Pepperflow en DEAN gaan samenwerking aan

01-11-2021 | door: Witold Kepinski
Deel dit artikel:

Pepperflow en DEAN gaan samenwerking aan

Vanuit de gezamenlijke focus op ICT, educatie en innovatie hebben Pepperflow en DEAN (Digital Education Africa Network) elkaar gevonden in een samenwerkingsverband. Pepperflow zal als MVO-partner van DEAN ondersteuning bieden middels kennis en exposure. Gezamenlijk willen beide organisaties bijdragen aan betere kansen voor jongeren in Oost-Afrika door het onderwijs te verbeteren middels digitale oplossingen.

De Katwijkse softwareonderneming Pepperflow werkt al sinds 2007 aan een vernieuwende SaaS-oplossing voor digitalisering van processen als Planning & Control, projectmanagement en GRC in met name de publieke sector. Middels learning-on-the-job is er extra aandacht voor het coachen en begeleiden van de eindgebruikers van de software zodat zij zelfstandig en getraind de applicatie kunnen benutten.

DEAN is een non-profit organisatie die zich inzet voor de verbetering van het onderwijs in Oost-Afrika en het vergroten van kansen van jongeren. Met projecten in bijvoorbeeld Kenia en Tanzania stimuleert DEAN de ontwikkeling van 21ste-eeuwse, en digitale vaardigheden bij jongeren. DEAN zet hiervoor digitale lesmiddelen in op scholen en begeleidt docenten bij het gebruik van nieuwe lesmethoden. Ten behoeve van haar activiteiten in Afrika zamelt DEAN afgeschreven hardware in om bij te dragen aan een circulaire economie en de restwaarde te benutten voor educatieve projecten.

Maurice van Dillen, Relatiemanager bij Pepperflow is trots: “Als organisatie dragen wij jaarlijks bij aan diverse maatschappelijke projecten. De samenwerking met DEAN is voor ons een mooie toevoeging daaraan. De speciale aandacht voor educatie en digitalisering maakt DEAN een geschikte en logische match als MVO-partner. Het bieden van kansen en scholing aan jonge mensen in Afrika spreekt ons sterk aan en maakt dat we ons graag committeren aan deze samenwerking”.

Joost Dam, oprichter en directeur van DEAN: “Samenwerkingen als deze met Pepperflow stellen DEAN in staat om effectiever en efficiënter te functioneren. We krijgen toegang tot kennis en netwerken waarmee we onze impact in Afrika kunnen vergroten.”

Beide partijen gaan nu om de tafel om verder invulling te geven aan wederzijdse exposure, kennisdeling en het bijdragen aan SROI-doelen zoals het creëren van arbeidsruimte en werkervaringsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Terug naar nieuws overzicht