Vijf acties voor het creëren van een doelgerichte supply chain

25-08-2021 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Vijf acties voor het creëren van een doelgerichte supply chain

Naarmate organisaties van winstgericht werken overstappen naar doelgericht werken, adviseert Gartner Chief Supply Chain Officers (CSCO's) zich te concentreren op vijftal acties om een doelgerichte supply chain te creëren. Toon toewijding, ga aan de slag met portefeuillebeheer, stem het partnerecosysteem af op het doel, bevorder de betrokkenheid van werknemers en neem verantwoordelijkheid.

"Doelgerichte ondernemingen leveren voordelen op voor belanghebbenden en genereren tegelijkertijd winst op de lange termijn", zegt Sarah Watt, senior director analist bij de Gartner Supply Chain-praktijk. "Met deze aanpak moeten supply chain-leiders hun positieve en negatieve impact op alle belanghebbenden overwegen en hiertussen een afweging maken."

Gartner voerde in januari en februari 2021 een enquête uit onder 573 professionals werkzaam in toeleveringsketens en andere functies. Hieruit blijkt dat 85% van de leiders van de toeleveringsketen van mening is dat de primaire prioriteit van het bedrijfsdoel is om de klant te verbinden door middel van productaanbiedingen en tegelijkertijd een positieve maatschappelijke en ecologische impact. 61% noemt hierbij rendement voor beleggers.

De vijf acties waarop CSCO's zich moeten concentreren om een doelgerichte supply chain-organisatie te creëren, zijn onder meer:

Toon toewijding

Bewuste retoriek zonder concrete acties riskeert het verlies van authenticiteit en werknemersvertrouwen. Daarom moeten CSCO's het doel een essentieel onderdeel maken van de algehele supply chain-strategie, evenals besluitvormingsprocessen en -statistieken.

Ga aan de slag met portefeuillebeheer

Alle beslissingen die over producten, hun doel en de daaropvolgende marktpositionering worden genomen zijn van invloed op de organisatie van de toeleveringsketen, die de afgegeven beloften moet waarmaken. Als een product bijvoorbeeld op de markt wordt gebracht als gedeeltelijk gemaakt van gerecycled materiaal, moet de supply chain-organisatie ervoor zorgen dat dit daadwerkelijk het geval is en zowel voor traceerbaarheid als bewijsmateriaal zorgen om dit te bewijzen.

“CSCO's en hun teams zouden een actievere rol moeten spelen in productontwikkeling en portfoliobeheer. De supply chain-organisatie is bijvoorbeeld uniek toegerust voor het beoordelen van de productpijplijn op onbedoelde gevolgen of om advies te geven over de selectie van grondstoffen”, aldus Watt.

Partner-ecosysteem afstemmen op doel

Een organisatie kan niet volledig doelgericht zijn, tenzij haar kritieke partners zich op hetzelfde doel richten. Toeleveringsketens kunnen het bedrijfsdoel versterken door het omarmen van samenwerkingsverbanden in het hele ecosysteem. Dit kan leiden tot innovatie, het creëren van nieuwe producten en gedeelde waarde. Uit de resultaten van de enquête blijkt echter dat minder dan de helft van de leiders van de toeleveringsketen ecosysteempartnerschappen als een sleutelfactor beschouwt om een doel mogelijk te maken.

Betrokkenheid van medewerkers bevorderen

Werknemers zullen niet ingaan op het doel van de toeleveringsketen als ze zich niet betrokken en gehoord voelen. CSCO's moeten het doel van de toeleveringsketen aan werknemers communiceren, hen machtigen door middel van besluitvormingsprocessen en de mogelijkheid om vragen te stellen. Daarnaast moet het doel ook extern worden gecommuniceerd voor het aantrekken van toekomstig talent.

“Het opbouwen van een doelgerichte cultuur betekent autonomie, besluitvormingsprincipes en mogelijkheden om vragen te stellen en bij te dragen bieden aan werknemers. Dit kan door middel van innovatiedagen, town hall meetings, een opendeurbeleid en één-op-één gesprekken. Stages en sollicitatiegesprekken moeten eveneens zo worden ontworpen dat het doel van de toeleveringsketen wordt gecommuniceerd naar externe en toekomstige kandidaten”, aldus Watt.

Neem verantwoordelijkheid

Het stellen van een doel zonder het vastleggen van verantwoordelijkheden brengt het risico's met zich mee de aanpak te ondermijnen. Belanghebbenden zien het hierbij als een marketing- of culturele truc in plaats van een mechanisme voor verandering. Dit betekent dat maatstaven voor de toeleveringsketen die gericht zijn op winstgevendheid en aandeelhouderswaarde, zoals omzet en cashflow, moeten worden gecompenseerd door maatstaven die de belangen van andere aandeelhoudersgroepen weergeven, zoals maatstaven voor leveranciersbetrokkenheid en diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI).

“Bedrijven zijn geen liefdadigheidsinstellingen. Toch moeten CSCO's en uitvoerende leiders beslissen of ze willen dat hun doel winst op de lange termijn mogelijk maakt of dat de onderneming puur winstgericht is, waarbij het doel wordt gedegradeerd tot een hulpmiddel voor werknemersbetrokkenheid. Als ze voor het eerste kiezen, moeten ze de metrics implementeren om te bewijzen dat ze het waar kunnen maken", concludeerde Watt.

Terug naar nieuws overzicht