CIO Platform Nederland: kennis uitwisselen over digitale technologie

Binnen onze vereniging kun je kennis opdoen zonder dat daar een belang achter zit, anders dan elkaar te willen helpen

Ronald Verbeek, directeur CIO Platform Nederland
30-08-2021 | door: Witold Kepinski en Teus Molenaar
Deel dit artikel:

CIO Platform Nederland: kennis uitwisselen over digitale technologie

Onderling met elkaar ervaringen en kennis uitwisselen over de inzet van moderne informatietechnologie. Dat is volgens Ronald Verbeek, directeur CIO Platform Nederland, het nut van de vereniging. “En natuurlijk de behartiging van hun belangen in Den Haag, in Brussel en richting leveranciers.”

Sinds februari 2011 is Verbeek directeur van het platform, “een vereniging eigenlijk, onze leden bepalen wat we doen.” Daarvoor heeft de afgestudeerd historicus gewerkt bij de Landmacht, waar hij heeft meegewerkt aan een boek over de Verbindingsdienst die toen 125 jaar bestond. “Daar begon eigenlijk al mijn interesse voor informatietechnologie. Daarna volgde een carrière als beleidsmedewerker bij Verkeer en Waterstaat, en Economische Zaken op het vlak van ICT-beleid en veiligheid. Zo kwam hij als belangstellende in aanraking met het CIO Platform Nederland. “Als beleidsambtenaar wilde ik wel weten hoe de gebruikers tegen bepaalde zaken aan kijken om een gewogen beleid te kunnen voorstellen. De leveranciers weten hun weg wel te vinden naar Den Haag – dat is ook hun taak, maar ik wilde ook wel weten wat de gebruikers vinden.”

Toen de functie van directeur vrij kwam, leek hem dat een leuke baan. “En nog steeds”, voegt hij eraan toe. Inmiddels telt de vereniging zo’n honderddertig leden; daarbij gaat het vooral om grote organisaties, die worden vertegenwoordigd door hun CIO of andere eindverantwoordelijke voor digitale technologie. Daarbij gaat het om grote gebruikers van digitale technologie, in het bedrijfsleven of bij de (semi-)overheid. Het is een peer-group van C-level mensen en hun medewerkers die met dezelfde uitdagingen bezig zijn. Ze willen weten hoe anderen daar mee omgaan, en ook hun eigen ervaring en kennis delen.

Oplijnen

De leden zijn vooral bezig met het in kaart brengen van welke moderne technologieën er zijn, hoe die zinvol zijn toe te passen binnen hun organisatie, de rol van informatie en het oplijnen van hun ideeën met de rest van het bedrijf. “In de toplagen van bedrijven ontbreekt het vaak nog aan kennis over de impact van IT op hun bedrijf; op dat vlak hebben CIO’s wel wat te doen. Maar het gaat om strategische beslissingen die je niet alleen aan CIO’s kunt overlaten; het moet een gemeenschappelijk besluit zijn op bedrijfsniveau.”

“Als er uiteindelijk een keuze is gemaakt, dan volgen de onderhandelingen met de leverancier, het opstellen van een contract en de implementatie van de technologie. De dynamiek van IT is zo groot dat je niet op alles een antwoord weet, ook al verwacht jouw organisatie dat wel. Daarom is het goed om met elkaar kennis te delen. Die kun je ook wel halen bij consultants en dergelijke, maar die willen aan je verdienen – dat is ook hun goed recht. Binnen onze vereniging kun je kennis opdoen zonder dat daar een belang achter zit, anders dan elkaar te willen helpen.”

Thuiswerkplek

Covid-19 bracht veel vragen over de thuiswerkplek. “Bijvoorbeeld over de Arbo-regels en of je bureaustoelen beschikbaar moest stellen. Dat is onderling besproken. Ook kwamen er vragen of de communicatie-infrastructuur in Nederland wel overeind zou blijven. Dan kun je dat allemaal afzonderlijk gaan vragen aan KPN, Ziggo en dergelijke, maar die taak hebben wij op ons genomen, zodat de aanbieders niet overstelpt zouden raken met vragen.”

