Eaton en Microsoft ontwikkelen datacenters die energienet ondersteunen

02-09-2021 | door: Wouter Hoeffnagel

Eaton en Microsoft ontwikkelen datacenters die energienet ondersteunen

Powermanagementbedrijf Eaton gaat een samenwerking met Microsoft aan. De partijen gaan datacenters helpen nieuwe inkomsten te genereren uit bestaande bedrijfsmiddelen en de inzet van hernieuwbare energiebronnen te verhogen om het elektriciteitsnet te verduurzamen en te stabiliseren.

De bevindingen van de samenwerking worden vandaag gepubliceerd in een gezamenlijke whitepaper: Grid-interactive data centers: enabling decarbonization and system stability. In deze nieuwe whitepaper laten Eaton en Microsoft zien hoe datacenters die gebruikmaken van energieopslag in UPS-systemen (Uninterruptible Power Supplies), zoals de EnergyAware UPS van Eaton, het elektriciteitsnet kunnen ondersteunen door energie op te slaan en terug te leveren aan het net. Deze mogelijkheid vormt een belangrijk onderdeel van Eatons Everything as a Grid-benadering, waarmee het bedrijf bijdraagt aan een C0?-neutrale energietoekomst.

Extra complexiteit

“Hoewel energie uit hernieuwbare bronnen de toekomst is, creëren ze extra complexiteit voor het elektriciteitsnet,” zei Janne Paananen, co-auteur van de whitepaper en technologiemanager Critical Power Systems bij Eaton. “Datacenters kunnen hun UPS-voorzieningen gebruiken om het elektriciteitsnet te ondersteunen, en tegelijkertijd nieuwe inkomsten te genereren waarmee ze hun eigen energieverbruik kunnen compenseren. De mogelijkheden die we samen met Microsoft in deze whitepaper hebben geschetst, zijn belangrijk voor exploitanten van datacenters, maar ook voor de toekomst van het energienetwerk.”

Ehsan Nasr, senior engineer, Data Center Advanced Development bij Microsoft, zegt hierover: "Datacenters vormen het hart van onze digitale economie en bieden een direct beschikbare en betere optie om het elektriciteitsnet te ondersteunen. Deze ondersteuning helpt elektriciteitsnetwerken te verduurzamen. Wanneer opgeslagen energie in de systemen van datacenters wordt ingezet om flexibiliteit te bieden en diensten te optimaliseren, wordt het een bedrijfsmiddel met een verdienmodel. Dat betekent drievoudige winst: voor de netbeheerder, de datacenter-exploitant en het milieu."

Gedistribueerde energiebron voor netbeheerders

Eatons EnergyAware UPS beschermt IT-apparatuur tegen spannings- en frequentieafwijkingen. Daarnaast wordt op intelligente wijze gebruikgemaakt van aangesloten energieopslag voor het beheer van het vermogen en de energiestroom. Eaton en Microsoft demonstreren deze mogelijkheden in een project met EnergyAware UPS-technologie in het Microsoft Innovation Center in Boydton, Virginia, waar ze gebruikmaakten van de energieopslag mogelijkheden van een Eaton UPS met lithium-ion batterijen als een gedistribueerde energiebron (DER) voor netbeheerders. Microsoft en Eaton hebben het UPS-backupsysteem zo ontworpen dat het op basis van de behoefte van het elektriciteitsnet kan bepalen wanneer de batterij moet worden geladen, wanneer het moet worden opgeslagen en wanneer de batterij moet worden ontladen om de frequentieregeling te ondersteunen voor een betere stabiliteit van het elektriciteitsnet.

De succesvolle pilot onderstreept het potentieel van de duizenden megawatts aan capaciteit in noodstroomsystemen om opslagoplossingen voor datacenters die het net stabiliseren snel op te schalen en het gebruik van duurzame bronnen uit te breiden. Microsoft onderzoekt de haalbaarheid van verdere implementatie in nieuwe projecten in andere regio's in samenwerking met Eaton. De samenwerking van Microsoft met Eaton ondersteunt het streven van het bedrijf om in 2030 C0?-neutraal te zijn.

De whitepaper is hier beschikbaar.

Terug naar nieuws overzicht
Datacenters