De digitale toekomst van de zorg

De digitale toekomst van de zorg

30-09-2021 | door: Redactie
Deel dit artikel:

De digitale toekomst van de zorg

Het afgelopen anderhalf jaar heeft de zorgsector een grote stap gemaakt richting digitalisering waarbij zorg op afstand nu eerder regel is dan uitzondering. Zorg wordt nu niet alleen verleend via poliklinieken en ziekenhuizen, maar ook via online tools zoals patiënten portalen, apps en video consults. Hierdoor zijn we geforceerd om te vertrouwen op technologie; toegang tot data, het delen van informatie en samenwerken tussen verschillende zorgverleners en organisaties zijn cruciale factoren gebleken in de dienstverlening.

In het rapport van Trendforce – Road to Recovery Healthcare – wordt aangegeven dat de verouderde infrastructuur binnen het zorgstelsel onhoudbaar is. Vernieuwingen vereisen serieuze investeringen op diverse belangrijke gebieden. De digitale technologie heeft zijn waarde tijdens de pandemie volop bewezen, de verdere adoptie van technologie en digitalisering blijft dus doorgaan.
Als we patienten zo goed mogelijk willen helpen, hebben zorgverleners toegang nodig tot een digitale werkplek die zich aanpast aan hun wensen en voldoet aan hun eisen. Zij verdienen gebruiksvriendelijke oplossingen om effectief en efficiënt hun werk te kunnen doen zonder falende IT systemen.

Digitalisering bepaalt of je zinkt of blijft drijven.
Digitalisering helpt een organisatie in grote mate om flexibel te reageren op een veranderende behoefte. Zeker binnen de zorgsector is adequaat reageren op verandering van groot belang. De hoeveelheid aan applicaties en apparaten waarmee wordt gewerkt lijkt oneindig en allemaal zorgen ze ervoor dat het werk zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd. Het is dus essentieel dat de medewerkers zonder obstakels toegang hebben tot de applicaties en de benodigde informatie. Maar medewerkers zijn niet meer plaats en tijd gebonden en ze maken gebruik van verschillende apparaten zoals desktops, laptops en tablets. Op ieder apparaat heeft men toegang nodig tot applicaties die de benodigde informatie weergeeft.

Hoe goed de IT systemen functioneren is van directe invloed op de gebruikerservaring. Met verouderde en inefficiënte processen kan dit flink dalen, wat direct weerslag heeft op de kwaliteit van de geleverde zorg. En binnen de zorg is juist dàt van levensbelang.

Digital Workspace Management
De gebruikerservaring hangt samen met het gemak en de eenvoud waarmee toegang wordt verkregen tot de werkomgeving. Om deze ervaring in kaart te brengen zijn 3 vragen van cruciaal belang:

  1. Beschikken de medewerkers over de basistechnologie die ze nodig hebben om te kunnen (tele)werken? Hebben ze wel over de juiste hardware, besturingssystemen en (specifieke versies van) applicaties, CPU’s, geheugen, schijfcapaciteit en data van clouddiensten of workspace platformen.
  2. Is de omgeving in optimale staat zodat medewerkers kunnen werken? Reageren hun applicaties snel genoeg? Of zijn er applicaties die niet reageren? Kunnen ze snel inloggen? Is er vertraging bij het inloggen? Zijn hun netwerkverbindingen betrouwbaar?
  3. Is de werksituatie wel in topconditie om mijn medewerkers productief te houden? Belemmert de performance van de workspace de werkzaamheden? Hoe sterk is het WiFi-signaal en wat is de afstand tot de draadloze router?

De antwoorden op deze vragen geven inzicht in de performance en efficiëntie van een digitale werkplek. Hiermee wordt de basis gelegd voor de ontwikkeling van een efficiënte infrastructuur voor de inrichting van digitale werkplekken van een volgende generatie die schaalbaar en herstelbaar is.

