Overheid maakt ruim honderd miljoen beschikbaar voor onder meer digitale agenten

14-10-2021 | door: Wouter Hoeffnagel

Overheid maakt ruim honderd miljoen beschikbaar voor onder meer digitale agenten

De politie wordt met ruim 700 agenten versterkt in de wijken en op het internet. De overheid maakt hiervoor een structurele investering van 114,5 miljoen euro beschikbaar.

De extra investering komt er na de motie-Hermans, die tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in september dit jaar in de Tweede Kamer is aangenomen. Ook krijgt daardoor de opsporings- en vervolgingscapaciteit bij de Landelijke Eenheid, het Openbaar Ministerie (OM) en de rechtspraak een impuls van in totaal 27 miljoen euro. Verder wordt jaarlijks in de bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) 25 miljoen euro extra geïnvesteerd en 27,5 miljoen extra voor het wetsvoorstel seksuele misdrijven en de aanpak van online kinderpornografisch materiaal.

Het plan is door minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid bekend gemaakt aan de Tweede Kamer. De structurele investeringen in veiligheid door de motie-Hermans komen bovenop het extra geld dat het demissionaire kabinet met Prinsjesdag heeft aangekondigd voor het breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit. Het gaat hierbij om 524 miljoen euro in 2022, waarvan 434 miljoen euro structureel voor de jaren daarna. De overheid benadrukt hierbij dat de bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit een langjarige strijd is, waarbij ook het voorkomen van nieuwe aanwas van criminelen aandacht nodig heeft.

Politie in de wijk en digitaal

Een groot deel van het geld uit de motie-Hermans gaat naar het versterken van de politie in de wijken en op internet. "De verbinding in de wijken is de grote kracht van de Nederlandse politie. Het zijn de agenten in onze buurt die samen met ouders, scholen en gemeenten ervoor kunnen zorgen dat onze jeugd veilig kan opgroeien. Zo voorkomen we dat jongeren worden geronseld voor de criminaliteit. En niet alleen in onze wijken. Veel criminaliteit is verschoven naar de online wereld. Daarom investeren we ook in meer digitale agenten in de aanpak van cybercriminaliteit. Juist in een snel veranderende samenleving is nabijheid van politie van belang; zowel in onze wijken als voor een veilige sociale wereld op het internet", aldus minister Grapperhaus.

Met de 114,5 miljoen euro krijgt de politie onder meer ruim 700 fte extra beschikbaar, bedoeld voor het inzetten van meer agenten online en in wijken. Ook wordt de opleidingscapaciteit bij de Politieacademie versterkt. Met incidentele middelen wordt de aanpak van discriminatie en geweld tegen LHBTI+ uitgebreid, onder meer via het programma ‘Politie voor Iedereen’.

Ook voor opsporing en boa's wordt meer financiering beschikbaar gesteld. Op verschillende niveau's wordt geïnvesteerd in opsporing: in de Landelijke Eenheid, maar ook de (digitale) opsporing krijgt een impuls. De politie krijgt hiervoor 20 miljoen euro, voor OM en Rechtspraak samen komt 7 miljoen euro beschikbaar. 25 miljoen euro wordt beschikbaar gesteld in het opleiden en ontwikkelen van boa's, en de samenwerking met politie.

Tot slot wordt ook de aanpak van seksuele misdrijven aangescherpt. Seks hoort altijd vrijwillig en gelijkwaardig te zijn, benadrukt de overheid. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid werkt sinds zijn aantreden in overleg met de Tweede Kamer aan modernisering van wetgeving, zodat de seksuele delicten in ons Wetboek van Strafrecht meer in overeenstemming worden gebracht met veranderde maatschappelijke normen en de digitale ontwikkelingen die zich in de samenleving voordoen. Hierdoor kunnen naar verwachting meer zaken waarbij sprake is van seksueel overschrijdend gedrag opgepakt worden. Om dat mogelijk te maken en het wetsvoorstel verder te brengen komt 20 miljoen euro structureel beschikbaar en nog 4 miljoen euro specifiek extra voor meer capaciteit bij de politie. De integrale aanpak van (online) seksueel misbruik wordt in totaal met 3,5 miljoen euro structureel versterkt, waarvan 1,5 miljoen specifiek voor het Expertisecentrum Online Kindermisbruik (EOKM).

Terug naar nieuws overzicht