Bijna zeven op de tien vertrouwt zorginstellingen niet volledig met patiëntinformatie

30-06-2021
Deel dit artikel:

Bijna zeven op de tien vertrouwt zorginstellingen niet volledig met patiëntinformatie

69% van de Nederlandse vertrouwt er niet volledig op dat zorginstellingen veilig omgaan met patienteninformatie. 15% heeft er weinig tot helemaal geen vertrouwen in en 54% enigszins vertrouwen in. Slechts 31% denkt dat hun medische gegevens veilig worden opgeslagen en verwerkt door zorgaanbieders in ons land.

Dit blijkt uit onderzoek van Capterra Nederland, dochterbedrijf van Gartner, naar het vertrouwen van Nederlanders in de privacy van hun medische gegevens. Er deden 994 Nederlanders inwoners mee boven de 18 waarvan 490 mannen en 501 vrouwen. Alle respondenten hebben in de afgelopen 12 maanden een online of fysieke afspraak bij een zorgverlener gehad en gaan minstens een keer per jaar naar de dokter. Dit onderzoek liep in de maand mei 2021.

Zorgen over gegevensverwerking van digitale toepassingen

Uit eerder onderzoek van Capterra bleek al dat het gebruik van digitale toepassingen voor zorg sterk is toegenomen. Bijna drie kwart van de ondervraagden (74%) is zich bewust van welke gegevens worden gedeeld met hun arts via deze digitale toepassingen. Slechts 18% is zich hier niet bewust van. 23% maakt zich zorgen over de manier waarop persoonlijke gegevens in deze toepassingen verwerkt worden.

De meest gebruikte applicaties voor een digitaal consult zijn Zoom (28,8%) en Microsoft Teams (25,5%). In mindere mate mate wordt ook Google Meet met 8,8% genoemd. Dat betekent dat er maar weinig gebruikt gemaakt wordt van speciaal voor de zorg ontwikkelde beeldbeltoepassingen. Zo wordt alleen Karify genoemd dat door slechts 2,5% van de ondervraagden is gebruikt bij een digitale afspraak met hun arts.

Beveiliging patie?ntgegevens in de zorg

Voor het uitwisselen van informatie tussen zorgprofessionals onderling en tussen artsen en patie?nten zijn connecties tussen systemen nodig. Het is een uitdaging om deze connecties op een veilige, transparante en efficie?nte manier te maken. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens moeten patie?nten te allen tijde controle kunnen houden over hun persoonsgegevens. Slechts 17% van de ondervraagde Nederlanders vindt dat de privacy van patie?ntgegevens momenteel goed geregeld is in de zorg.

Een derde maakt zich zorgen over gegevensverwerking gezondheidsapps
Gezondheidsapps zijn een ander voorbeeld van digitale toepassingen die door steeds meer Nederlanders worden gebruikt. 32% van de ondervraagde Nederlanders geeft aan een dergelijke app te gebruiken. 68% installeerde de app op eigen initiatief en 32% op advies van hun arts. Deze apps verzamelen veel persoonlijke gegevens van de gebruiker. Toch zegt 21% van deze gebruikers zich niet bewust te zijn van hoe de aanbieders van deze gezondheidsapps hun persoonlijke gegevens gebruiken.

Gezondheidsapps

Een derde van de gebruikers van deze gezondheidsapps (33%) maakt zich zorgen over de privacy van hun persoonlijke gegevens, maar gebruiken ze wel. Hier wegen de voordelen en het gemak van apps zwaarder dan potentie?le privacyrisico’s.

Het onderzoek toont dat het vertrouwen in de bescherming van persoonsgegevens bij zorgaanbieders matig is. Nederlanders zijn niet tevreden. Toch maken zij zich niet al te grote zorgen. De voordelen en het gemak lijken het te winnen van de privacyrisico’s. Meer aandacht voor informatie over datagebruik van digitale zorgtoepassingen zou een bewustere keuze kunnen bevorderen.

Terug naar nieuws overzicht