Gartner: meer aandacht nodig voor werkbeleving

Daar moet veel meer aandacht voor komen; zeker nu we naar een hybride werkomgeving gaan

Michael Woodbridge, Analist Gartner
13-09-2021 | door: Teus Molenaar
Deel dit artikel:

Gartner: meer aandacht nodig voor werkbeleving

Hoe klanten een bezoek aan een (web)winkel ervaren is al grondig bestudeerd, maar hoe medewerkers hun werk ervaren, is nog onderbelicht. “Daar moet veel meer aandacht voor komen; zeker nu we naar een hybride werkomgeving gaan”, zegt Michael Woodbridge, als analist bij Gartner gespecialiseerd in de ‘digital workplace’.

Bij Gartner werkt hij nu vijf jaar, vertelt hij via een Zoom-bijeenkomst. Maar hij is al vijfentwintig jaar actief op het vlak van de digitale werkplek. Hij woont in Manchester. Achter hem aan de muur hangen zeker zes gitaren. Ja, hij speelt in een aantal bands, maar door covid-19 is daar de klad in gekomen. Hij verlangt ernaar weer het podium te betreden, muziek te maken. Jimmy Page van Led Zeppelin is een van zijn idolen.

Woodbridge was onlangs een van de sprekers tijdens de (virtuele) EMEA Digital Workplace Summit van Gartner. In dit gesprek licht hij zijn bevindingen toe. Op de korte termijn, aldus de analist, wordt het hybride werken (een combinatie van vanuit huis werken en op kantoor) voor ‘kantoorwerkers’ standaard. “Uit ons onderzoek blijkt dat dit al bij vijfenzeventig procent van de organisaties het geval is. Bovendien geeft negenenveertig procent van de medewerkers aan dat, als hun baas hybride werken niet toestaat, zij een andere baan gaan zoeken. Je kunt er gerust van uitgaan dat deze vorm van werken, opgedrongen door covid-19, niet meer weggaat.”

Uitdagingen
Het hybride werken, brengt wel uitdagingen met zich mee. Onder meer voor de leidinggevenden. “Managers willen graag zicht hebben op hoe mensen hun werk doen. Daar zullen oplossingen voor komen. Vergelijkbaar met track&trace uit de consumentenwereld. De technologie is in staat om medewerkers te volgen, ongeacht welk apparaat zij gebruiken. Universal tracking wordt gewoongoed. Managers zullen tegelijkertijd minder moeten sturen op hoe mensen hun werk uitvoeren en meer op de uitkomst van het werk; meer resultaatgericht moeten zijn. Op de achtergrond speelt altijd de privacy-kwestie een rol. Dat moet nog uitkristalliseren.”

En er is natuurlijk het psychologisch aspect. “We gaan veel meer digitale overleggen houden, we gaan medewerkers digitaal volgen, we gaan ‘workplace analytics’ toepassen. Je moet goed nadenken of je alles dat technologisch mogelijk is, ook wel wil toepassen. Medewerkers willen niet onder een vergrootglas, hechten aan bepaalde vrijheden. We moeten nadenken over de menselijke maat; over welke uren medewerkers geacht worden te werken. De hybride werkplek is een feit, maar er is nog veel (denk)werk te verzetten om tot ideale omstandigheden te komen. Managers zullen zich meer op resultaten moeten richten, minder op hoe die resultaten worden bereikt.”

Daarnaast zal er een heldere balans moeten zijn tussen beveiliging en openheid. “Applicaties, vooral als ze in de cloud draaien, zullen bij hun ontwerp al inherent veilig moeten zijn. Ook is er een uitdaging op het vlak van voldoen aan wet- en regelgeving. Dat is een uitdaging als medewerkers verspreid hun werk doen, en als data her en der opgeslagen zijn. Dit alles dient te gebeuren binnen Zero Trust Netwerk; de inrichting daarvan verschilt per organisatie, maar het doel is altijd hetzelfde: inzicht in datastromen. En inzicht in wie de data manipuleren.”

Vrije keus
Er is meer aandacht nodig voor hoe medewerkers hun werk ervaren, zoals dat al veel langer gebeurt voor hoe klanten een (web)winkelbezoek ervaren. “Customer experience is goed onderzocht, omdat daar geld mee is gemoeid”, vertelt Woodbridge. “Maar nu moeten we ons richten op het welbevinden van medewerkers. Uit onderzoek blijkt dat medewerkers graag zelf willen bepalen hoe zij een taak willen volbrengen. Twee en vijftig procent wil zijn eigen tools benutten; vijf en dertig procent zegt dat ze weggaan als ze dat niet mogen doen. Medewerkers voelen zich gelukkig als organisaties zich flexibel opstellen. Toch zit hier ook een risico. Dat noemen we: ‘Yet Another Thing To Check’; de drang om steeds even op een nieuwssite te kijken, of de mail te controleren; aangespoord door technologieën die bedoeld zijn om het leven makkelijker te maken. Daarmee gaat heel veel tijd verloren. Organisaties moeten hun medewerkers helpen om die afleidingen te weerstaan. Er zijn heel veel middelen daarvoor beschikbaar. Werknemers moeten die gaan inzetten, helpen om hun medewerkers te laten focussen. We praten al heel lang over de digitale werkplek, over hoe je die idealiter inricht. Nu is de tijd om van praten over te gaan op actie. Covid-19 heeft de hybride werkplek geschapen; het is een realiteit.”

Andere vaardigheden
Het is Woodbridge opgevallen dat mensen wel gaan werken met, wat heet: digitale productiviteitsgereedschap. Digitale middelen om het werk voor elkaar te krijgen. Denk aan Microsoft 365. “Ze werken daar wel mee, maar op een manier zoals ze altijd gewend waren om hun werk te doen. Daarmee laten we de rijkdom van dergelijke middelen geheel onbenut. Ondernemers moeten hun medewerkers leren om die middelen op een compleet andere manier in te zetten. Er zijn andere vaardigheden nodig. Het wordt meer en meer belangrijker dat medewerkers de waarde van data gaan inzien en gaan gebruiken. Zij zullen moeten leren met low-code/no-code middelen om te gaan om hun werk anders te organiseren en meer te doen met de data die zij tot hun beschikking hebben. Ook dit hoort bij de digitale werkplek.”

Frontline workers
Het gesprek is voornamelijk gegaan over mensen die een ‘kantoorachtige’ baan hebben, maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die geen ‘witteboorden-baan’ hebben. Woodbridge noemt ze ‘frontline workers’: (onderhouds)monteurs, bouwvakkers, chirurgen, musici, om een paar beroepsgroepen te noemen. “Hun werkplek is niet veranderd”, reageert Woodbridge, “maar onmiskenbaar heeft digitalisering ook hier invloed. En natuurlijk moet daar ook aandacht voor zijn; dit valt evenwel buiten het onderwerp van de hybride werkplek.”

Auteur: Teus Molenaar

Terug naar nieuws overzicht
Digital Workplace