Overname Media-Saturn door Ceconomy on hold

10-07-2021 | door: Witold Kepinski

Overname Media-Saturn door Ceconomy on hold

De overname van Media-Saturn-Holding door elektronicaretailer Ceconomy staat nu on hold. Dit komt na een voorlopig juridisch advies van de Hogere Regionale Rechtbank van Düsseldorf in de goedkeuringsprocedure met betrekking tot een geplande kapitaalverhoging waartegen enkele investeerders een rechtszaak hebben aanspannen.

De kapitaalverhoging was bedoeld om de aankoop te financieren van de 21,62 procent die de familie Kellerhals bezit via hun familieholding Convergenta. In ruil daarvoor krijgt Convergenta een belang van maximaal 29,99 procent in de elektronicaretailer.

Cecpnomy meldt": "De Hogere Regionale Rechtbank van Düsseldorf heeft onlangs haar voorlopige juridische standpunten kenbaar gemaakt in de goedkeuringsprocedure met betrekking tot agendapunt 8 van de jaarlijkse algemene vergadering van CECONOMY AG op 17 februari 2021. Het onderwerp van agendapunt 8 was de goedkeuring van een resolutie over (i) de verhoging van het maatschappelijk kapitaal van CECONOMY AG door een gemengde inbreng in natura onder uitsluiting van de wettelijke inschrijvingsrechten van de aandeelhouders, (ii) de uitgifte van converteerbare obligaties tegen een gemengde inbreng in natura onder uitsluiting van de wettelijke inschrijvingsrechten van de aandeelhouders en de creatie van een nieuw Voorwaardelijk Kapitaal 2021/I en (iii) de relevante wijzigingen aan de statuten. Verschillende aandeelhouders hebben vorderingen tot ontbinding en vernietiging ingediend tegen het besluit genomen onder agendapunt 8. De ingediende rechtszaken verhinderen momenteel de inschrijving van de kapitaalverhogingen beslist in agendapunt 8 in het handelsregister van CECONOMY AG. Het besluit van de Algemene Vergadering onder agendapunt 8 dient ter uitvoering van de verkrijging, CECONOMY AG ziet nu niet langer voldoende zekerheid dat de transactie in het lopende boekjaar 2020/21 kan worden afgerond."

Ceconomy is nog steeds van plan de transactie door te voeren zo meldt Stephanie Ritschel, Vice President Investor Relations, CECONOMY AG, in een mededeling.

Terug naar nieuws overzicht