Gartner: CFO's moeten andere analistenbronnen aanboren

01-10-2021 | door: Martijn Kregting
Deel dit artikel:

Gartner: CFO's moeten andere analistenbronnen aanboren

Talent is een essentieel onderdeel van elk advanced analytics centre of excellence (ACOE). Vaak beperken CFO's de reikwijdte van hun ACOE-projecten echter door te veel te vertrouwen op financieel personeel, zo blijkt uit onderzoek van Gartner. CFO's zouden naar andere, soms goedkopere, talentbronnen moeten kijken. Bijvoorbeeld analytisch personeel uit andere functies, ingehuurd van universiteiten of externe dienstverleners die meer dan in staat zijn om bepaalde elementen van de ontwikkelingscyclus van analyses uit te voeren.

"Veel CFO's merken dat hun financiële budget niet groeit om aan hun ambities op het gebied van geavanceerde analyse te voldoen", zegt Marco Steecker, directeur onderzoek bij Gartner Finance. "Ze nemen dan vaak genoegen met het nastreven van grotere efficiëntie met bestaande analysemogelijkheden, in plaats van echt transformationele verbeteringen aan te sturen door middel van nieuwe analysemogelijkheden."

Ondersteuning over het hoofd zien

Gartner-experts waarschuwen dat deze op efficiëntie gerichte aanpak weliswaar capaciteit kan vrijmaken, maar er ook toe kan leiden dat CFO's de verscheidenheid aan andere kosteneffectieve ondersteuning over het hoofd zien die beschikbaar is in andere delen van hun organisatie en daarbuiten.

Steecker: "Het nastreven van efficiëntiewinsten is een comfortabele positie voor CFO's, omdat het het soort definitieve, prescriptieve projectomvang mogelijk maakt dat het meest aantrekkelijk is voor mensen met een financiële achtergrond. Maar om het meeste uit geavanceerde analyses te halen, moeten CFO's vertrouwd raken met minder formele, meer verkennende projecten die onverwachte voordelen en lessen kunnen opleveren."

Voordelen diverse talentbronnen

Financieel personeel heeft over het algemeen een relatief voordeel met betrekking tot de ontwikkeling van financiële analyses, vanwege hun financiële geletterdheid en bekendheid met gegevensbronnen. Maar andere talentbronnen zoals universiteitsstudenten en externe dienstverleners hebben weer andere sterke punten. Elke bron van alternatief analytisch talent heeft verschillende inherente voordelen bij het uitvoeren van bepaalde elementen van het analytische proces

"Intern talent is duidelijk het meest geschikt voor het begrijpen van problemen die specifiek zijn voor het bedrijf en het ontdekken van gegevensbronnen, evenals voor meer langetermijnactiviteiten zoals het testen en valideren van modellen en metrieken", aldus Steecker. "Maar universiteitsstudenten kunnen kosteneffectieve toegang bieden tot academische training en universitaire middelen en een meer open concept van wat kan worden bereikt met analyses, terwijl externe serviceproviders complexere taken kunnen ondersteunen, zoals applicatie-integratie."

Meer verkennende benadering

Een meer verkennende benadering van analytics kan ook helpen om initiële kosten laag te houden als CFO's projecten beginnen met tolk-/analist-rollen en pas meer gespecialiseerde rollen toevoegen, zoals datawetenschappers, zodra een ACOE volwassen is en diens activiteiten dergelijke expertise verdienen. Het in kaart brengen van de talentstrategie tot de volwassenheid van een ACOE is een cruciaal onderdeel van een schaalbaar en duurzaam analyseplan voor de lange termijn.

"CFO's moeten eerst de reikwijdte beperken en analyseprojecten gebruiken om zakelijke problemen aan te pakken waarvan ze zeker zijn dat de ACOE ze kan aanpakken, in plaats van een menu met mogelijke analyses na te jagen", besluit Steecker. "Prioriseer projecten op basis van netto bedrijfswaarde en strategische afstemming om de businesscase voor meer speculatieve projecten te demonstreren."

Terug naar nieuws overzicht