Als al deze vragen positief worden beantwoord, dan is het zeker dat het maximale uit de investering wordt gehaald. Of dat nu het grootste kapitaal, de medewerkers, is of de investeringen die zijn gedaan in de business applicaties.

Stabiel fundament of kaartenhuis?
De snelle digitalisering zorgt er voor dat ziekenhuizen in hoge mate afhankelijk zijn geworden van de ICT, en daarmee ook de kwaliteit van de zorg. Naast de primaire zorgprocessen zijn ook zorg ondersteunende processen afhankelijk van ICT. Uitval kan er dus ook voor zorgen dat deze processen worden verstoord, waardoor de patiëntveiligheid vervolgens in gevaar kan komen. In de afgelopen 3 jaar zijn er verschillende ICT-storingen gemeld, met als gevolg het uitstellen van zorg, sluiting van de spoedeisende hulp en patiënten die voor zorg moeten uitwijken naar andere ziekenhuizen.

Een kleine verstoring kan dus leiden tot een kaartenhuis dat in elkaar stort waardoor een ziekenhuis niet meer de zorg kan bieden die verwacht wordt. Uit onderzoek is gebleken dat er vaak geen volledig zicht is in de ICT-infrastructuur en er geen goed change management proces is ingericht. Hierdoor mist de organisatie handvatten om problemen te voorkomen of snel te verhelpen, voor er daadwerkelijk een kritieke storing ontstaat.

In de praktijk betekent dit dat software-updates zonder te analyseren en te monitoren worden uitgebracht. Welke impact dit op de infrastructuur heeft, is niet bekend. Wanneer dit alvorens het uitbrengen wordt geanalyseerd en gemonitord kan met zekerheid besloten worden of een nieuwe software-update voor storingen gaat zorgen en welke impact het heeft op de infrastructuur.

Monitoring van de omgeving vanuit het oogpunt van de gebruiker is hier cruciaal. Hierdoor krijg je inzicht in de ervaring van een gebruiker en evalueer je de bestaande systemen. Door dit continu te doen krijg je antwoord op vragen als; Welke applicaties werken wel en welke niet? Welke applicaties en apparaten zijn toekomstbestendig? Waar zit de kans op verbetering of kan een proces versneld worden? Het is ongeoorloofd dat systemen niet werken of applicaties op cruciale momenten updates draaien. In een wereld waar iedere seconde telt, helpen alle kleine beetjes.

De Digitale toekomst
Digitalisering biedt zowel de organisatie als de medewerkers ongekende flexibiliteit. Het leidt ook tot flexibelere werkomstandigheden, zoals het zelf bepalen van de fysieke werkplek, wanneer je werkt en welke applicaties je gebruikt. Het beheer en de infrastructuur van de digitale werkplek heeft nieuwe uitdagingen. Dit vraagt om inzicht in de complete infrastructuur, van end-to-end. Met deze informatie wordt de gebruikerservaring in kaart gebracht en een base-line gecreëerd voor het bewaken van de IT-prestaties en de productiviteit van het personeel.

De beheerders van de digitale werkplek moeten controle hebben over de werking en beschikbaarheid van applicaties en programma’s. Deze werkplek is een essentieel onderdeel voor een zorgverlener om het werk te uit te voeren. Met de juiste oplossing voor het beheer en de monitoring van de digitale werkplek creëer je de ideale situatie. Het levert snelheid en beschikbaarheid van een vertrouwde digitale werkomgeving voor de gebruiker en inzicht in de prestaties van die omgeving voor de IT-afdeling.

Onderzoek toont aan dat digitalisering en de implementatie van analyse tools de operationele kosten binnen een organisatie tot 20% kan reduceren. Dus naast alle eerdergenoemde voordelen zijn er ook financiële argumenten om de weg naar digitalisering definitief in te slaan. Meer over de digitale werkplek is te lezen in onze whitepaper “Digital Workspace Management Fast-tracks Digital Transformation”.

Terug naar nieuws overzicht