet beginnen met een duidelijke strategie, eigenaarschap en verantwoordelijkheid en moet een proces omvatten voor het reageren op terechte vragen en zorgen.

Er zullen onvermijdelijk enkele gebruikers zijn die een hekel hebben aan verandering, vooral wanneer deze de zeer vertrouwde manieren van werken verandert. Door te accepteren dat er enige negativiteit en weerstand zal zijn, en met een strategie om daarmee om te gaan, kunnen change-leaders effectiever problemen aanpakken. Als verandering onvoldoende wordt gecommuniceerd, zal dit invloed hebben op hoe mensen erover denken en uiteindelijk leiden tot een langslepende transitie.

Partners betrekken

Succesvolle verandering is zelden een solo-inspanning, dus stimuleer een sterke relatie met alle stakeholders in het programma. Wanneer u werkt met oplossingen en dienstverleners, erken dan hun sterke punten en steun die teams met begeleiding en ondersteuning. Zodra ze volledig aan boord zijn met de transformatiedoelstellingen en implementatieaanpak, kunt u putten uit de volledige ervaring binnen het bredere team om de resultaten te optimaliseren.

Herhaling

Een flexibele benadering, een die minimaal een levensvatbaar product levert en herhaalt om het te verbeteren, is de beste manier om aan nieuwe eisen en uitdagingen te voldoen en mee te evolueren met de bedrijfsbehoeften. Het stelt een bedrijf in staat om aan hun transformatie te beginnen en waarde uit een investering te halen. Door gefaseerd te migreren naar nieuwe platforms, technologieën en processen, kunnen problemen bovendien vroegtijdig worden aangekaart en aangepakt. Dit maakt het ook mogelijk om bepaalde onderdelen van het bedrijf te prioriteren. Er kunnen bijvoorbeeld quick wins zijn of afdelingen die gemakkelijk kunnen worden gemigreerd met weinig disruptie. Hierdoor kan het veranderteam zijn inspanningen richten op een kleiner deel van niche- of problematische migraties.

Beoordeling na implementatie

Dit punt is erg belangrijk voor het verbeteren van toekomstige projecten, het opleveren van programma's en om de toon te zetten voor continue verbetering. Om de beoordeling echter te laten slagen, moet deze onafhankelijk, grondig en eerlijk zijn.

De wendbaarheid en efficiëntie die worden verwacht van digitale transformatie kunnen worden gemaximaliseerd met een afgeronde benadering van verandering. Succesvolle verandering bouwt operationele veerkracht op, verbetert de besluitvorming en bevordert de bereidheid om met veranderingen om te gaan en deze te accepteren. Productiviteit, veiligheid, meer werkplezier en meer flexibiliteit zouden resultaten moeten opleveren, evenals vooruitgang in de richting van de algemene bedrijfsstrategie. Om ervoor te zorgen dat dit het geval is, moeten de culturele, procesmatige en operationele aspecten van een digitale transformatie worden aangepakt via een krachtig veranderingsprogramma.

Auteur: Howard Sherrington (foto), Director of Transformation Strategy bij Zscaler

Terug naar nieuws overzicht
Digitale Transformatie