Case gemeente Amersfoort: een flinke stap op weg naar ‘werken in regie’

20-07-2021 | door: Redactie

Case gemeente Amersfoort: een flinke stap op weg naar ‘werken in regie’

Bij het vervangen van de bestaande compute, storage- en back-up omgeving heeft de gemeente Amersfoort gekozen voor een nieuwe constructie. In het kader van de gemeente-brede strategie om zoveel mogelijk in regie te werken is het beheer van de nieuwe omgeving uitbesteed aan SLTN. Dit is de eerste stap op weg naar een bredere regiefunctie van de IT-afdeling de komende jaren.

Amersfoort is een middelgrote stad in het midden van Nederland met relatief veel jonge inwoners en een rijke historie. Al in de jaren ’90 is Amersfoort in regie gaan werken met kernactiviteiten. Denk aan huisvuil ophalen en het beheer van de openbare ruimte.  De komende jaren betekent dit voor de IT-afdeling  dat de weg is ingezet naar een werkwijze waarbij de nadruk meer op regievoering en minder op operationeel beheer komt te liggen. De belangrijkste redenen is de implementatiekracht te vergroten  zodat de IT-afdeling sneller kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen, maar ook  het waarborgen van de continuïteit.

Beheer uitbesteden

De gemeente Amersfoort beschikte aanvankelijk over een storage- en compute omgeving waarbij het operationele beheer door de gemeente zelf werd uitgevoerd. Op het moment dat deze omgeving aan vernieuwing toe was, speelde de vraag of het nog wel rendabel was om een dergelijke complexe omgeving zelf te beheren of dat het beter bij een externe partij ondergebracht kon worden. “Toen het systeem aan het eind van de lifecycle was gingen we nadenken over het uitbesteden van het beheer”, zegt de Adviseur Informatietechnologie. “Deze vraag was voor ons belangrijker dan de vraag welke technologie van welke fabrikant we zouden gaan gebruiken.

De projectleider, vult aan: “Naast de storage- en compute-omgeving hebben we ook de back-up tegelijkertijd aanbesteed. Dat deden we aanvankelijk ook allemaal zelf, maar dat wilden we ook aan de markt laten.  We dachten eerst aan het inrichten van een externe clouddienst, maar dat is uiteindelijk een omgeving geworden die wel bij ons in het datacenter staat, maar beheerd wordt door SLTN als een managed service. Wel zijn we zelf nog verantwoordelijk voor het maken van de backups, het inrichten van de schema’s en het uitvoeren van restore verzoeken. We wilde deze taken aanvankelijk ook uitbesteden, maar hebben uiteindelijk besloten dit (nog) niet te doen.Het is een voorzichtige uitbesteding, waarbij we geen investeringen hoeven te doen in de hard- en software voor onze backup oplossing.”

Strategie

Als het gaat om strategie werkt de gemeente Amersfoort nauw samen met SLTN. De adviseur Informatietechnologie: “Het platform op basis van HPE-technologie wordt beheerd door SLTN, maar de back up doen we zelf. Ook restoren doen we uiteindelijk zelf via een portal. Het is een intensieve samenwerking geworden en dus niet een volledige regiefunctie. Dat hadden we destijds ook niet uitgevraagd in de aanbesteding.”

De projectleider voegt daaraan toe: “Dit is wel een wens voor de toekomst. We zien deze oplossing dan ook als een kans om kennis te maken met de regiefunctie en dit in een later stadium verder door te kunnen voeren. Dat past goed in de bredere strategie van de gemeente Amersfoort, het speelt niet alleen bij de IT. Ook het ophalen van vuilnis zoals al eerder gezegd doen we niet meer zelf, maar laten we extern doen waarbij we zelf de regie houden.”

Hulp

De adviseur Informatietechnologie: “De volledige platformen voor de storage-omgeving en de back-up omgeving zijn dus uitbesteed en in beheer genomen door SLTN. Wij hebben daarin de regiefunctie. Wanneer we met een van deze platformen problemen hebben kunnen we altijd terecht bij SLTN. Zij monitoren de systemen natuurlijk ook. En voor het deel van de oplossing dat bij ons ligt kunnen we hulp vragen bij SLTN als dat nodig zou zijn. In het servicecontract is er, naast preventief onderhoud, 24x7 ondersteuning beschikbaar.”

De nieuwe apparatuur is gebaseerd op de nieuwste all flash technologie van HPE. De migratie heeft niet meer dan 1,5 week geduurd in plaats van de geplande 5 weken. Een enorme tijdswinst waarbij de migratie vlekkeloos is verlopen. De beschikbare kennis en kunde vanuit SLTN heeft mede deze snelle migratie mogelijk gemaakt!

Wat je wel ziet is dat er nu aantoonbaar aan allerlei randvoorwaarden wordt voldaan, zoals veiligheid, wat voor de gemeente van groot belang is. Wanneer je alles zelf doet, moet je er ook voor zorgen dat je steeds de meest actuele kennis in huis hebt en er veel tijd in steken. Het voordeel van functionele aansturing is dat dat niet meer hoeft.”

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Overheid