Zes verschillen in het werkgevers- en werknemerssentiment

28-08-2021 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Zes verschillen in het werkgevers- en werknemerssentiment

Naarmate werkgevers hun strategieën voor de toekomst van werk implementeren, waaronder beslissingen over hybride werk en meer flexibiliteit, ontstaat er een kloof tussen de percepties van leidinggevenden en werknemers over de toekomst van de werknemerservaring. Dit blijkt uit onderzoek van Gartner.

"We hebben de belangrijkste gebieden onderzocht die cruciaal zijn voor de planning van de toekomstige werknemerservaring en ontdekten een aanzienlijke dissonantie tussen het sentiment van werknemers en leidinggevenden", zegt Alexia Cambon, directeur van de Gartner HR Practice. "Als er niets aan wordt gedaan, kan deze verdeling leiden tot een kritieke mislukking om vertrouwen op te bouwen en werknemers in te kopen voor toekomstige werkplannen."

De Gartner Hybrid Work Employee Survey 2021 - waaraan 4.000 werknemers in januari 2021 deelnamen - onthult de zes perceptiekloven die werkgevers moeten oplossen:

Cultuur van flexibiliteit

Uit het Gartner-onderzoek blijkt dat 75% van de leidinggevenden van mening is dat ze al werken in een cultuur van flexibiliteit. Tegelijkertijd geeft slechts 57% van de werknemers aan dat hun organisatiecultuur flexibel werken omarmt. Verder gelooft bijna driekwart van de leidinggevenden dat het bedrijf begrijpt hoe flexibele werkpatronen werknemers ondersteunen, maar slechts de helft van de werknemers deelt deze mening.

"Werknemers hebben niet het gevoel dat hun behoefte aan flexibiliteit wordt gezien als een aanjager van prestaties", zegt Cambon. "Meer zorgwekkend is de duidelijke kloof als het gaat om autonomie over de beslissing om flexibel te werken - 72% van de leidinggevenden is het ermee eens dat ze hun eigen flexibele werkregeling met hun manager kunnen uitwerken, terwijl slechts de helft van de werknemers vindt dat ze datzelfde voorrecht hebben."

Op afstand werken

Slechts 66% van de werknemers is het ermee eens dat ze over de technologie beschikken die ze nodig hebben om effectief op afstand te werken. Onder leidinggevenden ligt dit percentage op 80%. In feite is slechts 59% van de werknemers het ermee eens dat hun organisatie heeft geïnvesteerd in het verstrekken van middelen waarmee ze kunnen werken, zoals ze ter plaatse in een virtuele omgeving zouden werken. Onder leidinggevenden is dit 76%. De kloof tussen leidinggevenden en werknemers in hun vermogen om vanuit huis te werken, zal werknemers waarschijnlijk verder benadelen als het hen minder geneigd maakt om van flexibiliteit te profiteren.

Vertrouwensniveau

Slechts 41% van de werknemers is het ermee eens dat senior leiderschap in hun belang handelt, vergeleken met 69% van de leidinggevenden. Leidinggevenden voelen zich ook vaker vertrouwd als het gaat om thuiswerken. 70% is het ermee eens dat hun organisatie erop vertrouwt dat werknemers geen misbruik maken van werkflexibiliteit, vergeleken met 58% van de werknemers.

"Zonder vertrouwen kunnen werknemers op hun hoede zijn om hun eerlijke mening te delen over hoe, waar en wanneer ze willen werken", zegt Cambon. “Volgens ons meest recente onderzoek over hybride werk, is slechts 56% van de werknemers het ermee eens dat ze zich welkom voelen om hun ware gevoelens op het werk te uiten, vergeleken met 74% van de leidinggevenden.”

Luisteren naar werknemers

Slechts 47% van de werknemers gelooft dat leiderschap hun perspectief in overweging neemt bij het nemen van beslissingen. Tegelijkertijd is 75% van de senior leiders van mening dat dit het geval is. Deze kloof strekt zich uit tot de vraag of werknemers geloven dat hun werkomgeving een diverse reeks behoeften en voorkeuren van werknemers omvat; terwijl 72% van de leidinggevenden denkt dat dit het geval is, voelt slechts 59% van de werknemers hetzelfde.

Communicatie vanuit de organisatie

Er is een duidelijke discrepantie tussen hoe leidinggevenden en medewerkers de inhoud en effectiviteit van de communicatie van hun organisatie ervaren. Zo is 71% van de leidinggevenden het ermee eens dat het leiderschap van hun organisatie een voorkeur heeft uitgesproken voor werkomstandigheden om terug te keren naar hun pre-pandemische model. Slechts 50% van de werknemers heeft diezelfde indruk.

Deel uitmaken van iets belangrijks

Organisaties streven meer dan ooit naar een gedeeld doel. Uit onderzoek van Gartner blijkt echter dat hoewel 77% van de leidinggevenden het ermee eens is dat ze het gevoel hebben deel uit te maken van iets belangrijks in hun organisatie, slechts 59% van de werknemers zich hetzelfde voelt. De toenemende aandacht voor diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie in de afgelopen 18 maanden heeft een licht geworpen op hoe verschillende werknemerssegmenten denken over de diversiteit van hun organisatie. Zeventig procent van de leidinggevenden is van mening dat managers in hun organisatie net zo divers zijn als het bredere personeelsbestand in hun organisatie, vergeleken met slechts 52% van de werknemers.

Aanvullende informatie is beschikbaar voor Gartner-klanten in het rapport 'Redesigning Work for the Hybrid World'.

Terug naar nieuws overzicht