Schneider Electric tekent de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek

16-10-2021 | door: Witold Kepinski

Schneider Electric tekent de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek

Schneider Electric heeft de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek getekend (Green Deal ZES). Hierbij sloot het bedrijf aan het bij het lokale initiatief van de Amsterdam Economic Board (AMEC) om een regionale boost te geven aan het landelijke initiatief om het stedelijk vervoer tegen 2025 emissievrij te krijgen. De ondertekening van de Green Deal ZES sluit naadloos aan bij de duurzaamheidsdoelstellingen van Schneider Electric om de opwarming van de aarde zoveel mogelijk te beperken en netto-nul te bereiken.

Zero-emissie stadslogistiek (ZES) is de efficiënte en duurzame aanpak van het toenemende goederen- en dienstenvervoer binnen steden. ZES richt zich op minder CO2-uitstoot door minder vervoersbewegingen en de inzet van zero-emissie voertuigen. Zero-emissie stadslogistiek zorgt dat de groeiende economische activiteit niet ten koste gaat van de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in steden.

Lokale impuls
Om het landelijke initiatief lokaal kracht bij te zetten, organiseerde de Amsterdam Economic Board een initiatief voor de Metropoolregio Amsterdam waarbij op 12 oktober 2021 18 diverse organisaties zich committeren aan de Green Deal Zes en er actief aan werken om emissievrij vervoer te realiseren. Naast Schneider Electric tekenden 17 organisaties zoals Alliander, Pantar, Goodman en Leap24.

Terug naar nieuws overzicht