Big Tech brengt EU lobby uitgaven naar een recordhoogte

31-08-2021 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Big Tech brengt EU lobby uitgaven naar een recordhoogte

Uit nieuw onderzoek van Corporate Europe Observatory en LobbyControl blijkt dat Big Tech recordbedragen heeft uitgegeven om te lobbyen bij EU-instellingen. Uit het rapport blijkt dat de digitale industrie nu bijna 100 miljoen euro aan lobbyen uitgeeft, een bedrag dat alle andere lobby-uitgaven van de particuliere sector in de schaduw stelt. Deze lobbygolf komt doordat de EU strengere regelgeving voor techbedrijven bespreekt via de Digital Services Act (DSA) en de Digital Markets Act (DMA).

De nieuwe studie 'The Lobby network, Big Tech's web of influence in the EU' geeft een unieke en gedetailleerde analyse van de lobbykracht van techbedrijven op EU-niveau. Het brengt de grootste spelers, hun netwerken en landen van herkomst in kaart en onthult hun lobbybudgetten en toegang tot EU-besluiten. Het onderzoek onthult ook hoe deze lobbykracht in de praktijk uitpakt in de context van lopende EU-beleidsdebatten over het wetgevingspakket digitale diensten.

De digitale industrie besteedt meer dan 97 miljoen euro aan lobbyen in Europa. Een sectorale vergelijking van de top 10 van bedrijven in verschillende sectoren laat zien dat Big Tech nu meer lobbykracht heeft dan de farmaceutische, auto- of financiële sector.

De onderzoekers belichten enkele bevindingen van de studie:

612 bedrijven, groepen en bedrijfsverenigingen lobbyen actief om het EU-beleid voor de digitale economie te beïnvloeden. Samen besteden ze jaarlijks minimaal 97 miljoen euro aan lobbyen bij de EU-instellingen.

Ondanks het gevarieerde aantal spelers op dit gebied, wordt technologielobby gedomineerd door een handvol bedrijven. Slechts 10 bedrijven zijn verantwoordelijk voor bijna een derde (€ 32 miljoen) van de totale uitgaven van de technische lobby: Vodafone, Qualcomm, Intel, IBM, Amazon, Huawei, Apple, Microsoft, Facebook en Google.

Deze 10 bedrijven zijn ook collectief georganiseerd in bedrijven en handelsverenigingen, die zelf belangrijke lobby-actoren zijn. De bedrijfsverenigingen die namens Big Tech lobbyen, hebben een lobbybudget dat veel hoger ligt dan het lobbybudget van de 75 procent van de kleinere bedrijven die het grootste deel van de digitale industrie uitmaken.

20 procent van alle bedrijven die bij de EU lobbyen voor digitaal beleid is gevestigd in de VS, hoewel dit aantal waarschijnlijk nog hoger is. Minder dan 1 procent heeft een hoofdkantoor in China of Hong Kong. Dit houdt in dat Chinese bedrijven tot dusver niet zo zwaar in EU-lobby hebben geïnvesteerd als hun Amerikaanse tegenhangers.

De enorme lobbybudgetten van Big Tech hebben een aanzienlijke impact op EU-beleidsmakers en zorgen voor bevoorrechte toegang: hoge ambtenaren van de Commissie hebben sinds november 2019 270 vergaderingen gehouden. 75 procent van deze vergaderingen was met lobbyisten uit de industrie. Google en Facebook leidden het peloton in termen van aantal vergaderingen.

Max Bank, woordvoerder van LobbyControl, expert op het gebied van lobbyen en digitale macht van bedrijven: "Momenteel zijn er in de EU politieke processen gaande die tot doel hebben strengere regels voor digitale platforms in te voeren. Met de Digital Markets Act (DMA) en de Digital Services Act ( DSA), wil de EU-Commissie de macht van Google, Amazon en andere grote spelers inperken. De digitale industrie gaat hier tegen in opstand en haar geconcentreerde lobbykracht dreigt deze voorstellen af te zwakken.

“De EU-instellingen moeten reageren door lobby en ethische regelgeving te versterken. Vooral de EU-lidstaten moeten ophouden met ondoorzichtig te handelen en er uiteindelijk voor zorgen dat ze democratische verantwoording afleggen over hun processen en beslissingen. Maar beleidsmakers moeten ook proactief zijn en ervoor zorgen dat ze het maatschappelijk middenveld, de academische wereld, getroffen gemeenschappen en kleine bedrijven bereiken.”

“Maar de kracht van Big Tech zit ook in de marktmacht en het businessmodel. EU-regelgeving is nodig om de buitensporige marktmacht van Big Tech te beperken en burgers mondiger te maken.”

Margarida Silva, onderzoeker Corporate Europe Observatory zei: "Onze bevindingen tonen aan dat lobbyen, vooral door de Amerikaanse techreuzen, één doel heeft: terugdringen van alle strikte regels die van invloed kunnen zijn op het bedrijfsmodel en de winstmarges van Big Tech. Vanuit democratisch oogpunt zijn deze immense lobbybudgetten zeer zorgwekkend en ongezond. Inspanningen om de digitale economie te reguleren hebben het potentieel om een beter internet tot stand te brengen - een internet dat mensen, kleine bedrijven en gemeenschappen bedient. Het is van cruciaal belang dat onafhankelijke stemmen en burgers worden betrokken bij deze beleidsdiscussies, om ervoor te zorgen dat lobbyisten van bedrijven niet de toekomst van technologie kunnen vormgeven.”

Terug naar nieuws overzicht