Copaco: Digitale transformatie vraagt om kennisoverdracht

Om nieuwe technologieën en businessmodellen te kunnen adopteren, krijgen organisaties vaak te maken met een digitale transformatie

Sacha Wingers, Business Director bij Copaco Nederland
09-06-2021 | door: Marco van der Hoeven
Deel dit artikel:

Copaco: Digitale transformatie vraagt om kennisoverdracht

De digitale transformatie die veel organisaties momenteel doormaken, wordt voor een belangrijk deel gedreven door trends als cloud, data en AI. Dit kan betekenen dat eindgebruikers vragen om meer complexe oplossingen. Voor resellers betekent dit dat ze meer behoefte hebben aan informatie en kennis over de juiste vorm van die oplossingen. Dat is waar Copaco steeds meer toegevoegde waarde levert.

“Om nieuwe technologieën en businessmodellen te kunnen adopteren, krijgen organisaties vaak te maken met een digitale transformatie”, zegt Sacha Wingers, Business Director bij Copaco Nederland. “Die transformatie is nu al enige tijd aan de gang, maar tot voor kort vooral zichtbaar bij de grote enterprises. Recent zien we dat ook het MKB volop digitaal aan het transformeren is.”

“De COVID-pandemie heeft daarin duidelijk een versnelling gebracht. De urgentie om zaken anders te gaan doen, werd daardoor ineens veel groter. Concreet zie je dat er steeds meer een mix van fysieke en online dienstverlening ontstaat, ook bij bedrijven die tot voor kort nauwelijks online zichtbaar waren. Daarnaast zie je dat het gebruik van data steeds belangrijker wordt in het aansturen van bedrijfsprocessen. Onze verwachting is dat die trend de komende jaren flink doorzet.”

Data
Hij vervolgt: “Onze partners zijn over het algemeen resellers die hun eindklanten zien worstelen met alles wat op ze afkomt als gevolg van die digitale transformatie en het toegenomen belang van data. Wij zien het als onze taak om de resellers daarin zo veel mogelijk te ontzorgen door onze kennis en expertise met hen te delen, zodat zij op hun beurt de eindklanten proberen zo goed mogelijk te adviseren.”

“Concreet betekent dit dat wij resellers vooral helpen met het maken van de juiste keuzes in het aanbieden van oplossingen aan hun eindklant. Die keuzes zijn er namelijk niet eenvoudiger op geworden. Waar je vroeger voor de inrichting van je eigen datacenter gewoon moest kiezen voor servers van merk A of merk B, moet je nu eerst bepalen welke data je lokaal of in de private cloud opslaat, en welke gegevens je bewaart op hyperscale-platforms zoals Microsoft Azure. De uiteindelijk geïmplementeerde oplossingen zijn tegenwoordig vaak hybride, waarbij private en public cloud-oplossingen gekoppeld worden. Daarnaast spelen beveiliging en connectiviteit hierbij een belangrijke rol.”

AI
Binnen deze complexe oplossingen neemt de vraag om de inzet van AI steeds meer toe. “Veel bedrijven proberen hun bedrijfsprocessen slimmer aan te sturen en daarvoor is het nodig om grote hoeveelheden data snel te kunnen analyseren. Er kan nu al heel veel, maar ik denk dat we echt nog aan het begin staan van een ware revolutie op dit gebied. Dat geldt niet alleen voor de inzet van AI-systemen om data sneller te kunnen analyseren, maar eigenlijk ook voor het automatiseren van het menselijk handelen in de breedste zin van het woord. Je hebt het dan over robotisering. Chatbots, die we tegenwoordig al heel gewoon vinden, zijn daar een goed voorbeeld van.”

Data en AI zijn overigens niet de enige technologieën die in de toekomst een rol spelen binnen de digitale transformatie. “Zoals gezegd wordt het voor bedrijven steeds moeilijker om de juiste keuzes te kunnen maken in bijvoorbeeld cloud en cloud computing. Wij vinden het daarom belangrijk om naast het leveren van de technologie ook te focussen op kennis. We zien kennisoverdracht dan ook als een belangrijk speerpunt van onze dienstverlening.”

“Data en AI komen beiden terug als security in toepassingen. De hoeveelheid sensoren over alle facetten van onze kantoorautomatisering produceren zoveel gegevens, dat het voor mensen niet meer mogelijk is om deze tijdig en juist te verwerken. Azure Sentinel, wat we onder andere aanbieden via ons Copaco Cloud-platform, helpt dan om middels AI en Machine Learning deze enorme hoeveelheid gegevens te

analyseren, te correleren en op gepaste wijze te reageren. Dat is onmisbaar, omdat security-incidenten doorgaans niet op zich kunnen laten wachten.

Een andere toepassing die we zien is WorkPlaceBuddy. Door de enorme vaart op het gebied van ontwikkelingen van de cloud, is adoptie belangrijker dan ooit. Om dat schaalbaar in te zetten is de juiste tooling onmisbaar. Gebruikers krijgen van WorkPlaceBuddy middels AI op het juiste moment content voorgeschoteld die op dat moment het meest relevant is. Als ze een vraag hebben, hoeven ze niet zelf op zoek, maar zoekt de chatbot naar de juiste content of komt er later op terug, als dat nodig is.”

Cloud Value Academy
“Onze Cloud Value Academy is een goed voorbeeld van hoe wij kennisoverdracht gestructureerd beschikbaar maken. De Cloud Value Academy is onderdeel van het Copaco Cloud-platform en geeft Copaco-partners toegang tot een grote bron van informatie en trainingen. Daarmee kunnen de kennis en kunde op het gebied van clouddiensten versterkt worden. Hiermee worden extra inzichten verkregen bij het in kaart brengen van klantwensen, het ontwikkelen van cloudvoorstellen en het implementeren daarvan. De Cloud Value Academy is waardevol voor zowel commerciële als technische deelnemers en zorgt voor een extra impuls voor het vergroten van de omzet uit clouddiensten en het platform zowel commercieel als technisch maximaal te benutten.

De Cloud Value Academy is voor de meeste thema's op drie niveaus beschikbaar: Essentials, Advanced en Special Ops. Op deze manier kan iedere deelnemer groeien naar het gewenste of benodigde kennisniveau. De Academy houdt ook rekening met verschillende rollen in een organisatie.

Bij kennisoverdracht hoort ook dat wij de resellers proberen te voorzien van genoeg munitie om de gesprekken met hun eindklant op het juiste niveau te voeren. Onze resellers praten al lang niet meer uitsluitend met enkel de IT-afdeling van een organisatie, maar steeds vaker ook met de business managers van hun eindklanten. Dan moeten er andere argumenten op tafel komen. Daar proberen wij ook bij te helpen.”

Ook in de toekomst wil Copaco optimaal kunnen blijven anticiperen op de behoefte uit de markt. “Dit betekent dat wij wendbaar moeten zijn en ons snel moeten aanpassen aan veranderende omstandigheden. Dat geldt ook voor de resellers. We zien heel wat beweging in die markt. Er staan nieuwe partners op, maar er vallen ook partijen af. Ook zie je dat resellers zich steeds meer gaan specialiseren, bijvoorbeeld op het gebied van datamanagement, Cloud Computing of AI.”

Auteur: Marco van der Hoeven

Terug naar nieuws overzicht
Future of Business Technology