Additionele competenties die jou verder helpen

06-08-2021

Additionele competenties die jou verder helpen

Er zijn binnen allerlei branches mogelijkheden om hogerop te klimmen. Of om je eigen functie meer inhoud te geven door additionele competenties te ontwikkelen. Bijvoorbeeld binnen de personeelsafdeling, waarin Human Resource Management een belangrijke rol inneemt. Wil je hogerop klimmen of binnen het vakgebied HRM jezelf tot een professional ontwikkelen dan zijn er opties om additionele competenties te ontwikkelen. Een HRM opleiding is daarvoor een perfecte keuze. Zo leer je allerlei rollen te vervullen als HR-professional, variërend van bemiddelaar tot adviseur en van regelaar tot coach, waar verschillende competenties voor nodig zijn.

Competenties HR-professional

Een van de additionele competenties die je verder helpen om als HR-professional te werken, betreft sociale vaardigheden. Je hebt namelijk een rol te vervullen, waarin er sprake is van veel contact, zowel binnen als buiten de organisatie. Een tactvolle en diplomatieke houding komen daarbij van pas net als een uitstekende luistervaardigheid en het kunnen overbruggen van tegenstellingen. Ook overtuigingskracht is een competentie die je verder helpt binnen het HRM-vakgebied. Verder is het belangrijk dat je over goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden beschikt. In het kader van het vervullen van de rol van adviseur is het analytisch vermogen een waardevolle competentie. Als je goed analyseert en daarbij verder graaft, is er een gedegen advies te geven.

Rol in het management

Een management opleiding biedt de gelegenheid om vanuit een leidinggevende functie een rol van betekenis te spelen binnen een organisatie. Daar zijn ook specifieke additionele competenties voor nodig en een management opleiding leert je deze te ontwikkelen. Het management vertegenwoordigt een belangrijke rol als het om het bepalen van de richting van de organisatie gaat. In de functie van manager vertaal je deze richting tot concrete doelstellingen en ontwikkel je daarvoor een strategie. Daarbij is het menselijke aspect eveneens van belang, want het is onder meer je taak als manager om medewerkers te motiveren.

Competenties manager

Er zijn voor de functie van manager diverse competenties van belang, zoals het goed kunnen plannen en organiseren. In de omgang met medewerkers en direct is het belangrijk om uitstekend te communiceren. Andere competenties waar je over dient te beschikken als manager zijn overtuigingskracht, kunnen delegeren en aansturen. Als manager heb je een grote verantwoordelijkheid en dien je stressbestendig te zijn. Er komen situaties op je pad, waarin de druk hoog is en je snel moet kunnen schakelen. Wat dat betreft zijn er allerlei additionele competenties die te ontwikkelen zijn en die jou in je carrière van pas komen als je ambitie hebt om hogerop te komen.

Door: Lequal

Terug naar nieuws overzicht