AP: Delen van zwarte lijsten met andere sectoren niet zonder meer toegestaan

20-07-2021 | door: Wouter Hoeffnagel

AP: Delen van zwarte lijsten met andere sectoren niet zonder meer toegestaan

Het bijhouden van een zwarte lijst met (mogelijke) dieven, fraudeurs of overlastgevers is gebonden aan privacyregels. Het delen van dergelijke gegevens met andere organisaties is niet zonder meer toegestaan.

Dit meldt de Autoriteit Persoonsgegevens in een handreiking voor cross-sectorale zwarte lijsten. De toezichthouder wijst erop dat het niet is toegestaan om onder meer zwarte lijsten met strafrechtelijke gegevens bij te houden, zoals over een winkeldiefstal. "Feitelijk ontstaat er dan een politiedatabase, die vrij toegankelijk is voor ondernemers. Dit soort zwarte lijsten is alleen toegestaan als de privacywetgeving goed in acht is genomen", meldt de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor het delen van een zwarte lijsten met andere sectoren zijn strengere regels van toepassing. Het uitgangspunt hierbij is dat dit niet is toegestaan. Delen mag alleen in 'zeer uitzonderlijke gevallen', waarbij wordt voldaan aan de eisen uit de Algemene verordening gegevensbescherming. In een handrekening geeft de toezichthouder een beknopt overzicht van de belangrijkste AVG-normen waaraan cross-sectorale zwarte lijsten moeten voldoen.

Terug naar nieuws overzicht

Tags

privacy