Kaspersky biedt blockchain gebaseerde stemmogelijkheden met Polys

02-07-2021 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Kaspersky biedt blockchain gebaseerde stemmogelijkheden met Polys

Polys, een op blockchain gebaseerd stemplatform van de Kaspersky Innovation Hub, is vernieuwd met nieuwe stemmethoden om veelvoorkomende verzoeken van klanten te ondersteunen. Het platform is ook voorzien van nieuwe functies die het organiseren en beheren van enquêtes of polls eenvoudiger maken.

Het afgelopen jaar zijn verschillende aspecten van het leven verschoven naar een online omgeving, waaronder het nemen van gezamenlijke beslissingen. Dat heeft ertoe geleid dat het aantal sessies op Polys in deze periode is verdrievoudigd[1]. Het onveranderlijke en gedecentraliseerde karakter van blockchain maakt het een geschikte technologie voor e-voting voor situaties en in sectoren waarin hoge veiligheidseisen gelden, stelt Polys. Door de groeiende populariteit van met blockchain ondersteunde peilingen, ontstond de behoefte aan nieuwe stemmethoden.

Stemtypes toegevoegd

Om de veranderende scenario's te ondersteunen die klanten het meest nodig hebben, heeft Polys de volgende out-of-the-box beschikbare stemtypes toegevoegd:

  • Voor, tegen of onthouding: In deze nieuwe vorm van stemmen kunnen organisatoren binnen één sessie peilingen houden over verschillende zaken, met behulp van één stembiljet. Het bespaart tijd voor stemmingen die plaatsvinden op vergaderingen (zoals jaarlijkse algemene vergaderingen, bestuursvergaderingen of academische raden) die worden gehouden door bedrijven, NGO's en onderwijsinstellingen. Dit nieuwe type stemming is een aanvulling op enkele selectie-, meerdere selecties- en multi-optie puntensystemen (waarbij een kiezer punten toewijst aan de beschikbare opties). Bij het implementeren van dit type stemming was de grootste uitdaging om een snelle en efficiënte telling van de stemmen tot stand te brengen en tegelijkertijd een sterke privacybescherming mogelijk te maken.
  • Open stemmingen: Naast geheime stemmingen op basis van sterke anonimiserings- en encryptie-algoritmen, kunnen klanten stemmingen organiseren waarbij deelnemers openlijk hun stem uitbrengen. Dergelijke hoofdelijke stemmingen zijn in sommige situaties een must; bijvoorbeeld het verlenen van wetenschappelijke graden die vaak gebaseerd zijn op dergelijke verkiezingen.

Stemmen orkestreren en beheren

Om de orkestratie en het beheer van stemmen gemakkelijker te maken, zijn de volgende functies beschikbaar:

  • Vereenvoudigde facturering en licensering: Stemmingen tot maximaal 5.000 deelnemers zijn nu mogelijk om aan te schaffen zonder interactie met het Polys-team, waardoor het accountproces wordt versneld. Het nieuwe licentiemechanisme wordt ook geïmplementeerd in de vorm van een smart contract: bij activering van de licentie worden alle parameters vastgelegd in de blockchain. Naast standaardpakketten is het mogelijk om op verzoek van de klant een speciale licentie af te sluiten als de huidige opties niet aan hun eisen voldoen.
  • Volgen van geopende stemmen: Met deze update kan een organisator van de stemming bijhouden wie de link vanuit een e-mail of sms-bericht heeft geopend om het stembiljet te ontvangen. De lijst van deze deelnemers wordt weergegeven in een speciale tabel in het Organisatorpanel in de fase ‘de stemming is begonnen’. Om de anonimiteit van de kiezer te waarborgen en manipulatie te voorkomen, is het nog steeds onmogelijk om te zien wie er precies heeft gestemd.
  • Tools om stemmerslijsten te redigeren: Tijdens de 'Creation'-fase zijn de geüploade stemmerslijst te raadplegen en te wijzigen, direct in de interface van het stemsysteem.
  • Archiveren van oude sessies: Alle voltooide stemmingen kunnen nu worden gearchiveerd en weergegeven in een speciaal gedeelte van het Organisatorpanel. Omdat Polys op blockchain draait, kan er niets uit het systeem worden verwijderd. Voorheen stonden alle huidige en voorbije stemsessies in één lijst, maar als een organisator veel verschillende stemmingen organiseerde, was het moeilijk te bepalen welke nog bezig waren.

Alexander Sazonov, hoofd van Polys, zegt over de verbeteringen: “We bekijken alle suggesties van onze klanten en streven ernaar om snel de meest gevraagde functies te implementeren. Omdat bijvoorbeeld meer gezamenlijke besluitvorming, die voorheen persoonlijk plaatsvond, online plaatsvindt, houden standaard stembiljetten niet altijd rekening met alle specifieke kenmerken van dergelijke peilingen. We merkten dat sommige van onze klanten de neiging hadden om een reeks stemsessies te organiseren, die allemaal tegelijkertijd plaatsvonden. We hebben ons platform geüpdatet met deze nieuwe stemmethoden en functies, zodat onze klanten niet hoeven te kiezen tussen veiligheid en gemak.”
Meer informatie is te vinden via deze link.

[1] Data van december 2020-februari 2021 en december 2019 en februari 2020 werden geanalyseerd

Terug naar nieuws overzicht
Security