Innoveren met de Raspberry Pi: bedrijven kunnen van scholieren leren

Bredero Mavo

Innoveren met de Raspberry Pi: bedrijven kunnen van scholieren leren

Pro Tech

Innoveren met de Raspberry Pi: bedrijven kunnen van scholieren leren

Vita Per Day

09-07-2021 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Innoveren met de Raspberry Pi: bedrijven kunnen van scholieren leren

Middelbare scholieren die met een Raspberry Pi-computer in de hand maatschappelijke problemen oplossen: de Raspberry Pi-competitie van PA Consulting, in samenwerking met House of Digital, stimuleert jongeren om te werken aan een betere maatschappij met behulp van technologie. De belangrijkste ingrediënten: samenwerken, programmeren en creativiteit.

De Raspberry Pi-competitie draait om maatschappelijke innovatie. In teamverband nemen vmbo-, havo-, vwo- en mbo-scholieren het tegen elkaar op. We spreken met Ernst Brand, Public Sector Expert bij PA Consulting, en Mark Griep, Hoofd PA Consulting Nederland over hoe de competitie als voorbeeld kan dienen voor veel bedrijven.

Waarom richt deze competitie zich juist op scholieren?

Griep: “Tijdens de coronacrisis hebben we in hoog tempo veranderingen doorgemaakt die blijvend zullen zijn. Denk aan thuiswerken, dat naar verwachting straks een vaste rol in het bedrijfsleven gaat spelen. Die veranderingen zijn voor iedereen uitdagend, maar jongeren blijken bijzonder flexibel en inventief. Dat is ook in de geest van deze competitie: met technologie uitvindingen ontwikkelen die maatschappelijke problemen oplossen vraagt om een aparte mindset, die organisaties ook goed kunnen gebruiken. We beginnen bij de mensen die in de toekomst de arbeidsmarkt zullen vormen. De scholieren die deelnemen aan onze competitie zijn de ondernemers, ontwikkelaars, designers, beleidsmakers, uitvinders en leiders van de toekomst.”

In hoeverre moeten deelnemende scholieren beschikken over voldoende technische kennis?

Brand: “Dat is niet per se nodig. Technische kennis opdoen is onderdeel van het leerproces. Maar zelfs als je al wel over die kennis beschikt is dat nog geen garantie voor de winst. De scholieren moeten zich echt verdiepen in het maatschappelijk probleem voor ze aan de oplossing gaan werken. Daarbij moeten ze leren om alle aspecten die daarbij komen kijken mee te nemen en tegelijkertijd ook nog oog te hebben voor de maatschappelijke context. Dat is een essentiële eigenschap om technologie succesvol in te zetten voor maatschappelijke innovatie.”

Griep: “Daarnaast leggen we in deze competitie erg de nadruk op multidisciplinair samenwerken. De uitvindingen met de meeste maatschappelijke impact zijn nooit het resultaat van alleen techneuten. Een van de teamleden is wellicht goed in het ontwikkelen van de business case, een ander blinkt uit in productontwerp, weer een ander is goed in onderzoek. Technologie staat dan wel centraal, maar echte innovatie is het resultaat van teamwork.”

Waarom ligt de focus op maatschappelijke innovatie, zoals jullie dat noemen?

Griep: “Omdat de deelnemers daarmee worden geprikkeld om die multidisciplinariteit in te zetten die uiteindelijk iedereen een stapje verder kan brengen. We weten uit eigen ervaring dat maatschappelijke innovatie niet leunt op eenrichtingsdenken. Het draait juist om verschillende factoren die bij elkaar gebracht moeten worden: uitdaging, oplossing en een match met de maatschappij. Om als maatschappij vooruitgang te boeken, moeten we op die manier naar uitdagingen leren kijken. Daarom hebben we dit tot de kern van deze competitie gemaakt.”
PA Consulting heeft veel ervaring in het oplossen van (maatschappelijke) vraagstukken met behulp van technologie. Is dat wat PA Consulting doet in feite de Raspberry Pi-competitie in het groot?

Brand: “Zo zou je het kunnen zeggen. We zijn inderdaad veel bezig met innovatie, privaat en publiek. Tijdens de coronacrisis zijn we in de UK Ventilator Challenge gedoken na een oproep van de Britse regering. Onze ingenieurs, wetenschappers en publieke sector-experts zorgden er onder meer voor dat de productie van beademingsapparaten bij een enkele producent binnen vier weken al werd opgeschaald van 150 per jaar naar 400 per dag. Corona is uiteraard niet het enige probleem waar we mee kampen in de wereld. In Australië hielpen we bijvoorbeeld Water Source met een decentraal waterzuiveringssysteem dat gebieden met een gebrekkige infrastructuur van schoon water kan voorzien. En hier in Nederland ontwikkelden we bijvoorbeeld samen met de NS de Zitplaatszoeker om mensen simpelweg een prettigere reiservaring in het openbaar vervoer te bieden.”

Wat kunnen bestaande bedrijven opsteken van deze competitie?

Griep: “De Raspberry Pi competitie is in de kern een oproep aan jongeren om innovatief te leren denken. Maar dat beperkt zich natuurlijk niet tot de scholieren die deelnemen. Veel bedrijven kunnen ook best een andere denk- en werkwijze gebruiken om tot een volgende stap te komen. Of om de maatschappij net een stapje verder te brengen, of beter te maken. Het draait daarbij om echt out-of-the-box-oplossingen. Dat kun je overal toepassen!”

Terug naar nieuws overzicht