Nadat de eerste dringende vragen een antwoord hadden gekregen, is CIO Platform Nederland in het tweede kwartaal van 2020 de situatie breder gaan bekijken. “We hebben werkgroepen in het leven geroepen. Bijvoorbeeld eentje die zich bezighield met de vraag hoe je een anderhalve meter samenleving vormgeeft. Hoe ga je dat doen als medewerkers weer terugkeren naar kantoor? In een fabriek is het anders dan bij een overheidsorganisatie; toch leren we van elkaar. Hoe ga je lunchbewegingen beperken? Het zijn niet altijd IT-gerelateerde vragen, maar CIO’s kregen er ineens wel mee te maken. Als er vragen leven bij een aantal van onze leden, dan organiseren we daar een sessie over. Bijvoorbeeld hoe je de finance-medewerkers meekrijgt van capex naar opex als je als CIO naar de cloud wilt gaan.”

Haakjes

Data en kunstmatige intelligentie zijn belangrijk. “Maar daar zitten ook tal van haakjes aan. Bijvoorbeeld over toekomstige verdienmodellen. Kun je de data wel gebruiken zoals je dat wilt? Moet je contracten met leveranciers heroverwegen? Snappen de bestuurders van het bedrijf wel hoe waardevol data zijn, dat het niet een operationeel ding is, maar strategisch? Op al die vlakken doen wij wel iets; bijvoorbeeld inspiratiesessies. Daarbij nodig we dan ook leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen uit.”

Het gebruik van data en logaritmen stuit soms op maatschappelijke weerstand. “Dat is een taai onderwerp. Wij hebben daar als vereniging nog geen sessies over gehouden, maar het leeft wel onder onze leden. Dus wij zullen dit onderwerp zeker oppakken.”

Een ander aspect dat CIO Platform Nederland naar voren brengt, is de machtsverhouding tussen aanbieders en gebruikers van technologie. Zoiets dien je op Europees én op nationaal niveau te regelen. “Maar ja, er spelen op politiek niveau heel veel verschillende belangen mee. Dit kan ertoe leiden dat voor onze leden een suboptimale uitkomst ontstaat.” We zetten ons ervoor in dergelijke uitkomsten te voorkomen door de impact van beleid en regelgeving op de zakelijke gebruiker van digitale technologie te duiden en te pleiten voor een evenwichtige verdeling van verantwoordelijkheden.

Samenwerking

Het CIO Platform Nederland is vertegenwoordigd in de Cyber Security Raad (CSR). “Dat is een belangrijk orgaan. Het geeft adviezen aan de regering bijvoorbeeld. Cybersecurity zal altijd een onderwerp blijven; dat is gewoon nooit op enig moment klaar. De Raad houdt rekening met alle belangen die hier een rol spelen en benut onder meer ook de wetenschap om tot adviezen te komen. Ik vind dat de politiek, en ook bedrijven, die adviezen terdege ter harte dient te nemen.”

Voor de komende tijd hoopt Verbeek dat zijn leden elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten. “Digitale bijeenkomsten zijn nuttig en een goede uitkomst gebleken, maar je mist de toevallige ontmoetingen en onderwerpen die bij de koffiemachine te berde komen. Verder zullen we de verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld security bij overheid en leveranciers wat scherper onder de aandacht brengen.”

Hij hoopt dat, analoog aan het kunnen lezen van een jaarverslag van een onderneming, alle leden van de Raden van Commissarissen en Raden van Bestuur op korte termijn ook in dat jaarverslag begrijpen wat er staat over digitale mogelijkheden en de juiste vragen weten te stellen. Dan vormen ze een echte gesprekspartner voor de CIO.”

Auteurs: Teus Molenaar en Witold Kepinski

Foto: Arenda Oomen Fotografie

Terug naar nieuws overzicht
Digital Workplace