Tellow ondertekent Charter Diversiteit

15-06-2021 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Tellow ondertekent Charter Diversiteit

Boekhoudapp Tellow heeft de Nederlandse Charter Diversiteit ondertekend. Het Charter Diversiteit, een initiatief van de Sociaal-Economische Raad, stimuleert diversiteit en inclusie op de werkvloer. De ondertekening markeert de volgende stap in het diversiteits- en inclusiebeleid van Tellow. Het bedrijf streeft hiermee naar een grotere genderdiversiteit, leeftijdsdiversiteit en etnisch-culturele diversiteit. Daarnaast zal er proactief een meer inclusief bedrijfsklimaat worden gestimuleerd.

“Alles wat we bij Tellow ontwikkelen is gericht op de toekomst van zzp’ers, waarin een flexibele arbeidsmarkt centraal staat. Tegelijkertijd streven we zelf er intern ook naar een toekomstgericht bedrijf te zijn dat de diversiteit in de samenleving reflecteert. We willen een werkgever zijn waar plek is voor talent uit alle hoeken van de samenleving, waar culturele, gender- en leeftijdsverschillen worden omarmd”, zegt Thomas Vles, CEO van Tellow.

Momenteel zijn bij Tellow bijna 4 op de 10 werknemers vrouw en heeft het bedrijf meer dan 7 verschillende nationaliteiten aan boord. De voertaal binnen de scale-up is Engels. Met de intentieverklaring committeert Tellow zich aan zelf opgestelde doelen, in samenwerking met de Sociaal-Economische Raad, om diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen. Het bedrijf zal deze doelen bereiken door actief de dialoog aan te gaan met werknemers, door te rapporteren over de genomen acties en door ervaring en kennis te delen met andere bedrijven en organisaties.

Het Charter Diversiteit is een intentieverklaring die werkgevers uit de publieke en private sector kunnen ondertekenen. Daarmee committeert een bedrijf zich aan zijn eigen doelen om diversiteit en inclusie op de eigen werkvloer te bevorderen. Het Charter Diversiteit is onderdeel van Diversiteit in Bedrijf, een project van de Sociaal-Economische Raad.

Terug naar nieuws overzicht