5G levert weinig extra elektromagnetische straling op

30-09-2021 | door: Redactie

5G levert weinig extra elektromagnetische straling op

De komst van 5G zal weinig toevoegen aan de totale elektromagnetische straling. Zelfs bij volledige netwerkbelasting blijft de straling onder de geadviseerde veiligheidsnormen, zo concluderen Belgische onderzoekers.

Met de komst van commerciële 5G-netwerken nemen operators nieuwe frequenties in gebruik en wordt er elektromagnetische straling gegenereerd. Dat meten is complexer bij 5G. Waar 2G, 3G of 4G een vrij constante straling heeft, is die bij 5G afhankelijk van of het netwerk gebruikt wordt. Onderzoekers van WAVES, een onderzoeksgroep van imec aan de UGent, heeft dat onderzocht.

Test in Bern

Zij hebben een test in Bern (Zwitersland) uitgevoerd, waar sinds 2019 een commerciëel 5G-netwerk van Sunrise actief is. Ze vergeleken de waarden op 15 meetlocaties in de 400 meter rond een 5G-antenne en dat op verschillende frequenties.

In een eerste conclusie stellen de onderzoekers vast dat wie geen 5G-toestel gebruikt nauwelijks extra wordt blootgesteld. Zo werd er voor 900 MHz (2G, 3G en 4G), 800 MHz (4G) en 1,8 GHz (4G) respectievelijk 0,67 Volt per meter, 0,93 V/m en 0,625 V/m gemeten. Voor 3,5 GHz, de band waarop 5G wordt gebruikt, is dat slechts 0,04 V/m.

"Concreet betekent dat dat het 5G-netwerk verantwoordelijk is voor slechts 3 procent van de cumulatieve elektromagnetische stralingsblootstelling van een niet-gebruiker", aldus professor Wout Joseph, wiens team de metingen uitvoerde. "Dat is - voor deze situatie - vijf tot 25 keer minder dan de straling waaraan diezelfde gebruiker onderhevig is door de aanwezigheid van 3G- en 4G-netwerken in zijn of haar buurt."

Theoretische maximumbelasting

Bij een tweede reeks metingen werd gekeken naar de elektromagnetische straling bij een theoretische maximumbelasting van het netwerk. Daarbij liggen de waarden wel hoger en werd 0,41V/m gemeten. Al extrapoleren de onderzoekers dat naar 4,81V/m, omdat Zwitserse antennes door de regulator beperkt zijn tot een vermogen van 8 watt, waar het maximaal vermogen 200 watt is.

Joseph: "Die getallen zijn hoger dan de straling die typisch wordt gegenereerd door 4G-netwerken, maar blijven anderzijds wel beperkt tot 0,62 procent van de ICNIRP-blootstellingsnormen." ICNIRP is de internationale organisatie van wetenschappers die stralingsnormen bestuderen. Hun adviezen zijn doorgaans de basis voor gezondheidsrichtlijnen rond straling. België hanteert zowel in Brussel, Wallonië als Vlaanderen stralingsnormen die nog een heel stuk onder de limieten van ICNIRP zitten.

Het onderzoek van WAVES bevestigt eerdere onderzoeken dat 5G niet voor veel extra straling zorgt. Maar de onderzoekers willen ook in de toekomst hun metingen te blijven doen met nieuwe modellen en gebruikers om de straling in kaart te brengen.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Datanews.

Terug naar nieuws overzicht