ACM: consument en bedrijf mogen zelf modem kiezen

28-07-2021 | door: Martijn Kregting

ACM: consument en bedrijf mogen zelf modem kiezen

Consumenten en bedrijven mogen hun eigen modems en routers aansluiten op het netwerk van hun telecomaanbieder. Deze mogelijkheid om zelf te kunnen kiezen is vastgelegd in Europese regels, zo stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in haar beleidsregel Handhaving Besluit Eindapparaten. De ACM is aangewezen als toezichthouder op deze regels.

De instantie wil met de beleidsregel telecomaanbieders en consumenten duidelijk maken over welk deel de telecomaanbieder zeggenschap heeft en voor welk deel vrije keuze van de consument (en bedrijven) geldt. Ook geeft de ACM aan welke informatie de telecomaanbieder moet publiceren zodat geschikte eindapparaten op de markt kunnen worden gebracht en consumenten deze daadwerkelijk kunnen aansluiten.

Keuzevrijheid stimuleert concurrentie

Sommige gebruikers sluiten graag hun eigen modem of router aan om het beheer van persoonlijke gegevens en het gegevensverkeer van andere eindapparaten, zoals slimme devices, zelf te controleren. De keuzevrijheid voor gebruikers zorgt ervoor dat de concurrentie en de innovatie op de markt van deze apparaten wordt gestimuleerd, aldus de ACM.

Vrije keuze van modems en routers draagt bij aan lagere overstapdrempels voor consumenten, omdat ze dan in veel gevallen hun eigen modem kunnen meenemen naar een nieuwe telecomaanbieder. De consument mag een eigen modem kiezen, maar mag ook het modem van de aanbieder gebruiken. De telecomaanbieder mag bij netwerkverstoringen die het gevolg zijn van ondeugdelijke apparatuur natuurlijk wel ingrijpen.

Gevolgen voor kwaliteit

Bij het opstellen van de beleidsregel heeft de ACM gekeken naar de mogelijke gevolgen voor onder meer de kwaliteit van het netwerk en beveiligingsaspecten. Er is uitvoerig overleg gepleegd met (markt)partijen en ook gekeken naar andere landen, waaronder Duitsland, waar al langer sprake is van vrije modemkeuze.

De beleidsregel treedt zes maanden na de publicatie in werking. Dit geeft de internetproviders de kans om de benodigde processen in te richten en informatievoorziening op orde te brengen zodat eindgebruikers dan uiteindelijk hun eigen modems en routers kunnen kiezen en aansluiten.

De ACM pleit al sinds 2017 voor vrije modemkeuze. Telecomaanbieders maakten zich destijds zorgen over de veiligheid van hun netwerk en hun apparaten en over de privacy van afnemers die gebruik maken van hun eigen eindapparaten. Een jaar geleden kwam de ACM met een marktconsultatie over haar concept beleidsregel. Hierin stelde de toezichthouder al dat consumenten hun eigen modem, router of mediabox mogen aansluiten op het netwerk van hun telecomaanbieder.

Terug naar nieuws overzicht